Ebøkene kommer – hva gjør vi?

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Jeg er biblioteksjef i en kommune langt fra Østlandet. Det er ikke så viktig hva jeg heter, det viktige er at det er mange av sånne som meg. Av praktiske grunner – jeg kunne ikke stenge biblioteket – klarte jeg ikke å reise til Drammen for å være med på konferansen ”Fra trygt til utrykt”. Det var synd. Det skjer det jo så mye på ebokfeltet at jeg nesten føler meg helt akterutseilt siden jeg ikke var der. Selv om jeg heldigvis klarte å følge litt av den via PCen.

Men vi har jo Biblioteknorge-lista. (Deler av innlegget ble først publisert på Biblioteknorge-lista. Red. anm.) Den er god å ty til i slike tilfeller, når usikkerheten bygger seg opp som et uvær i vest. Ja, som dere skjønner ligger biblioteket i havgapet og som sagt veldig langt og kronglete fra Oslo og Drammen. Her kommer derfor noen åpne og grunnleggende – ja, det finnes sikkert de som vil kalle dem naive, jeg er forberedt på det - tanker fra meg:

I går kom det en bruker til meg og spurte om han kunne få låne en ebok...

Demokrati, bibliotek og Wikeleaks

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Den pågående debatten om Wikileaks og Library of Congress’ blokkering av lekkasjene har vekket til live en debatt i bibliotekkretser rundt i verden. Det er naturligvis et spørsmål om synet på Wikileaks isolert sett, men også en debatt om bibliotekenes rolle og funksjon – ikke minst som informasjonsformidler i et liberalt demokrati.

Av Jimi Thaule, spesialbibliotekar

Bok og Bibliotek nr 6/2010 er utkommet

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Hovedsaken i denne utgaven: Eirik Newth: ”Eboka og biblioteket – en statusrapport høsten 2010”. Newth skriver blant annet:

”Etter å ha fulgt ebokmarkedet tett i 12 år, er jeg kommet til at man ikke begår noen kardinalsynd om man skynder seg langsomt og tenker mye i mellomtiden. Usikkerhetsfaktorene er mange, og mulighetene til å sløse bort verdifulle ressurser store. I Morten Harry Olsens ebokrapport for Kulturrådet fra 2009 anslår han at ebøker kan ha en markedsandel på 5% om tre-fire år. Den gang mente mange det var en i overkant nøktern vurdering. I lys av dagens situasjon virker anslaget nesten for optimistisk. Biblioteksektoren bør handle deretter.”

• Endelig en norsk webDewey, forteller Ingebjørg Rype og Elise Conradi, Nasjonalbiblioteket: ”Ved Nasjonalbiblioteket er arbeidet i gang med å utvikle en norsk webversjon av Dewey. Det betyr slutten på trykte norske Dewey-utgaver, det betyr en kontinuerlig oppdatering, og det betyr en oversettelse av hele Dewey.”

• Hardt skyts i e-bokdebatten: Det haster med å få på plass en nasjonal e-bokstrategi for å stå imot presset fra de amerikanske teknologigigantene, mener Kjartan Vevle i Biblioteksentralen. Han møter motbør blant medlemmer i Norsk Bibliotekforenings IKT-gruppe (SIKT), som kaller utspillet for skremselspropaganda.

• Litteraturforskere under lupen: Hvem publiserer mest – kvinner eller menn? Hva er forskjellene i interesse hos mannlige og kvinnelige forskere? Hvordan har kvinnerepresentasjonen blant forskere utviklet seg de siste tiårene? Spørsmålene stilles og besvares av Hanne Karina Grønneberg, student, Universitetet i Oslo og Karianne Bjørseth Vodáková, student, Høgskolen i Oslo.

• Den beste tida til biblioteka ligg foran oss. Med åtte milliardar menneske kopla til internett, vil behovet for å skape møteplassar og tilretteleggje for kunnskap og kreativitet verte større enn nokon gong, skriv Pål M. Lykkja.

• Bibliotek uten vegger: Intiativtagerne til Tel Avivs bibliotek for innvandrere valgte å plassere bokhyllene ute i de fri – midt i en park beryktet for prostitusjon og narkotikaomsetning.

• Bøker på rømmen: BookCrossing søker å frigjøre bøkene fra bokhyllene og forvandle hele verden til et bibliotek. Prosjektet, som i hovedsak handler om å dele gratis bøker på offentlige plasser, sprer seg på de mest usannsynlige steder over hele planeten. Ikke minst sprer det seg til landets folkebibliotek.

• Vi var åtte stykk som vart eksaminert ut sist sommar med bachelor i bibliotek- og informasjonsvitskap. Med det same sommarferien var over, etablerte vi Korleis Bli ein Betre og meir Ekte Bibliotekar Gjennom Fagfellesskap (KBBMEBGF)… Lars Petter Sveen fortel.

• Professor’n: Tilbake til ranganathan – ”biblioteket er en voksende organisme”. Slik lyder den siste av den klassiske bibliotek- og informasjonsvitenskapelige teoretikeren Ranganathans fem lover for bibliotekvitenskap. Hva betyr det, spør Ragnar Audunson.

• Plinius: Bibliotekforskningen trenger strategisk debatt. Derfor er jeg glad for kritikken jeg har fått fra to av mine kolleger - Andreas Vårheim i Bibliotekaren nr. 10 og Ragnar Audunson i Bok og Bibliotek nr. 4. Tord Høivik holder debatten varm.

• E-boka er en evolusjonær begivenhet på linje med den genetiske mutasjonen som førte oss fra gjeller til lunger. Vi trenger å tilrettelegge for den, ikke legge hindringer i veien, skriver Morten Harry Olsen i sin faste spalte.

• Georg Arnestad: "Biblioteka er store taparen i den kommunale kultursektoren. Berre dei sjølve kan snu utviklinga. No er det tid for geriljakrig."

• NY spalte: Barne- og ungdomslitteratur av Ine Marit Torsvik Bertelsen: Høstens sterkeste tematikk i ungdomsbøkene har vært selvmord. Aldri før har jeg lest så mange bøker om dette temaet som nå i høst. Den ene personen etter den andre har valgt å ta sitt eget liv på en aller annen måte i litteraturens verden.

• Bibliotekåpning på Jæren: Det nye biblioteket på Bryne i Time kommune er stort og fleksibelt for å møte framtidens utfordringer.

•Terra-skandalen: Før var Hemnes kanskje mest kjend for vakker natur, båt- og kraftproduksjon. Etter 2007 endra dette seg. Då vart denne kommunen på Helgeland landskjend på grunn av Terraskandalen. Tre år etter har biblioteksjef Hilde Aulie fått merke innsparingane.

• Ingen jul uten julehefter: Det er like før det er jul igjen, og da kommer juleheftene fram. I våre dager vil dette helst si tegneseriehefter eller lokale hefter, men tidligere var dette store, påkostede, landsomfattende magasiner med artikler, dikt og noveller.

• Hvor går Anniken Huitfeldt, spør professor Anne-Britt Gran i sin ”kulturpolitisk årsmelding”. Blant annet settes ABM-u-saken under en blankpusset lupe.

- - - -

Med dette takker jeg alle lesere og bidragsytere for følget i 2010, og ønsker dere alle en riktig god jul.

- Odd Letnes, red.

Baklengs inn i framtiden ved å legge ned NRK-biblioteket

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Les mer …Trenden blandt fagbiblioteker internasjonalt er å bruke det papirbaserte biblioteket som springbrett over i den digitale verden. NRK derimot velger å se bort fra flere års prøving og feiling fra en rekke ledende fagbiblioteker verden over når de vurderer å legge ned NRK-biblioteket.

Av Pål M. Lykkja, Universitetsbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo; Foto: Anders Ericson