Hvor brun var egentlig Ibsen?

. i kategorien Nr. 1 - 2009

Les mer …Det er ikke dekning for å fremstille samfunnskritikeren og kunstneren Henrik Ibsen som to atskilte personer, den ene reaksjonær og den andre radikal, slik Ivo de Figueiredo gjør i annen del av sin biografi over dikteren, Henrik Ibsen Masken(2007). Ibsens motsetningsfulle forhold til statsmakten speiler hans anarkistiske posisjon, og den anarkistiske kritikken gjenfinnes kunstnerisk omformet i diktningen.

 

- Av Ibsenforsker Arvid Nærø

Lek og lær i Hjørring

. i kategorien Nr. 1 - 2009

Les mer …Midt i Hjørring, en mellomstor stasjonsby på Jylland, ligger et av Nordens mest særegne folkebibliotek.

 

De fleste nordmenn kjenner ikke denne byen, bortsett fra som et sted de kjører forbi når de skal på ferie til Vest-Jylland. Men i denne byen ligger muligens Nordens mest særegne folkebibliotek. Mens Bok og Bibliotek var på besøk i desember 2008 ble det også beæret med årets "Biblioteks- og kulturpris" av Danmarks biblioteksforening, Region Nordjylland.

I juryens uttalelse het det blant annet at "dere har skapt årets mest spektakulære bibliotek, et helt unikt opplevelses- og værested, og dere har satt ned en ny milepæl i utviklingen av det 21. århundrets bibliotek". 

 

Tekst og foto: Odd Letnes, redaktør

Viktig bok fra Danmark

. i kategorien Nr. 1 - 2009

Les mer …
Casper Hvenegaard Rasmussen (t.v.), Henrik Jochumsen og Jack Andersen har enda en gang gitt et spennende bidrag til hvordan vi bedre kan forstå den komplekse institusjonstypen som folkebibliotekene representerer. (Foto: Odd Letnes)
Danmarks bibliotekskole har vært noe av et lokomotiv i nordisk så vel som i europeisk bibliotek- og informasjonsvitenskapelig forskning og utdanning. Fagpersonalet har levert bidrag som ligger i den internasjonale fronten innen alle bibliotek- og informasjonsvitenskapens felter - kunnskapsorganisasjon og gjenfinning, bibliotek- og samfunn og litteratursosiologi og - formidling.

 

Tekst: Professor Ragnar Audunson, Høgskolen i Oslo, avd. JBI

Nye Deichman - ny milepæl

. i kategorien Nr. 1 - 2009

Les mer …Idet bladet går i trykken (begynnelsen av februar) er biblioteksjef Liv Sæteren i ferd med å få på plass prosjektlederen for den gruppa som skal ivareta de bibliotekfaglige sidene ved byggingen av det nye hovedbiblioteket i Oslo. - Et viktig skritt videre, sier hun.