Bok og Bibliotek nr 3 er utgitt

. i kategorien Aktuelt

 

BoB 3 2017 300px første sideBok og Bibliotek nr 3 er utgitt. Hovedsaken denne gangen handler om skolebibliotek/skolebibliotekforskning. Bakteppet er boka ”Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century”, som utkom tidligere i år, med professor Joron Pihl og førsteamanuensis Kristin Skinstad van der Kooij, begge ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og Tone Cecilie Carlsten, Nordisk institutt for studiar av innovasjon, forsking og utdanning (NIFU), som redaktører.

I intervjuet med Bok og Bibliotek sier Pihl og van der Kooij blant annet:

”Det er uakseptabelt at skolene har skolebibliotekarer uten bibliotekfaglig kompetanse. Det viser hvor lavt staten prioriterer dette. Kompetansekrav til skolebibliotekarer bør lovfestes.

    Bibliotekarene må ha tid til å samarbeide med lærerne. Alle skoler bør ha et skolebibliotek med en skolebibliotekar med bibliotekfaglig kompetanse i full stilling. Hvis for eksempel skolen er liten, kan det etableres et nettverk mellom skolen/skoler og folkebiblioteket, som gir lærerne og elevene skolebibliotek via folkebibliotekets ressurser, kompetanse og samarbeid. I vår bok presenterer Helen Avery et slikt bibliotek-skole nettverk i Sverige som har fungert strålende i ca. 10 år. Nettverket vant en nasjonal pris i 2011 for det beste skolebiblioteket i Sverige.

    Begge profesjoner, lærere og bibliotekarer, trenger kunnskap om hverandres ekspertise og samfunnsmandat for å kunne samarbeide godt. Og ikke minst viktig er det at samarbeidet forankres institusjonelt. Vår forskning viser at partnerskap er viktig. Partnerskap betyr et forpliktende samarbeid som er forankret i institusjonenes ledelse og på lavere nivå i skolen, skolebiblioteket og folkebiblioteket.”

I denne utgaven av finner du også:

- Flammen er tent i Nittedal: Det ruver både utvendig  og innvendig – det nye biblioteket i Nittedal er imponerende.

- Å lytte etter Godot - hvorfor er det ingen nedlastbare lydbøker i folkebibliotekene?

- «Infomediaries» - algoritmer, databaser og kultur(formidling).

- Må hive på mer kull for open access.

- Leseoppleving: Sterke kvinner, om Selma Lagerlöfs Löwensköld-trilogi.

- Hva slags nasjonalt tilsynsorgan skal vi ha - framover?

- Vellykket ombygging i Bærum.

- Forfatterportrett: Monica Isakstuen.

- USA etter Trump: Bibliotek slår ring om forskingsdata.  
- Sjefsbytte ved Sortland bibliotek.

- To gode naboer i Tromsø: Bibliotek og kino.

- Sommerles: Hele Norge leser!

- Kommunereformen: Viktig å passe på bibliotekene.

- Blant universitetsbibliotek i Australia.

- Fra Gud til kommunal tristesse - fiksjonens mangfoldige bibliotekarer.

- Litterær reiseguide til Nord-Italia.

- NBFs bilag, hvor du blant annet finner et intervju med kronprinsesse Mette-Marit.

- - - -

Jeg vil også minne om årets Pådriverpris, som er tema for leder i nr 3:

KJENNER DU ÅRETS PÅDRIVER?

«Det meste av det som skaper kvalitet i norsk medisin og allmennmedisin skjer i det små, i det stille, for eksempel i Arendal på en torsdag.» Slik åpner en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening. «Etter min mening skjer ikke den viktigste bibliotekutviklingen i store festtaler, den skjer lokalt, på det enkelte bibliotek, drevet fram av ildsjeler som på tross av skrantende økonomi, klarer å utvide vår forståelse av hva et bibliotek er og kan tilby,» sto det i lederen i forrige utgave av Bok og Bibliotek, under overskriften «Smått er fortsatt godt».

Poenget er ikke å snakke ned de store bibliotekprosjektene, som Nye Deichman, Dokk1 i Århus, det nye hovedbiblioteket i Birmingham og liknende. Disse monumentale prosjektene er selvsagt viktige både på kort og lang sikt. De er store lokomotiver som trekker enorme tog fulle av erfaringer, idéer og suksesskriterier inn i framtiden. Men jeg synes fortsatt det er viktig å minne om Ernst Friedrich Schumacher – mannen bak boka «Smått er godt» – og hans tanker om at økonomi og utvikling også handler om enkeltmennesker og ikke bare store systemer. Overført til vår sektor, er det viktig å minne om grasrota, om de lokale miljø-ene, om ildsjelene, de som sjelden får navnet og bildet i avisa.

Derfor er det bra at Norsk Bibliotekforening igjen deler ut Pådriverprisen. Prisen deles ut for tredje gang, den skal synliggjøre gode ideer og initiativ, og tildeles en person som er innovativ, kreativ og en pådriver i utviklingsarbeidet i bibliotekmiljøet. Alle medlemmer av Norsk Bibliotekforening og alle bibliotekbrukere kan foreslå kandidater.  Prisvinneren vil bli offentliggjort i november og vil presentere sitt arbeid på det 
norske bibliotekmøtet i 2017. Prisvinneren får også fri deltakelse, opphold og reise til møtet, og får med seg hjem en fin diplom.

Altså: Kjenner du en pådriver? Da er tiden inne for å melde på personen. Du finner et enkelt påmeldingsskjema på Norsk Bibliotekforenings hjemmesider.

Juryen for Pådriverprisen 2017, er:

Anna Kathinka Dalland Evans, rådgiver ved Institutt for teoretisk astrofysikk, tidl. vikar som kommunikasjonsrådgiver hos NBF;

Bjarte Bakken, Foreningen !les, prosjektleder 
for Ungdommens kritikerpris og Uprisen;

Toril Åbotnes Iversen, biblioteksjef ved Oppdal bibliotek.

Odd Letnes, redaktør i Bok og Bibliotek

 

 

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode