Sakset om bibliotek og litteraturhus

. i kategorien Aktuelt

 

07-Etter-stormenBiblioteket er det naturlige litteraturhuset! Nei, det er det ikke! Meningene om forholdet mellom bibliotek og litteraturhus er mange. Vi har samlet noen av dem her.

”Det at biblioteka faktisk er litteraturhus, er ikkje ei proteksjonistisk utsegn i rein bibliotekardesperasjon som handlar om krampaktig posisjonering. Nei, biblioteka er litteraturhus! Overalt i landet blir det arrangert forfattarbesøk, lesesirklar og debattar. Vi er dei naturlege litteraturhusa i det geografiske området vi skal serve. Men likevel ser vi dessverre ei vegring når biblioteksjefane sjølve skal initiere debattar og tema. Dette stiller eg meg uforståande til.

- Mariann Schjeide, biblioteksjef i Ålesund

 

”Innhold er viktigere enn et fysisk litteraturhus.

- Erik Fosnes Hansen, forfatter

 

”Hvis biblioteket skal bli en arena for offentlig debatt, må en rekke forutsetninger være til stedet når det gjelder beliggenhet og tilgjengelighet, design og innredning, økonomi og kompetanse.

- Odd Letnes, redaktør i Bok og Bibliotek

 

”Et offentlig bibliotek kan aldri bli uavhengig så lenge det er en del av et demokratisk system, og de som representerer det demokratiske systemet har en legitim rett til å forvente at biblioteket handler i samsvar med de politiske vedtakene som er gjort. Men det betyr selvfølgelig ikke at lokalpolitikerne skal begynne å blande seg inn i detaljer og gripe inn i bibliotekenes virksomhet.

- Geir Vestheim, professor ved Høgskolen i Telemark

 

”Jeg er enig med dem som sier at bibliotekene er litteraturhus. Men samtidig er et litteraturhus noe annet enn et bibliotek. Vi er begge opptatt av å spre leseglede og stimulere litteraturinteressen. Vi kan utnytte bibliotekenes styrke som er å ha alle bøkene tilgjengelige. Men samtidig kan vi treffe det publikumet som ikke er på jakt etter ei bok. Vi er åpne om kvelden, og er mer et underholdningssted enn et sted der du låner med deg bøker hjem for privat lesing.

- Kristin Helle-Valle, daglig leder for Litteraturhuset i Bergen

 

”Jeg er ikke blant dem som frykter litteraturhusene, men ser på dem som en berikelse i kulturlivet og inspirasjonskilde for bibliotekene. Det var derfor spennende at flere av de prosjektene som fikk midler for 2012 handler om utvikling av bibliotekrommet sett i forhold til hva det innebærer å være litteraturhus.

- Vigdis Moe Skarstein, nylig avgått nasjonalbibliotekar

 

”Bibliotekene har et annet formål og fundament enn litteraturhusene og favner mye bredere i samfunnet. Vi har mye mer å tilby brukerne enn litteraturhusene, så den siden frykter jeg ikke. Men vi kommer ikke unna spørsmålet om penger. Dersom litteraturhusene skal være kommunalt finansiert, er det uheldig.

- Ingeborg Rygh Hjorthen, tidligere NBF-leder

 

"Som leder for et litteraturhus er man i en svært utadvendt posisjon, man trenger en bred kontaktflate lokalt og gjerne nasjonalt. Man må også ha et kritisk og våkent blikk på hva som skjer i samfunnet og være agerende i et ønske om å sette dagsordenen. Mange i biblioteksektoren vil ikke egne seg til dette, og det er ikke rart, siden man ikke forberedes på et slikt arbeid i bibliotekarutdanningen.

- Erik Rudeng, daglig leder for Fritt Ord

 

(Sitatene er et utdrag av en lengre artikkel om bibliotek og litteraturhus i Bok og Bibliotek nr 2/2014.)

 

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode