Ja til Idea Store-bibliotek i Oslo

. i kategorien Nr. 4 - 2014

 

Idea-Store02

 

leder-11.pngDet er svært spennende at det skal bygges et «Idea Store-bibliotek» i Oslo. Idea Store’ene i Londons East End er en suksess og fortsatt like aktuelle som den gang denne nye bibliotekmodellen ble etablert rundt årtusenskiftet.

I dettekonseptet har man klart å kombinere opplysning, læring, opplevelse og møteplass på en spennende måte. Hit kan du komme som du er og alltid finne et tilbud som passer deg, enten du har behov for tradisjonelle bibliotektjenester eller kurs i språk, økonomi, anatomi eller yoga. Konseptet legger stor vekt på aktiviteter i lokalet, og har på den måten en utpreget sosial funksjon.

Oslo øst trenger slike Idea Store-biblioteker. I motsetning til Idea Store’ene i London blir norske bibliotek ofte sett på som steder hvor det meste dreier seg om utlån av bøker. Et ganske typisk bibliotekoppslag i en avis handler om at utlånet av bøker stiger eller synker, eller om at e-bøkene kan true papirboka og dermed hele bibliotekgrunnlaget. Men like viktig som utlån av medier, er de aktivitetene som foregår på biblioteket. Det har en verdi i seg selv å få brukerne til å oppholde seg i et miljø der det foregår aktiviteter knyttet til kultur, læring og opplysning - slik Idea Store-kon septet legger opp til.

Det er derfor interessant at det i bibliotekplanen for Oslo i 2014-2018, «Borgernes bibliotek», legges opp til at det bygges et Idea Store-inspirert bibliotek på Furuset. I planforslaget kan vi lese: «Målet er at Fremtidens bibliotek på Furuset skal bli en møteplass og arena for opplevelse, kreativitet og læring for befolkningen i Alna. Biblioteket henter mange av sine ideer fra det britiske konseptet Ideastore.»

Det er viktig at forslaget følges opp med penger som gjør at biblioteket på Furuset kan realiseres og bli et skikkelig «gatehjørne-universitetet», som også Idea Store’ene i London er blitt kalt. Hovedbiblioteket i Bjørvika blir utvilsomt en kronjuvel i byens biblioteknettverk, og det skal vi være stolte av. Men vi må også ha gode filialer der mesteparten av Oslos innbyggere virkelig bor.

- Odd Letnes, redaktør

 

 

 

 

 

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode