Hvor er kunnskapskritikken?

. i kategorien Debatt

Les mer …Bibliotekarer og bibliotekforskere har en plikt til å vise og argumentere for hvordan de nye kunnskapsmediene fungerer og ikke fungerer. Derfor skal de ta kunnskapskritikken til seg og skrive om disse kunnskapsmediene i forskjellige offentlige fora.

- Av Jack Andersen, lektor phd, Danmarks Biblioteksskole

Utkant-Oslo

. i kategorien Debatt

Les mer …De siste dagene før Det 71. norske bibliotekmøte 5.-8. mars, hadde Bergensavisen en artikkelserie om at Vestlandet styres fra Oslo. Det samme kan vel sies om diskusjonsforumet Bibilioteknorge. Her er Oslo-dominansen et hinder for nyanser.

- Av Odd Letnes 

Verdensarkivet der alle vil være

. i kategorien Nr. 1 - 2008

Les mer …YouTube er et kulturelt fenomen uten sidestykke i mediehistorien. Kritikerne mener at nettstedet styres av glade amatører og at det fører til kulturell forflatning. Men tilbudet preges like mye av profesjonelle, og de store mediebedriftene står i kø for å få være med.

- Av Pelle Snickars, mediehistoriker, forskningssjef ved Statens ljud- och bildearkiv.