Sats på utlån av e-bøker nå!

. i kategorien Aktuelt

 72-Kindle-2-front1 

 

Det er på tide å komme i gang med utlån av e-bøker ved norske biblioteker. Det gir bibliotek- og forlagssjefer klart uttrykk for i en spørreundersøkelse utført av tidsskriftet Bok og Bibliotek.

78 prosent av biblioteksjefene sier seg i undersøkelsen helt eller delvis enig i en påstand om at "biblioteker og forlag må enes om en løsning og satse på utlån av e-bøker nå". Biblioteksjefene i de større kommunene er mest utålmodige. I kommuner med over 10.000 innbyggere går ni av ti biblioteksjefer inn for å komme hurtig i gang med e-bok-utlån. 72 prosent av forlagssjefene som deltok i undersøkelsen sier seg enig i påstanden.

Flere norske folkebiblioteker går i gang med forsøk med utlån av e-bøker i løpet av 2012. Undersøkelsen viser at det fortsatt råder usikkerhet om hvilke konsekvenser overgangen fra papir- til e-bøker vil få - når det gjelder økonomi, organisasjon og tekniske løsninger. Biblioteker og forlag er bekymret for ulike ting:

• Seks av ti forlagssjefer frykter at utlån kan undergrave markedet for e-bøker. Bare 5 prosent av biblioteksjefene ser noen fare for dette.

• Fire av ti forlagssjefer tror at det i framtiden vil bli behov for færre bibliotekarer fordi utlån av e-bøker krever mindre administrasjon. Kun 13 prosent av biblioteksjefene er enig.

Utlån av e-bøker kommer i tillegg til bibliotekets øvrige tjenester. Det kommer imidlertid ikke på tale for biblioteksjefene å bryte med prinsippet om at bruk av biblioteket skal være gratis. Bare 3 prosent av biblioteksjefene er villige til å innføre brukerbetaling for e-bøker. 78 prosent ønsker seg en ny statlig støtteordning for utlån av e-bøker, mens 19 prosent regner med e-lån må finansieres ved å omprioritere innenfor dagens budsjetter.

Alle resultater fra undersøkelsen vil bli publisert i neste utgave av Bok og Bibliotek og på tidsskriftets nettsted: www.bokogbibliotek.no.

Undersøkelsen ble gjennomført i februar 2012. Alle landets ca 450 biblioteksjefer i kommuner og fylker mottok det nettbaserte spørreskjemaet. 158 biblioteksjefer besvarte spørsmålene. Videre mottok sjefene i 89 medlemsforlag i Forleggerforeningen undersøkelsen. 21 av disse svarte.

- - - -

NTB sendte 21.3. ut en melding om undersøkelsen. Den har blitt brukt i en rekke medier landet rundt, for eksempel her i Nordlys.

- - - -

Undersøkelsen blir presentert og kommentert i en større artikkel i det kommende Bok og Bibliotek nr 2/2012.

 


Kommentarer   

0 #1 Per 05-04-2012 09:16
Hva er det norske forlag somler med når det gjelder e-bøker. På tide og følge med i tiden og få titlene ut på ebøker. Pass på så det ikke går samme vei som med musikken. Itunes og apple følgtemed i timen,men resten satt på gjerdet og ventet til musikken havnet på ulovlige sider piratbuy mfl.
Siter

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode