Bibliotekmelding til besvær

. i kategorien Nr. 6 - 2009

Les mer …Bibliotekdirektøren ved NTNU, Lisbeth Tangen, ble ikke akkurat overbegeistret for den stortingsmeldinga om bibliotek som ble lagt fram våren 2009. Vi hadde ventet en "bibliotekmelding til begjær", men fikk en "bibliotekmelding til besvær", mener hun.

 

Tekst og foto: Odd Letnes, redaktør

Viktig formidlingskompetanse

. i kategorien Nr. 6 - 2009

Les mer …Hvem egner ser best til å formidle litteratur - journalister, skuespillere eller bibliotekarer?

- Det handler om å gi impulser, knytte sammenhenger mellom tekster og være en veileder. Her har bibliotekarene sin spesialkompetanse, mener Høgskolelektor i Bibliotek- og informasjonsvitenskap, Åse Kristine Tveit.

 

Det nyliberale folkebiblioteket

. i kategorien Nr. 6 - 2009

Les mer …Folkebibliotekene trenger ideologier som grunnlag for legitimitet. De ideologiene bibliotekene knyttes til, gir føringer for hva de kan og bør gjøre - de gir utviklingen retning. Bibliotek som er knyttet til de demokratiske ideer, kan f. eks bidra til utvikling av et slikt ønsket samfunn ved å tilgjengeliggjøre informasjon for den sannhetssøkende borger. På 1980-tallet ble nyliberalismen utbredt. Hvordan kan vi forestille oss en bibliotekpolitikk som skal fremme en nyliberalistisk samfunnsvisjon, og vil denne stå i konflikt med de demokratiske idealer?

 

Tekst: Aud Gjersdal, bibliotekar