Nå må vi snakke opphavsrett!

. i kategorien Aktuelt

Les mer …"Marrakesh-avtalen innebærer et helt nytt skifte i opphavspolitikk. I hundre år har vi fått nye lover og avtaler som har begrenset tilgangen til opphavsrettslig materiale. Marrakesh-avtalen er den første avtalen som fokuserer på unntak fra opphavsretten og som åpner for full tilgang til alle mennesker med syns-, hørsel- eller andre lese-hemninger. Det neste må være en avtale som tar for seg unntakene som må gjelde for bibliotekene og deres brukere," sa Tobias Schonwetter fra Instituttet for kommersiell rett ved Cape Town Universitet på IFLA-sesjonen om opphavsrett i dag (18.8.2015).

Retten til å e-lese

. i kategorien Aktuelt

Les mer …(Nürnberg, 29.5.2015) «To kvinner overtar ledelsen i yrkesforbundene for bibliotek» var førstesideoppslaget i dagens utgave av kongressavisa som gis ut her på Den tyske bibliotekdagen. Det er altså en nyhet at det er to kvinner som leder bibliotekforeningene i et av de mest kvinnedominerte yrkene.

En bok er en bok.

. i kategorien Aktuelt

Les mer …(Nürnberg, 27.5.2015) Til morgenen i dag gikk jeg på T-banen her i gamlebyen i Nürnberg. Det var stuende fullt. Men fullere skulle det bli. Ved hver stasjon vi stoppet kom det på nye folk, fortrinnsvis kvinner. På stoppestedet Messe strømmet alle ut. Da var det som jeg tenkte; de var alle sammen bibliotekarer. Nå strømmet de som et gigantisk demonstrasjonstog for informasjons- og ytringsfrihet i retning av hovedinngangen på Nürnberg-messa. De skulle på jobb – på det 104. tyske bibliotekmøtet.

Ebokformidling – hva er den bibliotekariske måten

. i kategorien Nr. 2 - 2015

I gamle dager fantes det folk i USA som solgte såkalt «Snake Oil.» Det var luft, litt vann og store løfter tappet på små flasker. I våre dager kalles de ofte healere eller engleterapeuter, men felles for dem alle var at de klarer å få folk til å tro på og kjøpe usynlige produkter. I våre ebokdager må kanskje bibliotekarene slutte seg til denne skare av usynligproduktselgere.

En lang vei til frihet

. i kategorien Aktuelt

Les mer …(19.8.2015) Da matematikeren, læreren og bibliotekaren, Hypatia, kom tilbake fra dødsriket, møtte hun en nyhetsreporter som rapporterte om opptøyer rundt biblioteket i Alexandria. Der hadde bibliotekarene kopierte forbudt litteratur, og ble arrestert og henrettet, forteller Lars Egeland i sitt tredje IFLA-brev.

Velkommen hjem!

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Velkommen hjem! Vi har venta på dere! Slik begynte årets IFLA-konferanse. Mennesket oppsto i Afrika, og vandret ut herfra og befolket hele kloden. Men vi er en stamme! Nå ønsker vi dere velkommen hjem til Afrika!

Tallenes triste tale

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Enger-utvalget (NOU 2013:4) dokumenterte at biblioteket i mer enn 10 år hadde vært en budsjettaper. I denne utgaven av Bok og Bibliotek går Norsk bibliotekforening og Tord Høivik et skritt videre og bryter tallene ned og viser at den negative trenden langt fra er snudd. Tross i fagre ord, tross i at biblioteket har et solid omdømme og er godt likt i samfunnet, politikerne fortsetter altså å kutte i bibliotekbudsjettene. Forandringen fra 2001 til 2014 er dramatisk, sier Tord Høivik på s. 34. Bibliotekenes andel av kommunebudsjettet har sunket med en tredel, fra 20,2 til 15,5 prosent. Målt i årsverk er ett av fem årsverk forsvunnet.

Vi nærmer oss kommunevalg. Folkebibliotekene er kommunens eiendom, så til høsten kan i prinsippet trenden snu og bibliotekene få et lenge etterlengtet løft. I en tid med stadige krav om offentlige innsparinger, har jeg dessverre vanskelig for å tro at bibliotek automatisk blir noen ”hot” partipolitisk valgsak. Politikernes fokus vil fort havne på helse- og sosialtjenester, barn og unge, eldreomsorg, skole, samferdsel og annet som angår store befolkningsgrupper og som dermed kan utløse mange stemmer.

Kampen for biblioteket er ikke tapt av den grunn. Men ballen ligger på vår banehalvdel. Det er vi som må drible den fram og sette den i mål. Som det går fram av NBF-bilaget s. 33-40, jobber Norsk bibliotekforening nå aktivt for å sette bibliotek på dagsordenen i valget. Det er bra! Skriv leserinnlegg i aviser, inviter politikere på kaffe og fortell. Fortell med positive tall. Fortell politikerne hvor mange innvandrere som bruker biblioteket som et sted for integrering og læring. Fortell politikerne om hvilke tiltak for lesestimulering som er gjennomført de siste årene. Fortell om antall besøk og utlån av medier. Fortell om leksehjelp, opp-søkende bibliotektjenester, nyskapende formidlingsprosjekter. Fortell om debatter, utstillinger, konserter og annet opplysningsarbeid.

Fagre ord alene om bibliotekets verdi, når tydeligvis ikke fram til politikerne. Kanskje kan tallenes tale gi dem den oppvåkningen vi trenger for å snu de siste 15 årenes budsjettnedgang.

- - - -

Teksten står som leder i Bok og Bibliotek nr 3/2015, hvor du finner informasjon om og kommentarer til Bibliotekforeningens gjennom gang av tallmateriealet.

Findexa konkurs

. i kategorien Aktuelt

Vi lanserte 20. mai at vi nå kunne tilby digitale utgaver av Bok og Bibliotek. Findexa, som vi har brukt som underleverandøre til denne tjenesten, meldte kort tid etterpå at de var slått konkurs. Vi vil imidlertid arbeide videre for å finne alternative løsninger for digital tilgang. - Red.