Bibliotekforeningen sier ja til Forleggerforeningen

. i kategorien Aktuelt

Da Forleggerforeningens nye e-bokmodell ble lagt fram i Bergen 8. april konstaterte Norsk Bibliotekforenings (NBF) leder Ingeborg Rygh Hjorthen at det hun hørte var «mye mer positivt enn det vi hørte sist», nærmere bestemt i januar, da samtalene mellom foreningene gikk i stå. 16. april tok hun modellen med til NBFs Hovedstyre, som også konkluderer positivt. Dermed er sannsynligvis norske folkebibliotek et godt skritt nærmere et varig e-boktilbud til sine lånere, skriver NBFs webredaktør, Anders Ericson, på Biblioteknorge. Les mer her.

Mot omkamp om frie bokpriser i Danmark

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Det kan gå mot omkamp om de frie bokprisene i Danmark etter at styrelederen og den administrerende direktøren i landets største forlag, Gyldendal, i en kronikk i avisen Politiken sist i januar skrev at de frie bokprisene har ført til økt nedlegging blant danske bokhandler, «bestselgerisme» og litterær ensretting. Derfor var det behov for et kulturpolitisk inngrep, som ruller deler av liberaliseringen tilbake og setter en stopper for de frie bokprisene, mente styreleder Poul Erik Tøjner og administrerende direktør Stig Andersen. 

Biblioteket i byrommet - arkitektur, attraksjon og arena

. i kategorien Temahefte om bibliotekdesign

Les mer …I årene da internett ble utbredt, det vil si fra midten av 1990-tallet og fram til årtusenskiftet, hersket det stor tvil om folkebibliotekets framtid. Betød de nye mulighetene for tilgang til kunnskap og informasjon at folk ville slutte med å gå på biblioteket? Og ville det fysiske biblioteket, slik vi har kjent det i århundrer, nå oppløse seg i cyberspace? Slik er det ikke gått.

Personvernere mot kulturarv: personvern på avveier

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Er pliktavlevering en trussel mot personvernet? Dette hevdes i to høringsuttalelser til Kulturdepartementets høring, ”Endringer i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument”: Advokatforeningens uttalelse, ved lovutvalget for IKT og personvern, som består av seks personer inkludert Kirill Miazine, som også har levert sin egen høringsuttalelse som privatperson.

Av Thomas Gramstad, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ja til boklov

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Jeg er for en norsk boklov og fastpris på bøker. Jeg er ikke for loven av hensyn til forlagene eller bokhandlene. Jeg er for en boklov av hensyn til forfatteren, den norske litteraturen og leseren.

– For deling og inspirasjon!

. i kategorien Nr. 1 - 2013

Høsten 2012 var 53 bibliotekansatte fra de fem nordiske landene samlet på Leangkollen konferansehotell rett utenfor Oslo. Sammen skulle de arbeide, spise og ha det gøy i tre intense dager med fokus på bibliotekutvikling i folkebibliotek. Les mer om: Nordisk biblioteknettverk - Network of Nordic Public Libraries.

Den viktigste kompetansen i 2015

. i kategorien Nr. 6 - 2012

Brukeren i fokus, kommunikative ferdigheter inkludert formidling og IKT, var de kvalifikasjonene som oftest ble nevnt av deltagerne på seminaret. Det vi kan karakterisere som bibliotekarens kjernekompetanse, kunnskapsforvaltning- og organisering ble bare nevnt av i underkant 10%.