Et velfungerende demokrati trenger både dialog og konfrontasjon

. i kategorien Aktuelt

debatt 11Erling Bergan har skrevet et glimrende svar på Audunsons kommentar til innleggene våre, så strengt tatt hadde jeg ikke behøvd å svare selv, men jeg kan jo ikke dy meg.

Audunson skriver at «Å insistere på at krenkinger er et adekvat virkemiddel for å fremme grunnleggende verdier som ytringsfrihet og pluralisme, sannhetssøking, demokrati og fri meningsdanning, er like dumt som – og tett beslektet med  - troen på tukt og straff som pedagogisk virkemiddel». En rask titt på historien viser oss at dette slett ikke er riktig. Det er helt umulig å tenke seg framveksten av disse grunnleggende verdiene uten krenkelser og provokasjon, og fra tid til annen endog «væpna revolusjon». Eliten har aldri gitt fra seg makt, rettigheter og privilegier frivillig. Man bekjempet heller ikke Det tredje riket med høflig dialog.

Adunsons selverklærte toleranse overfor religiøse mennesker ser ikke ut til å omfatte kristne:

«Slike virkemidler [tukt og straff] er det svært få som tror på lenger – kanskje bortsett fra noen få ytterliggående kristenfundamentalister for eksempel i miljøet rundt Dagen/Norge i Dag, som nå, paradoksalt nok, er blitt sengekamerater med ytrings- og krenkingsfundamentalistene». Ytterliggående kristenfundamentalist er vel et i overkant sterkt uttrykk å bruke om f.eks. redaktør Vebjørn Selbekk? Baserer Audunson denne karakteristikken på Selbekks israelvennlighet og hans motstand mot kvinnelige prester og homofilt samliv? Audunson bør ta en titt på sine egne sengekamerater, blant dem finner vi folk som ønsker å utslette staten Israel, drepe jøder og homofile kun fordi de er jøder og homofile, og nekte jenter skolegang kun fordi de er jenter.

Audunson kaller «Kristendommen den tiende landeplage»  «Øverlands velformulerte og siviliserende provokasjon fra 1930-tallet». Han drar inn begrepet «verkshøyde».  Jeg ser gjerne at Audunson forklarer meg forskjellen i verkshøyde på «Landeplagen» og f.eks. «Sataniske vers»? Det blir forøvrig fullstendig feil å knytte berettigelsen av en ytring til kvaliteten på/originaliteten av den. Hvem skal være smaksdommer?

Audunson betviler at Bergan og jeg « ikke uten videre går god for [Børre Knudsen] som en ytringsfrihetens helt». Men det gjør jeg. Knudsen kjempet for det han trodde på, med midler som mange vil finne smakløse, men han truet ingen på livet.

Audunson beskylder meg for å drive med hersketeknikker: ««Audunson er mann, hvit og professor, norsk statsborger og, så vidt jeg vet, heterofil», skrive Marite Juul. Implisitt: Ferdig med ham. Den formen for utdefinering kalles hersketeknikk». Å ta ut en setning fra sin sammenheng, for så kritisere den, er en velkjent, men slett debatteknikk. Mitt poeng var at for f.eks homofile eller frafalne muslimer er det krenkelse nok (og dermed livsfarlig) å være til. Audunson har valgt å delta i et offentlig ordskifte i en viktig debatt. Da bør han tåle å få svar på tiltale uten å ty til sutring om hersketeknikker.

I sitt (foreløpig) siste svar til Erling Bergan skriver Audunson at problemet med at noen muslimer reagerer på uakseptable måter på kritiske ytringer er knyttet til integrasjon. Med fare for å fremstå  som om jeg har satt meg på sengekanten til Per Sandberg, vil jeg si at ansvaret for integrering alltid må hvile tyngst på den som har forflyttet seg. Amal Aden kom til Norge som tenåring, og ser ut til å tilpasse seg de lokale forhold på en utmerket måte. Min sympati ligger hos henne, og ikke hos de av hennes trosfeller (og andre) som truer henne på livet.

At det er integrasjon som er problemet er i beste fall bare delvis riktig. Fatwaen mot Rushdie ble «utstedt» av ayatollah Khomeini, en mann som må kunne sies å ha vært godt integrert i sitt hjemland Iran.

Audunson har tro på dialogmøter som dem Abid Raja holdt på Litteraturhuset. Det har jeg også, som et tillegg til et kompromissløst forsvar av ytringsfriheten, ikke i stedet for. Et velfungerende demokrati trenger begge deler.

- Av Marite Juul, skolebibliotekar

 

 

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode