Jakten på PLACE

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Jeg heter Henrik og er bibliotekar i en mellomstor kommune på Vestlandet eller i Nord-Norge. Det er ikke så viktig hva kommunen heter, det viktigste er at den befinner seg et godt stykke fra Høgskolen i Oslo og bibliotekarutdanningen. Ikke misforstå, jeg hadde tre fine år der for ikke lenge siden, men i det eksperimentet jeg skal gjøre nå, er det en fordel at jeg kan kalle meg lettere selvironisk en "enkel gutt fra landet".

     Som bibliotekarer flest er jeg en nysgjerrig person. Nå har jeg lest i Bok og Bibliotek at det foregår et spennende forskningsprosjekt ved Høgskolen i Oslo om bibliotek, som går under forkortelsen PLACE. Dette vil jeg vite mer om.

     Den digitale ryggmargrefleksen gjør at jeg åpner Google og taster inn PLACE. Som første treff får jeg en innførsel i Wikipedia på ordet "place". Det er ikke interessant, men treff nr 2 ser lovende ut: Høgskolen i Oslo - PLACE, lyder overskriften. Klikk, så er jeg inne på Høgskolens nettsted og får en ny overskrift: PLACE, Public Libraries - Arenas for Citizenship. OK, så fikk jeg vite hva akronymet står for. Det er en god start...

 

Dårlig lesing på skjerm

. i kategorien Aktuelt

FORSKNING. Hyppige distraksjoner og mangel på fysisk kontakt med sidene gjør elektronisk lesing vanskeligere enn lesing på papir, mener forsker Anne Mangen ved Universitetet i Stavanger. Klassekampen tar opp temaet i en bred artikkel i dag (14.10.2010).

Bok og Bibliotek presenterte et intervju med Anne Mangen i august 2009.

- At vi blar og kan ta på sidene, kontra det at vi klikker og så skjer det noe på skjermen, har innvirkning på evnen til innlevelse og oppmerksomhet. Aktivitetene vi må gjøre på en datamaskin som ikke er knyttet til selve lesingen, forstyrrer den mentale innlevelsen, sier hun her. Mangen har fått internasjonal omtale for sin forskning.

Les intervjuet med Anne Mangen her.

 

Ustabilt internett, men mobilbruken eksploderer

. i kategorien Aktuelt

Ahila-konferansen. Hvordan skaffer helsepersonale seg ferdigheter i bruk av internett? En undersøkelse fra Nigeria som ble presentert på Ahila-konferansen i Burkina Faso viste at 35 % fikk sine ferdigheter gjennom å prøve og feile, 30 % gjennom veiledning fra kolleger. I Nigeria er det fortsatt slik at biblioteket oppgis som hovedkilde for informasjon, men pustes nå i nakken av internett. Internett betyr i praksis søk via kommersielle søkemaskiner som Google, søk i kvalitetssikra medisinske databaser utgjør mindre enn 5%. Halvparten av de spurte oppga at de brukte internett som kilde for metoder og kunnskap til pasientbehandling, under 10 % oppga forskning.

 

Av Lars Egeland, læringssenterdirektør, Høgskolen i Oslo

Snubler i passordbegrensninger

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Ahila-konferansen. I 2002 etablerte Verdens Helseorganisasjon (WHO) Hinari-prosjektet. Det er det største skritt som noen gang er tatt for å redusere informasjonsgapet mellom rike og fattige land, i følge Grace Ajuvon (bildet) som er bibliotekleder i Nigeria. Hinari gir tilgang til over 7000 elektroniske tidsskrifter innen biomedisin, medisin og helse. Tilgang gis til ikke-kommersielle institusjoner og organisasjoner i land med en bruttonasjonalinntekt på under 1250 US-dollar.

 

Av Lars Egeland, læringssenterdirektør, Høgskolen i Oslo