Amatørkritikkens styrke og svakhet

. i kategorien Nr. 4 - 2010

Les mer …Amatørkritikken finnes mange steder på nettet og rommer ulike skrivestrategier, men bibliotekene konsentrerer seg i all hovedsak om én eneste: Det korte og informative boktipset. Dette har styrker og svakheter.

 

Av førsteamanuensis Helge Ridderstrøm, Høgskolen i Oslo, avd. JBI

Papirboka og drivhuseffekten

. i kategorien Nr. 4 - 2010

Les mer …Biblioteka må stå fast på sine ibuande miljøvenlege og "menneskelege" kvalitetar som papirbaserte kunnskapsbankar, samstundes som dei søkjer å utnytte dei mest miljøvenlege og effektive kvalitetane av den digitale revolusjonen.

 

Av universitetsbibliotekar Pål Magnus Lykkja, UiO