Bibliotek er mye mer enn utlån av bøker

. i kategorien Aktuelt

 

Leikny og Mariann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leikny Leikny Haga Indergaard, bibliotekssjef ved Bergen Bibliotek (t.v) og Mariann Schjeide, leder for Norsk Biblioteksforening tok turen til Nasjonalbiblioteket i Oslo i forbindelse med konferansen om brukeradferdsundersøkelsen som ble lagt frem torsdag 2. juni.

Folkebibliotekene er landets best besøkte kulturinstitusjon. Antallet som låner bøker holder seg relativt stabilt, mens bruken av biblioteket som en sosial arena viser en økning. Dermed ser biblioteket ut til å befeste sin stilling som et sted for kunnskapsformidling og ikke bare et sted for utlån.

- Vi er inne i en rivende utvikling for norske folkebibliotek, sier Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, i forbindelse med presentasjonen av en omfattende undersøkelse fra 2015 som viser hvordan folk bruker biblioteket sitt. Det ble gjort en lignende undersøkelse i 2007.

Og de ferske tallene viser at andelen som låner bøker er nesten stabilt. Her ser vi kun en liten nedgang til 44 prosent i 2015 fra 46 prosent i 2007. Samtidig har andelen brukere som er sammen med andre under biblioteksbesøket økt til 30 prosent i 2015 fra 26 prosent i 2007. Og vi bruker også lenger tid på bibliotekene for gjennomsnittsbesøket har økt fra 35 til 47 minutter.

Nyttige erfaringer

Storbybibliotekene har brukt erfaringene fra undersøkelsen i 2007 når de siden har gjennomført store endringer i biblioteksrom, innhold og tjenester. I 2015 ble undersøkelsen gjentatt blant annet for å se i hvilken grad biblioteksbrukerne har endret adferd på disse årene. En endring i undersøkelsen  er at i 2007 var kun hovedbibliotek med, mens i 2015 er også åtte fililaler inkludert. I tillegg er bruken av meråpent ved to filialer i Oslo også undersøkt.

- Vi må stadig finne ut hvordan publikum bruker bibliotekene, sier biblioteksjef i Bergen og leder av styringsgruppen for brukeradferdsundersøkelsen, Leikny Haga Indergaard.

Rapporten er basert på observasjon av over 7300 besøkende på folkebibliotekene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø høsten 2015. Sentio Research, som er ansvarlig for brukeradferdsundersøkelsen, observerte hva besøkende faktisk gjorde ved å følge besøkende diskret i bakgrunnen mens de var på biblioteket.

Lettere å prioritere

- Undersøkelsen gjør det lettere å kunne gjøre interne prioriteringer, og å se hva andre har gjort. Det gjør det også lettere å starte en diskusjon med politikerne om bibliotekene, forklarer Haga Indergaard. Hun viser til at det i den nye biblioteksloven står at bibliotekene skal være «et sted for offentlig og debatt.»

- Denne undersøkelsen har bevist at det er dette bibliotekene er, konstaterer hun.

Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem som bruker bibliotekene, hva de gjør utover å låne bøker, og når og hvor lenge de er på besøk.

- Folkebibliotekene har behov for å tilpasse seg en verden som digitaliseres og endres raskt. Observasjon som metode gir oss et godt bilde av den faktiske bruken. Resultatene vil bli lest med lupe og brukt av hvert bibliotek for å legge opp tilbudet til beste for brukeren, sier Leikny Haga Indergaard.

SSB presenterte i 2015 en undersøkelse som viste at fire av 10 nordmenn har besøkt et folkebibliotek siste året. SSB-undersøkelsen viste markant nedgang i tradisjonell bruk av biblioteket, og tendens til at bibliotekene brukes til andre oppgaver i økende grad (utstillinger, møter, kurs, forestillinger, debatter).

Gullgruve

Mariann Schjeide, leder for Norsk Biblioteksforening var også tilstede da undersøkelsen ble presentert torsdag. Hun omtaler tallene i undersøkelsen en «gullgruve» for bibliotekene.

- Bibliotekene må bli flinkere til å løfte frem det de har, sier Schjeide. Hun minner om at det til høsten skal utarbeides nye budsjetter for 2017 både lokalt og nasjonalt.

- Bibliotekene må bruke tallene fra denne undersøkelsen for det de er verdt, sier hun og anbefaler at biblioteksjefer inviterer seg selv til bystyremøter for å presentere tallene for politikerne.

- Jeg tror det da vil være lett å imponere. Vi må vise frem det som allerede ligger i bibliotekene slik at vi kan unngå at bibliotekene opplever budsjettkutt, sier Mariann Schjeide. Hun mener at det er en fordel å kunne vise til tall i denne sammenhengen. Det vil også kunne gjøre det enklere for politikerne å komme med bestillinger når det gjelder prioriteringer for bibliotekene fremover.

- Disse tallene gjør at vi synliggjør at vi forstår samfunnsoppdraget vårt innen kunnskapsformidling samtidig som vi opplever et like bra utlån, avslutter Schjeide.

-- Tekst og foto: Caroline M. Svendsen

Les hele undersøkelsen her: https://www.deichman.no/node/4

 

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode