«Kjære, vi må snakke om lisenser» - behandling av lisenser i akademiske bibliotek

. i kategorien Nr. 5/6 - 2018

En tidlig morgen på nyåret i 2015 strømmer det på med henvendelser i skranken: «Vi kommer ikke inn i Atekst». Atekst har stengt BIs tilgang og studentene fortviler fordi de trenger Atekst til oppgaven de jobber med. Atekst oppgir unormalt høyt uttak av artikler som årsak for stengingen. Spørsmålene strømmer på – Hva er unormalt? Hva er rammene? Hvordan ser avtalen vår ut? Kan de gjøre det? Kan CERES som forhandlet frem avtalen, hjelpe?