Digitalt "skrot"

. i kategorien Aktuelt

Les mer …- En ting er å kjøpe inn det folk ber om etter prinsippet "just in time". Fagreferenter tar også med seg aspektet "just in case". Det betyr at du kan kjøpe inn "upopulære" emner i dag, men som kan få viktig betydning senere.

Ordene kommer fra Knut Hegna, fagreferent i informatikk ved Universitetsbiblioteket i Oslo, som var en av drivkreftene bak Fagreferentkonferansen 2008 - "Biblioteket og forskningen" - som ble holdt i Oslo 2. - 4. juni.

 

- Av Odd Letnes

4,1 millionar utlån

. i kategorien Aktuelt

Fag- og forskingsbiblioteka utførte til saman godt over 4,1 millionar utlån i 2007. Dei fleste låna var lokale lån. Ved utgangen av 2007 forvalta fag- og forskingsbiblioteka nær 50 millionar fysiske einingar.