Relevant og troverdig - leserundersøkelse våren 2016

. i kategorien Aktuelt

 

Aktuelt 11En utgave av Bok og Bibliotek leses flere ganger. Bladet oppfattes som faglig relevant og troverdig. Det er stor interesse for å lese om bibliotekfaglig stoff. Leserne er tilfreds med innholdet i bladet, og er enig i at bladet har et troverdig innhold. Det framgår av den leserundersøkelsen vi gjennomførte i mai/juni.

Takk til alle dere som svarte på leserundersøkelsen. Her kommer det fram mye nyttig informasjon som kan brukes til videreutvikling av bladet. Vi vil kommentere deler av innholdet i neste utgave av Bok og Bibliotek (nr 4/2016). I mellomtiden kan du lese rapporten her.

Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup.

 

 

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode