Statsbudsjettet 2014 – fortsatt “business as usual”

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Statsbudsjettet 2014 skal behandles i nytt Storting, og ny regjering vil garantert endre noe i dokumentet, men det blir neppe bibliotekene som vil merke det. Og det er synd, for selv om noen allerede har karakterisert ny regjeringsplattform som uten ambisjoner for bibliotekene, så kan man heller ikke karakterisere framlagt statsbudsjett som spesielt oppmuntrende hvis dette skulle innbefatte mer penger eller nye tiltak. Det er stort sett «business as usual» og påslagene omfatter gjennomgående størrelsen på beregnet prisvekst.

Politikernes bibliotek 2013-2017

. i kategorien Nr. 4 - 2013

Les mer …Lengre åpningstider på folkebibliotekene og øremerkede penger til skolebibliotekene, utvidelse av innkjøpsordningen for sakprosa og videreutdanning av bibliotekansatte. De politiske partienes prioriteringer av enkeltsaker innen bibliotekfeltet spenner vidt. Enkelte mener tiden er inne for å få på plass en nasjonal strategi for hele biblioteksektoren, mens de fleste er først og fremst opptatt av å få på plass bibliotekenes digitale tjenester. Bok og Bibliotek har sett nærmere på de ni største politiske partiene med henblikk på hva de sier om bibliotek.

Nytt dansk forlag vil bare utgi e-bøker

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Det nye danske forlaget Metropolitan eBooks vil bare satse på e-bøker og er nylig kommet med de to første utgivelsene sine. Forlaget er startet av den erfarne forlagsmannen Karsten Nielsen, som mener at andre danske forlag som utgir e-bøker, tenker for tradisjonelt. Derfor starter han nå et nytt, uavhengig forlag som bare skal gi ut bøker digitalt.

Gi Edward Snowden bibliotekasyl

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Overvåkningsskandalen i USA har vokst ut av alle proporsjoner i løpet av sommeren. Mannen som avslørte det hele, Edward Snowden, er nå blitt en uønsket mann i verden. Nå har vi en mulighet til å vise hva de norske bibliotekene står for – ved å tilby Snowden bibliotekasyl.

La de tusen blomster blomstre

. i kategorien Nr. 4 - 2013

Les mer …La de tusen blomster blomstre, eller «La hundre blomster blomstre og hundre tankeretninger strides», som Mao Zedong egentlig uttrykte det, er et uttrykk for å oppfordre til å få ideer fra mange ulike kilder. Når Fornyings- og administrasjonsminister i en artikkel 15/6 – 2012 på Regjeringen.no skriver at vi må «godta at de beste ideene kommer utenfra», så er dette et uttrykk for det samme.

Unge amerikanere bruker bibliotekene mer

. i kategorien Aktuelt

Les mer …En undersøkelse fra Pew Research Center – et opinionsmålingsinstitutt i Washington DC – viser at unge amerikanere mellom 16 og 29 år oftere enn eldre amerikanere både leser bøker og oftere enn de eldre generasjonene benytter seg av de tradisjonelle bibliotekene og tilbudene der.

Deichman må kvitte seg med bøker

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Før Deichmanske bibliotek i Oslo i 2017 flytter inn i den nye bibliotekbygningen i Bjørvika, må biblioteket kvitte seg med 300.000 bøker, CD-er og DVD-er. Dermed er det nødvendig med tidenes opprydding i bokhyllene, ettersom bare 500.000 av totalt 800.000 bøker, tidsskrifter og CD-er/DVD-er ikke blir med på flyttelasset.

Papir og nett - i ett

. i kategorien Uncategorised

Les mer …Alle Bok og Biblioteks abonnenter har full tilgang til en digital utgave (pdf) i tillegg til papirutgaven, gjennom en såkalt ”all inclusive”-løsning.

 

Gå inn på ”Min Side” for å få tilgang til e-utgavene. Ved første gangs innlogging på ”Min side”

- www.bokogbibliotek.no/minside - kan du logge deg på med abonnementsnummer og postnummer, og deretter lage din egen bruker og passord.

 

Vi anbefaler at du registrerer din epost-adresse i din profil, så får du automatisk beskjed når neste e-utgave er tilgjengelig.