Hva mener bibliotekdirektørene?

. i kategorien Nr. 3 - 2013

I Bok og Bibliotek gjorde vi tidligere i år en rundspørring om bibliotekfaglige og -politiske temaer blant et utvalg av biblioteksjefer i folkebibliotekene. Her presenterer vi en tilsvarende undersøkelse blant bibliotekdirektørene ved landets universiteteter, hvor vi har bedt om svar på følgende seks spørsmål:

1. E-science (e-vitenskap), forskningsinfrastrukturer og forskningsstøtte er begreper som har dukket opp på universiteter og høgskoler de siste årene. Hvilket forhold har du til disse begrepene og hva betyr disse for biblioteket ditt?

2. Overgangen fra trykt til elektronisk litteratur har pågått i en del år. Hvordan har den fungert på biblioteket ditt og hva er de største endringene som denne overgangen medfører?

3. Har dere valgt et discoverysystem på ditt bibliotek? Hvilket - og hva er begrunnelsen for dette valget?

4. De fleste universitet og høgskoler har internasjonalisering som et satsningsområde i sine strategidokumenter. Hvilke tiltak skal settes i gang (eller har blitt satt i gang) på ditt bibliotek for å følge opp denne satsningen?

5. Endringen av rammebetingelser og nye oppgaver krever ny kompetanse på bibliotekene. Hva gjør ditt bibliotek for at dine ansatte har den nødvendige kompetansen?

6. Nasjonalbiblioteket (NB) ble i 2010 tildelt det nasjonale ansvaret for bibliotekutvikling. Hvordan synes du overgangen har gått? Hva skulle du gjerne sett mer eller mindre av fra NB i forhold til utviklingen av ditt bibliotek?

Hvordan bibliotekarer tenker om litteraturformidling – del 1

. i kategorien Nr. 1 - 2013

Les mer …Et nytt dansk forskningsprosjekt viser at litteraturformidling tjener mange andre formål enn bare å gi lesere opplevelse gjennom bibliotekbesøk og lesning. Elementer som bibliotekets synlighet i lokalsamfunnet og bibliotekarenes egen kjærlighet til litteraturen figurerer side om side med det bibliotekariske formål, å formidle litterær opplevelse til brukeren. I denne artikkelen blir det beskrevet hvordan bibliotekarenes litteraturformidling er preget av mange forskjellige hensyn – selv om brukeren alltid står i sentrum.

Bibliotekforeningen sier ja til Forleggerforeningen

. i kategorien Aktuelt

Da Forleggerforeningens nye e-bokmodell ble lagt fram i Bergen 8. april konstaterte Norsk Bibliotekforenings (NBF) leder Ingeborg Rygh Hjorthen at det hun hørte var «mye mer positivt enn det vi hørte sist», nærmere bestemt i januar, da samtalene mellom foreningene gikk i stå. 16. april tok hun modellen med til NBFs Hovedstyre, som også konkluderer positivt. Dermed er sannsynligvis norske folkebibliotek et godt skritt nærmere et varig e-boktilbud til sine lånere, skriver NBFs webredaktør, Anders Ericson, på Biblioteknorge. Les mer her.

Personvernere mot kulturarv: personvern på avveier

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Er pliktavlevering en trussel mot personvernet? Dette hevdes i to høringsuttalelser til Kulturdepartementets høring, ”Endringer i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument”: Advokatforeningens uttalelse, ved lovutvalget for IKT og personvern, som består av seks personer inkludert Kirill Miazine, som også har levert sin egen høringsuttalelse som privatperson.

Av Thomas Gramstad, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ja til boklov

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Jeg er for en norsk boklov og fastpris på bøker. Jeg er ikke for loven av hensyn til forlagene eller bokhandlene. Jeg er for en boklov av hensyn til forfatteren, den norske litteraturen og leseren.

– For deling og inspirasjon!

. i kategorien Nr. 1 - 2013

Høsten 2012 var 53 bibliotekansatte fra de fem nordiske landene samlet på Leangkollen konferansehotell rett utenfor Oslo. Sammen skulle de arbeide, spise og ha det gøy i tre intense dager med fokus på bibliotekutvikling i folkebibliotek. Les mer om: Nordisk biblioteknettverk - Network of Nordic Public Libraries.