Papir og nett - i ett

. i kategorien Uncategorised

Les mer …Alle Bok og Biblioteks abonnenter har full tilgang til en digital utgave (pdf) i tillegg til papirutgaven, gjennom en såkalt ”all inclusive”-løsning.

 

Gå inn på ”Min Side” for å få tilgang til e-utgavene. Ved første gangs innlogging på ”Min side”

- www.bokogbibliotek.no/minside - kan du logge deg på med abonnementsnummer og postnummer, og deretter lage din egen bruker og passord.

 

Vi anbefaler at du registrerer din epost-adresse i din profil, så får du automatisk beskjed når neste e-utgave er tilgjengelig.

Statstilskudd til bokbusser

. i kategorien Nr. 3 - 2013

Les mer …Selv om Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4) slår fast at bibliotekene har vært budsjettapere de siste årene, inneholder den i det minste to lyspunkter: Den understreker at bibliotekene er en del av den kulturelle grunnmuren, og den foreslår at man bør vurdere å gjeninnføre statlige øremerkinger til bibliotekformål.

Hvordan bibliotekarer tenker om litteraturformidling – del 1

. i kategorien Nr. 1 - 2013

Les mer …Et nytt dansk forskningsprosjekt viser at litteraturformidling tjener mange andre formål enn bare å gi lesere opplevelse gjennom bibliotekbesøk og lesning. Elementer som bibliotekets synlighet i lokalsamfunnet og bibliotekarenes egen kjærlighet til litteraturen figurerer side om side med det bibliotekariske formål, å formidle litterær opplevelse til brukeren. I denne artikkelen blir det beskrevet hvordan bibliotekarenes litteraturformidling er preget av mange forskjellige hensyn – selv om brukeren alltid står i sentrum.

Gi Edward Snowden bibliotekasyl

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Overvåkningsskandalen i USA har vokst ut av alle proporsjoner i løpet av sommeren. Mannen som avslørte det hele, Edward Snowden, er nå blitt en uønsket mann i verden. Nå har vi en mulighet til å vise hva de norske bibliotekene står for – ved å tilby Snowden bibliotekasyl.

Hva mener bibliotekdirektørene?

. i kategorien Nr. 3 - 2013

I Bok og Bibliotek gjorde vi tidligere i år en rundspørring om bibliotekfaglige og -politiske temaer blant et utvalg av biblioteksjefer i folkebibliotekene. Her presenterer vi en tilsvarende undersøkelse blant bibliotekdirektørene ved landets universiteteter, hvor vi har bedt om svar på følgende seks spørsmål:

1. E-science (e-vitenskap), forskningsinfrastrukturer og forskningsstøtte er begreper som har dukket opp på universiteter og høgskoler de siste årene. Hvilket forhold har du til disse begrepene og hva betyr disse for biblioteket ditt?

2. Overgangen fra trykt til elektronisk litteratur har pågått i en del år. Hvordan har den fungert på biblioteket ditt og hva er de største endringene som denne overgangen medfører?

3. Har dere valgt et discoverysystem på ditt bibliotek? Hvilket - og hva er begrunnelsen for dette valget?

4. De fleste universitet og høgskoler har internasjonalisering som et satsningsområde i sine strategidokumenter. Hvilke tiltak skal settes i gang (eller har blitt satt i gang) på ditt bibliotek for å følge opp denne satsningen?

5. Endringen av rammebetingelser og nye oppgaver krever ny kompetanse på bibliotekene. Hva gjør ditt bibliotek for at dine ansatte har den nødvendige kompetansen?

6. Nasjonalbiblioteket (NB) ble i 2010 tildelt det nasjonale ansvaret for bibliotekutvikling. Hvordan synes du overgangen har gått? Hva skulle du gjerne sett mer eller mindre av fra NB i forhold til utviklingen av ditt bibliotek?

Bibliotekforeningen sier ja til Forleggerforeningen

. i kategorien Aktuelt

Da Forleggerforeningens nye e-bokmodell ble lagt fram i Bergen 8. april konstaterte Norsk Bibliotekforenings (NBF) leder Ingeborg Rygh Hjorthen at det hun hørte var «mye mer positivt enn det vi hørte sist», nærmere bestemt i januar, da samtalene mellom foreningene gikk i stå. 16. april tok hun modellen med til NBFs Hovedstyre, som også konkluderer positivt. Dermed er sannsynligvis norske folkebibliotek et godt skritt nærmere et varig e-boktilbud til sine lånere, skriver NBFs webredaktør, Anders Ericson, på Biblioteknorge. Les mer her.