En bok er en bok.

. i kategorien Aktuelt

Les mer …(Nürnberg, 27.5.2015) Til morgenen i dag gikk jeg på T-banen her i gamlebyen i Nürnberg. Det var stuende fullt. Men fullere skulle det bli. Ved hver stasjon vi stoppet kom det på nye folk, fortrinnsvis kvinner. På stoppestedet Messe strømmet alle ut. Da var det som jeg tenkte; de var alle sammen bibliotekarer. Nå strømmet de som et gigantisk demonstrasjonstog for informasjons- og ytringsfrihet i retning av hovedinngangen på Nürnberg-messa. De skulle på jobb – på det 104. tyske bibliotekmøtet.

Findexa konkurs

. i kategorien Aktuelt

Vi lanserte 20. mai at vi nå kunne tilby digitale utgaver av Bok og Bibliotek. Findexa, som vi har brukt som underleverandøre til denne tjenesten, meldte kort tid etterpå at de var slått konkurs. Vi vil imidlertid arbeide videre for å finne alternative løsninger for digital tilgang. - Red.

Jeg er så glad for at dere fins!

. i kategorien Aktuelt

Les mer …(Lund, 6. mai) - Jeg er så glad for at dere fins, utbrøt den svenske kultur- og demokratiministeren Alice Bah Kuhnke da hun talte til deltagerne på det svenske bibliotekmøtet som avholdes i Lund 6-7. mai. Hennes engasjement for bibliotek står til troende.

Charlie Hebdo - bibliotekene og en bærekraftig offentlighet

. i kategorien Nr. 1 - 2015

Les mer …Bibliotekenes rolle som uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale er åpenbart ikke så enkel å håndtere. Det er behov for prinsipielle og begrepsmessige avklaringer med hensyn til hva denne rollen egentlig skal bety og hva som skal være bibliotekenes særlige ansvar i arbeidet for å etablere en bærekraftig offentlig sfære. Det siste eksemplet i så måte er debatten i forbindelse med Lars Vilks foredrag på Deichmanske bibliotek.

Bibliotekene bør ikke krenke

. i kategorien Nr. 1 - 2015

Bok og Bibliotek har ikke trykket Muhammed-karikaturer. Noen savner det kanskje? For burde jeg ikke – i ytringsfrihetens navn, og som redaktør for biblioteksektorens fagtidsskrift – trykke noen krenkende tegninger av Muhammed? For å vise at jeg har rett! Og at jeg tør!

Behov for avklaringer

. i kategorien Nr. 6 - 2014

Les mer …Bibliotekenes rolle som uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale er åpenbart ikke så enkel å håndtere. Det er behov for prinsipielle og begrepsmessige avklaringer med hensyn til hva denne rollen egentlig skal bety og hva som skal være bibliotekenes særlige ansvar i arbeidet for å etablere en bærekraftig offentlig sfære. Det siste eksemplet i så måte er debatten i forbindelse med Lars Vilks foredrag på Deichmanske bibliotek.

Den motvillige profesjonen

. i kategorien Nr. 5 - 2014

Les mer …Les mer …I 1919 leverte en departementsoppnevnt kommisjon en innstilling om organisering og ordning av bibliotekvesenet i landet. Flertallet i kommisjonen tilhørte de mest sentrale aktørene i kretsen omkring Haakon Nyhuus som innførte den moderne folkebibliotekrevolusjonen i Norge og la grunnlaget for bibliotekfeltet som et profesjonsfelt.

Derfor må vi kaste bøker

. i kategorien Nr. 5 - 2014

Les mer …Norske bibliotek har langt større boksamlinger enn de bør ha. En faglig forsvarlig kassering vil gjøre biblioteket langt mer attraktivt for brukerne og dermed gjøre det bedre i stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag. Bok og Bibliotek presenterer her en artikkel om Buskerudgeriljaens bidrag til en kunnskapsbasert kasseringspraksis.

Det svenske bibliotekmøtet: Prøveprat om ytringsfrihet

. i kategorien Aktuelt

Les mer …(Lund, 7. mai) «Rett etter attentatet på Charlie Hebdo skrev jeg at det var synd at det fantes mennesker som så seg tvunget til å svare på satire med drap. Da startet helvetet på sosiale medier og hatmeldinger. Hvordan kunne jeg forsvare attentatmennene? Nei, jeg forsvarer ikke attentatet, men jeg prøver alltid å forstå hva som driver folk til drap, svarte jeg. Det gjorde ikke saken bedre. Jeg fikk til og med en epost fra en høytstående politiker innen kultursektoren som skrev: Stina, sånt har du ikke lov å mene. I en debatt om ytringsfrihet?»

Nils Pharo ny styreleder i ABM-media

. i kategorien Aktuelt

Generalforsamlinga i ABM-media som utgir Bok og Bibliotek, Museumsnytt og tidsskriftet Arkiv, valgte i går professor Nils Pharo som ny styreleder. Han arbeider på bibliotekutdanningen ved HIOA og overtar etter Grete Bergh. Nestleder ved Arbeiderbevegelsens Arkiv, Ole Martin Rønning og Guri Hjeltnes frå Holocaustsenteret, ble valgt som nye styremedlemmer. I tillegg fortsetter styremedlemmene Børge Hofset som er direktør i Biblioteksentralen og Nina Granlund Sæter som er redaktør for bladet Hus og Bolig. Ingjerd Skrede fortsetter som oppnevnt styremedlem frå Nasjonalbiblioteket.
    Årsregnskapet for ABM-media viste et lite underskudd på 25.000 kr. Dette skyldes investeringer i å få Bok og Bibliotek og Museumsnytt opp på en digital plattform. Selskapet utga tre bøker i fjor og forlagsvirksomheten bidrar positivt til årsregnskapet. Selskapet har en meget solid egenkapital med 1,6 millioner på bok.
    Lars Egeland fortsetter som selskapets daglige leder. Han er direktør ved Læringssenter og bibliotek ved HIOA som har inngått en avtale med ABM-media om daglig drift av selskapet.

Bedre biblioteker i større kommuner

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Landets fylkesbiblioteksjefer tror det blir færre biblioteker og lengre reisevei til biblioteket om ti år, viser en spørreundersøkelse utført av tidsskriftet Bok og Bibliotek. Men bibliotekene kan bli bedre enn i dag i større kommuner, og andelen brukere vil ikke gå ned.

Kommentar til Marite Juul og Erling Bergan

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Å insistere på at krenkinger er et adekvat virkemiddel for å fremme grunnleggende verdier som ytringsfrihet og pluralisme, sannhetssøking, demokrati og fri meningsdanning, er like dumt som – og tett beslektet med  - troen på tukt og straff som pedagogisk virkemiddel. Å være kritisk til krenkinger som sentralt virkemiddel i det flerkulturelle samfunnet for å fremme integrasjon, betyr ikke å bøye av og gå utenom.

Nasjonalstrategen

. i kategorien Nr. 1 - 2015

Les mer …Da Aslak Sira Myhre ble utnevnt til nasjonalbibliotekar, var det mange som sperret opp øynene. Dette var annerledes, dette blir spennende, var reaksjoner over lunsjbordene og i bibliotek-sektorens sosiale medier.

Færre institusjoner – hva vil det bety for bibliotekene?

. i kategorien Nr. 6 - 2014

Les mer …Kunnskapsminister Røe Isaksen har sendt bud ut over landet: Alle høgskoler og universitet skal utrede hvordan de tenker sin egen plass i en sektor med færre institusjoner. I tillegg er de bedt om å vurdere hvem de vil ønske å slå seg sammen med. Dette skal være innspill til stortingsmeldinga om struktur i høyere utdanning som Røe Isaksen tar sikte på å legge fram til våren. Men hovedkonklusjonen er allerede gitt: Det skal bli færre institusjoner.

Behov for felles finansiering av et digitalt mediebudsjett

. i kategorien Aktuelt

Da Norsk bibliotekforening var på høring i Kulturkomiteen på Stortinget, uttrykte vi en bekymring for at den økte bevilgningen til utviklingsmidler i bibliotekene, skulle kunne brukes til enkeltprosjekter ute i det enkelte bibliotek. Vi pekte på behovet for fellesskapsløsninger, særlig på det digitale området, skriver Lars Egeland, nestleder i Norsk bibliotekforening.

Bok og Bibliotek 6/14 utgitt

. i kategorien Nr. 6 - 2014

Les mer …Bok og Bibliotek nr 6/2014 har nå gått til utsending og lander i postkassa i dag eller en av de neste dagene. Hovedsaken denne gangen spinner videre på det som skjedde rundt Document.no-arrangementet på Deichman, som skapte stor debatt både innenfor og utenfor biblioteksektoren.

Hva er et bibliotek?

. i kategorien Nr. 5 - 2014

Les mer …Hva er egentlig et bibliotek? Det har jeg spurt mange om i det siste. Både bibliotekarer og andre.
– Et boklager, svarer noen.
– Er dette en felle? spør noen mistenksomme bibliotekarer.
– Et bibliotek kan være så mye, svarer noen filosofisk. 
– Skal vi kjempe for å bevare biblioteket, må vi vite hva et bibliotek egentlig er, skriver ­aksjonsgruppa for bevaring av folkebiblioteket på Åkra.

Statsbudsjettet 2015: Ikke noe bibliotekløft

. i kategorien Nr. 5 - 2014

Les mer …Etter at Kulturutredningen (Enger-utvalget) slo fast at bibliotekene var taperen i kultursektoren etter flere år med rød-grønt Kulturløft, hadde vi store forventninger til at det ville komme en betydelig styrking av bibliotekområdet. Vi kan slå fast at det dessverre ikke skjedde. Fasiten var 20 millioner i økte prosjekt- og utviklingsmidler til bibliotekene da den blåblå regjeringen la fram sitt første Statsbudsjett. Det er riktig nok en betydelig økning fra dagens nivå på 27 millioner, men det betyr ikke noe løft for drift av de lokale folkebibliotekene.