Endelig – doktorgradsprogrammet er godkjent

. i kategorien Nr. 5 - 2012

Les mer …Torsdag 13. september 2012 var en viktig dag for bibliotek- og informasjonsvitenskapelig utdanning og forskning i Norge. På denne dagen vedtok styret i NOKUT – det nasjonale organet for utdanningskvalitet – å akkreditere et doktorgradsprogram i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Av professor Ragnar Audunson, Høgskolen i Oslo og Akershus, avd. ABI