En naiv bibliotekdebatt

. i kategorien Aktuelt

Biblioteket blir ikke overflødig i et digitalt samfunn. Det blir viktigere enn det noen gang har vært.

Av Anita Sandberg, høgskolelektor, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, HiOA

Innkjøpsordninga: Biblioteka må med

. i kategorien Aktuelt

Den viktigste reforma ein kan gjera med innkjøpsordningane, er å få på plass strengare kvalitetskrav for innkjøp samt ein mulighet for innspill frå «golvet» når det gjeld utvalskriterier.

- Kjellaug Bjerkli Haarberg, barnebibliotekar, Haugesund folkebibliotek

Bibliotekreform som kostar

. i kategorien Nr. 6 - 2013

Fram frå bokhyllene vil det nye folkebiblioteket reise seg, som ”en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.” Men folkebibliotekets omskiping til debattarena vil framskunde filialdauden sterkt, skriv Georg Arnestad.

Enger-utvalget lagt dødt

. i kategorien Nr. 6 - 2013

Les mer …Da Siv Jensen entret podiet med sitt “Morna, Jens!”, fryktet jeg hva Fremskrittspartiet med sin tro på økonomisk liberalisme kunne finne på i forhold til bibliotekene. Brukerbetaling, kalkulatorbaserte sentraliseringstiltak, filialdød – var noen av stikkordene som dukket opp. Men Fremskrittspartiet fikk ikke kulturministeren, og statens direkte innflytelse på bibliotekutviklingen i kommunene er tross alt begrenset. Altså ingen grunn til frykt? Eller?

Verdien av profesjonsutdanning – enda en gang

. i kategorien Nr. 5 - 2013

Les mer …I juni vedtok Stortinget en endring av formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek som - dersom man skal ta den på alvor - øker kravene til profesjonalitet og faglighet hos dem som skal lede kommunale bibliotek. Samtidig har departementet nå sendt ut på høring et forslag til forskrift til lovens krav om at lederen av kommunal bibliotekvirksomhet skal ha bibliotekfaglig utdanning. Om denne forskriften iverksettes, vil det innebære en dramatisk reduksjon av kravene til kommunale biblioteksjefers faglighet og kompetanse. Snakk om paradoks!

Trussel mot vårt kollektive arvegods

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) er ikke en ideologisk tenketank, men et privatarkiv for folk flest, skriver Arbarks leder, Frank Meyer, i Klassekampen 15.11.2013. Nå truer regjeringen med et kutt på 2 millioner i støtten (bortimot 30 prosent). Vi har vært på besøk og tatt en faglig prat med historiker Einar A. Terjesen. (Besøket skjedde i 2012, i god tid før det forelå planer om budsjettkutt, red.anm.)

Av Aud Gjersdal, frilansjournalist

Innkjøpsordningar på autopilot

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Innkjøpsordningane er overmodne for revisjon. Folkebiblioteka må få ei meir avklart og tydelegare rolle i dei reviderte ordningane. Og Jon Fosse (bildet) er sjølvskriven som litterær kvalitetssikrar.

- Av seniorrådgiver og kulturforsker Georg Arnestad, Høgskolen i Sogn og Fjordane

Derfor er demokratisering av kulturen viktig

. i kategorien Nr. 6 - 2013

Les mer …Kristian Meisingset er nesten verdt et forskningsprosjekt og et studium i seg selv. For et drøyt år siden var det knapt noen utenfor de aller innerste og mest bortgjemte krokene i Minervas redaksjonslokaler som hadde hørt om ham. Så kom Aftenposten-kronikken i fjor høst der han henviste bibliotekene til historiens skraphaug. Siden har han hatt åpen tilgang til det norsk kulturpolitisk offentlighet kan by på av debattarenaer. Spørsmålsstilling: Hvordan kan man – uten at man skriver spesielt godt, tenker spesielt nytt, dypt og originalt eller dokumenterer spesiell kunnskap og innsikt – iscenesette seg selv som kulturpolitisk rikssynser og kommentator på en effektiv måte?

Nytt Bok og Bibliotek - nr 6-2014

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Bok og Bibliotek nr 6/2013 er sendt ut. Her finner du blant annet dette:

ENGER-UTVALGET LAGT DØDT: Til tross for 12,1 millioner for å styrke bibliotekene som  debattarena, har regjeringen demonstrert hvor enkelt det var å skyte ned de forventningene som i vår ble vekket da Enger-utvalget.

NEI TIL STATLIGE ØREMERKINGER: - Det er ikke aktuell politikk å overføre øremerkede midler i form av rundsum til kommunale folkebibliotek, det være seg i kommunenes rammetilskudd eller via Nasjonalbiblioteket, sier statssekretær Knut Olav Åmås (H) til Bok og Bibliotek.

RAGNAR AUDUNSON: DEMOKRATISERING AV KULTUREN ER VIKTIG: Kristian Meisingset er nesten verdt et forskningsprosjekt og et studium i seg selv. For et drøyt år siden var det knapt noen utenfor de aller innerste og mest bortgjemte krokene i Minervas redaksjonslokaler som hadde hørt om ham. Så kom Aftenposten-kronikken i fjor høst der han henviste bibliotekene til historiens skraphaug. Siden har han hatt åpen tilgang til det norsk kulturpolitisk offentlighet kan by på av debattarenaer. Spørsmålsstilling: Hvordan kan man – uten at man skriver spesielt godt, tenker spesielt nytt, dypt og originalt eller dokumenterer spesiell kunnskap og innsikt – iscenesette seg selv som kulturpolitisk rikssynser og kommentator på en effektiv måte?

TEMA: DET VIKTIGE BIBLIOTEKROMMET: - Hvorfor skal vi oppsøke det fysiske bibliotekrommet i framtiden, spør interiørarkitekt og møbeldesigner, Jorunn Rage.

- Bibliotekarer er for beskjedne på egne vegne, bibliotekene må åpne seg mer mot omverdenen, og bibliotekarene må fortelle høyt og tydelig om sine mange framtidsretta tilbud… Det kan være en av konklusjonene på et av seminarene under Kapittel 13 tidligere i høst.

FRAMTIDENS BIBLIOTEK – HVA ER DET? ”Det siste året har det gått inflasjon i begrepet «framtidens bibliotek», men hva dette innebærer er uklart. Hvis man mener mer digital utvikling, nye digitale verktøy og bruksområder – eller mer fokusering på biblioteket som møteplass og sosialiserende agent, så innebærer ikke «framtidens bibliotek» noe nytt,” sier Hans Martin Fagerli i en lengre kommentar.

VIL DEN NYE §1 FØRE TIL FILALDØD? ”Det er ikkje kostnadsfritt å transformere folkebiblioteka frå folkeopplysande kulturberarar til opplevingsarenaer for debatt og samtale. Éin ting er at det trengst nye og høvelege lokale. Noko anna er at det kostar å hente interessante folk som kan fylle dei nye og opprusta arenaene med debatt. Honorar skal dei også ha, somme. Eg har leia ”Tysdagsdebatten” i Sogndal siste året, og veit mykje om dette. Men trur du rådmannen finn pengar til slikt på budsjettet? Han må det, for Fritt Ord kan ikkje finansiere 420 norske debattarenaer. Frå staten er det ingenting å hente.

    Folkebibliotekets omskiping til debattarena vil framskunde filialdauden sterkt. Utviklinga mot eitt bibliotektilbod per kommune vil bli styrkt. Den indre sentraliseringa som går føre seg i mange kommunar, vil akselerere. Driftsutgiftene vil auke. Dei få filialane vi har att, vil stå lagleg til for hogg.”

    Dette – og mer til – mener Georg Arnestad om biblioteklovens nye formålsparagraf.

GRIP MULIGHETENE! - Det nytter ikke kun å tenke 20 år framover. Både vi og bibliotekene må være foroverlente og hele tiden gripe mulighetene, mener Ola Thori Kogstad, daglig leder i Bibliotek-Systemer.

LUNKENT OM ISKALDT BLOD: Den franske forfatteren Laurent Obertone ga i august ut dokumentarromanen «Utøya» i Frankrike, der han beskriver massakren den 22. juli gjennom Anders Behring Breivik. Boka har blitt sammenlignet med den kritikerroste boken til Truman Capote, «Med kaldt blod», men i hovedsak er franske litteraturkritikere skeptiske til Obertones litterære kvaliteter og politiske syn.

FORFATTERPORTRETTET: KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD: Hun ble et internasjonalt fenomen ved å skrive om alderdom og døden allerede -som 29-åring. Den sist utkomne boken hennes er en diktsamling om sorg. Og for tiden skriver Kjersti Annesdatter Skomsvold (33) på en roman om kjærlighet.

PLINIUS: NYE STEMMER: Etter fem år sier Plinius takk for seg i Bok og Bibliotek. Slik dagens artikkel viser har bibliotekets verden forandret seg mye på disse fem årene.

    - Ryktene om bibliotekets død er selv lagt døde.  Men bibliotekets rolle og oppgaver forandrer seg løpende. You ain’t seen nothing yet! Jeg takker for følget og ser fram til nye samtaler i andre sammenhenger og fora, skriver Tord Høivik.

Bok og Bibliotek nr 6/2013 vil være i postkassa i løpet av få dager. Utgaven er allerede digitalt tilgjengelig på Min Side.

Hamsuns orientalske reaksjon

. i kategorien Nr. 5 - 2013

Les mer …Den eggande tittelen “Nirvanas bulder” Ronald Nystad Rusaanes har valt, er sluttakkorden i den hamsunske pensumsviska «Skjærgaardsø», eit dikt der diktaren i beste buddhistiske ånd legg for dagen si tru på sjelevandring, ein sentral del av Hamsuns panteistiske verdsoppfatning.

Forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek - høringsuttalelse fra HiOA

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Den reviderte folkebibliotekloven har som mål å styrke formidlingen av kunnskap og kultur. Den nye formålsparagrafen tydeliggjør også bibliotekenes ansvar for å gi et godt og bredt sammensatt tilbud. Bibliotekene vil fortsatt ha fysiske samlinger, men brukerne skal også ha tilgang til et større utvalg kvalitetssikrede digitale tjenester. Bibliotekarer må derfor ha kunnskap om samlinger (velge, beskrive, lagre, gjenfinne og formidle), og de må kunne finne og vurdere hva som er relevant innenfor et stort utvalg av nettbaserte kilder.