Metadata på semantisk vev

. i kategorien Nr. 5 - 2010

Det tyske nasjonalbiblioteket har nylig kunngjort publiseringen av flere nasjonale autoritetsregistre som Linked data. Dermed føyer de seg inn etter Sverige, England, USA og Ungarn i en voksende liste med nasjonalbibliotek som satser på tilgjengeliggjøring av sine bibliografiske metadata på den semantiske veven.

Av Elise Conradi og Ingebjørg Rype, Nasjonalbiblioteket

Den semantiske veven er betegnelsen Tim Berners-Lee har gitt til sin visjon om en smartere verdensvev. Her vil dataapplikasjoner kunne forstå og analysere innholdet i metadata uten direkte hjelp fra mennesker. På sikt vil dette kunne endre måten vi finner frem til informasjon på nettet. I stedet for å være avhengig av å lete etter informasjon og lage koblinger selv, vil maskiner kunne hjelpe oss med å innhente relevante data fra forskjellige kilder samtidig. Dette muliggjøres ved publiseringen av metadata som Linked data. Linked data er metoden for å tilgjengeliggjøre og koble sammen data med bruk av URIer og RDF. Slik blir ulike typer metadata fritt tilgjengelig for alle i en felles standard, hvilket gjør det enklere å utvikle sluttbrukertjenester basert på metadata fra flere kilder. Jo flere metadata som publiseres, jo bedre gjenfinning blir det.

 

NB+Bibsys

På Nasjonalbiblioteket arbeides det i samarbeid med Bibsys om å lage et nasjonalt autoritetsregister for navn. Data skal i løpet av 2011 eksporteres til Viaf (Virtual International Authority File) som gjør dataene tilgjengelig som Linked data. I mellomtiden kan det være interessant å følge arbeidet i Rådata nå!-prosjektet ved NTNU. De har fått midler fra ABMU for å eksperimentere med publisering av BIBSYS-filer som Linked data.

Emneord og klassifikasjon er andre eksempler på ressurser det er nyttig å ha tilgang til som Linked data. De tre øverste nivåene av Dewey med klassebetegnelse foreligger som Linked data på 11 språk, deriblant norsk. http://dewey.info/class/599/about. De tre øverste nivåene kan brukes til browsing og til flerspråklige verbale innganger. Pode-prosjektet på Deichman bruker disse dataene til å lage en flerspråklig verbal inngang til Det fremmedspråklige biblioteks faglitteratur . Prosjektet kan følges på bloggen http://www.bibpode.no/blogg/.

 

Hele Dewey

Målet må være å få hele Dewey som Linked data. Dette har det tyske nasjonalbiblioteket fått tillatelse til. Så godt som alle klassenumre med klassebetegnelser på tysk er tilgjengelig. De har i tillegg mappet Dewey til emneord – både til sine egne tyske, til franske og til Library of Congress Subject Headings (LCSH) –og lagt dette ut som Linked data.

Linked data er også et aktuelt tema i det norske webDewey-arbeidet. Samtidig som at vi jobber for at hele norsk Dewey skal blir gjort tilgjengelig som Linked data, vurderer vi norske vokabularer som kan være interessante å mappe til Dewey. På den måten kan norske emnedata både bli tilgjengelige for andre her i Norge og bidra til å styrke den semantiske veven.

Kommentarer   

0 #2 David Massey 02-12-2010 08:28
Kanskje denne liten test av Dewey data og NB's Bokhylla som jeg laget tidligere er av interesse?

bibin.hio.no/~davm/bokhylla/000.html

hilsen David

David Massey, HiO JBI
Siter
0 #1 Rurik Thomas Greenall 28-11-2010 11:14
Hei Elise (og takk for sist)!

Mye interessant info her!

Vi skriver arbeidet vårt på Rådata nå!-bloggen. radatana.wordpress.com

Jeg kan legge til at NTNU Universitetsbiblioteket har alt publisert flere dataset: Norsk MeSH, Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner og NTHs UDK/CV, TEKORD. Disse dinnes med offentlig SPARQL endpoint på api.talis.com/stores/rgreenall-dev1/services/sparql

Innholdseksempler:
MeSH api.talis.com/stores/rgreenall-dev1/items/MeSH/D015350
NVD http://api .talis.com/stores/rgreenall-dev1/items/nvd/2003/471
TEKORD http:/ /api.talis.com/stores/rgreenall-dev1/items/tekord/ntub07422

Vil gjerne høre fra andre som vil bytte lenker med oss.
Siter

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode