Verdien av profesjonsutdanning – enda en gang

. i kategorien Nr. 5 - 2013

Les mer …I juni vedtok Stortinget en endring av formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek som - dersom man skal ta den på alvor - øker kravene til profesjonalitet og faglighet hos dem som skal lede kommunale bibliotek. Samtidig har departementet nå sendt ut på høring et forslag til forskrift til lovens krav om at lederen av kommunal bibliotekvirksomhet skal ha bibliotekfaglig utdanning. Om denne forskriften iverksettes, vil det innebære en dramatisk reduksjon av kravene til kommunale biblioteksjefers faglighet og kompetanse. Snakk om paradoks!

Hamsuns orientalske reaksjon

. i kategorien Nr. 5 - 2013

Les mer …Den eggande tittelen “Nirvanas bulder” Ronald Nystad Rusaanes har valt, er sluttakkorden i den hamsunske pensumsviska «Skjærgaardsø», eit dikt der diktaren i beste buddhistiske ånd legg for dagen si tru på sjelevandring, ein sentral del av Hamsuns panteistiske verdsoppfatning.