Jeg er så glad for at dere fins!

. i kategorien Aktuelt

 

Aktuelt 11(Lund, 6. mai) - Jeg er så glad for at dere fins, utbrøt den svenske kultur- og demokratiministeren Alice Bah Kuhnke da hun talte til deltagerne på det svenske bibliotekmøtet som avholdes i Lund 6-7. mai. Hennes engasjement for bibliotek står til troende.

Den 44-år gamle miljøpartisten som er vokst opp i Småland med to foreldre fra Gambia fortalte hvordan hun hver uke sto med en bærepose med bøker og ventet på bokbussen. – Hadde det ikke vært for bokbussen så hadde jeg ikke vært den jeg er i dag, sa hun. Bøkene ga henne håp for livet, drømmer og ideer, ikke minst om at verden var større enn Värnamo i Småland. Ikke minst at det fantes andre som så ut som meg, sa hun.

Den svenske bibliotekforeningen feirer sitt 100-årsjubileum i dag i Lund. Møtet som samler 620 deltakere finner sted i ærverdige Stora salen på Akademiska Borgen på Universitetet i Lund – det samme lokalet der foreningen ble stiftet i 1915. Den svenske bibliotekforeningen har kjempet for å få en nasjonal bibliotekstrategi. Det er en sak som Kuhnke har grepet fatt i. Hjemme i Norge arbeider Kulturdepartementet med en bibliotekstrategi som er ventet å komme i juni. Her er ambisjonene begrenset: Den vil bare handle om hva som er statlige oppgaver rettet mot folkebibliotekene. Da Stortinget behandlet – og sa nei til SVs forslag om et bibliotekløft med øremerket opptrapping av bibliotekene, vedtok Stortinget at Bibliotekstrategien også skal omfatte skolebibliotek. Men i den norske strategien blir det understreket at det ikke skal gripes inn mot kommunenes selvbestemmelse f.eks. i form av at kommunene skal få mer penger til bibliotekene.

Den svenske bibliotekstrategien er mer omfattende. Her vil det bli foretatt en rekke del-utredninger, men det betyr også at utredningen ikke vil bli ferdigstilt før i 2018. Kuhnke viste til at den svenske bibliotekloven ble oppdatert i 2013.

– Loven er så vakker at jeg gråt første gang jeg leste den, sa hun. Det er en felles lov for både folkebibliotek, skolebibliotek og høgskoler og universitet.

- Den svenske regjeringen er enig om å styrke bibliotekene, fortsatte Kuhnke. - Gjennom den nasjonale strategien skal vi ruste alle de ansatte til å kunne bruke biblioteklovens vakre formuleringer i praksis. For alle fine ord til tross, så er det praksisen som gjelder.

Hver torsdag samles regjeringen til regjeringskonferanse, fortalte hun. Det er ikke en konferanse uten at vi snakker om den økte segregeringen og polariseringen i Sverige. Synkende leselyst i befolkningen er en følge av dette. - Biblioteket er et viktig redskap mot rasisme og klasseforskjeller, sa ministeren. - Ikke minst har Sverige opplevd stadig større forskjeller innen utdanning de siste åra, biblioteket er også et redskap mot klasseforskjellene som dette fører med seg.

I kveld skal det være 100-årsfest hvor jeg skal holde en hilsen fra Norsk Bibliotekforening. Tidligere i dag har jeg deltatt i en paneldebatt om bibliotekenes internasjonale arbeid for lik rett til informasjon, blant annet sammen med gjester fra den kenyanske bibliotekforeningen som svenskene samarbeider tett med. Konferansen får en knallavslutning i morgen ved at de har hentet inn den norske nasjonalbibliotekaren, Aslak Sira Myhre, som skal snakke om bibliotek for det neste årtusen!

- Av Lars Egeland, Læringssenterdirektør, Høgskolen i Oslo og Akershus

 

 

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode