Meråker kåret til beste bibliotek – igjen

Best i fylket i 2023, best i landet i 2019, og stadig fremme i diskusjoner om ytringsfrihet. Ifølge biblioteksjef Anne Marken ligger noe av suksessen i det å være kombinasjonsbibliotek.

Fra april vil bibliotekarene bare jobbe til fem

Ledelsen og Bibliotekarforbundets tillitsvalgte ved Deichman har ikke klart å bli enige om ny arbeidstidsavtale. Etter 1. april vil bibliotekarene derfor kun jobbe innenfor ordinær arbeidstid, altså fra 7 til 17.

Dramatiske kutt i Nasjonalbiblioteket

− Vi kommer til å få de største kuttene Nasjonalbiblioteket har hatt i moderne tid, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre til Forskerforum.

Bibliotekenes debattdilemma

Ett av fem folkebibliotek synes rollen som uavhengig debattarena er problematisk. Det viser en fersk spørreundersøkelse utført av Norsk Bibliotekforening.

Axiell lovar automatisk innlevering av statistikkdata til neste år

For tre år sidan brukte Bibliotekservice 30 timar på å utvikla automatisk innlevering av bibliotekstatistikk til NB. Axiell lovar å ha ei løysing på plass til neste år. Bibliotek-Systemer AS vil ikkje utelukka at dei kan få til det same.

Viken boikottar bibliotekstatistikken

Viken har 1,25 millionar innbyggarar. No har mange av biblioteka i megafylket unnlate å levera tal til den nasjonale bibliotekstatistikken innan fristen 17. februar. Med Quria som biblioteksystem blir jobben for stor, hevdar dei.

Bibliotekutvikling råka av datasnoking

Programvare med vonde intensjonar lurte seg inn på bibliotekutvikling.no i januar. I meir enn ti dagar hadde det som truleg var ein hackar-bot, tilgang til administrasjonsgrensesnittet. Brukardata kan vera på avvegar.

Elleve nye hyllemil med magasiner i Mo i Rana

– Her vil arkiv- og bibliotekmateriale bli bevart trygt og fjellstøtt inn i evigheten, sa Anette Trettebergstuen under åpningen av det nye fjellanlegget til Nasjonalbibliotekets og Arkivverket.