4,1 millionar utlån

. i kategorien Aktuelt

Fag- og forskingsbiblioteka utførte til saman godt over 4,1 millionar utlån i 2007. Dei fleste låna var lokale lån. Ved utgangen av 2007 forvalta fag- og forskingsbiblioteka nær 50 millionar fysiske einingar.

 

Tid for handling

. i kategorien Nr. 2 - 2008

Les mer …Vi har en stortingsmelding om bibliotek og en evaluering av ABM-u foran oss. Forventningene er store, kanskje særlig fordi Trond Giske i flere saker har vist uvanlig styringsvilje til kulturminister å være.

Gratis for sluttbruker

. i kategorien Nr. 2 - 2008

Les mer …Utviklingen på nettet går entydig i denne retningen. Skal du bli sett eller hørt, lest eller lyttet til, må du legge til rette for lettvint og gratis adgang. Hvis ikke, drukner du i konkurransen om oppmerksomhet. Når alle de andre leverer tekster og tjenester gratis, blir du marginalisert hvis du tar deg betalt.

Bibliotekarforbundet vil skifte navn

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Bibliotek og bibliotekar vekker for enkelte gammelmodige og støvete assosiasjoner, fra bilder av middelalderens munker til Frk Frogner med knute i nakken og hornbriller. For ikke å glemme de myke menn - overliggerne fra 70-tallet.

- Odd Letnes 

Norge - en Open Access-sinke

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Open Access eller åpen og fri tilgang for alle til vitenskaplig materiale, er en demokratisering av den vitenskaplige publiseringen. Målet er at alle skal ha full tilgang til resultatene fra offentlig finansiert forskning, og ikke som nå at disse er nedlåst bak skyhøye abonnementpriser.

- Av Stein Høydalsvik, IT-leder ved Universitetsbiblioteket i Tromsø

Nagler i Windowskisten

. i kategorien Aktuelt

PRAKTISKE TIPS: Hvorfor betale i dyre dommer for programvare når det finnes gode løsninger som kan lastes gratis ned fra nettet? Vi gir her en veiviser til de mange "fri programvare-løsningene" som finnes i dag.

Les mer …Eric Hebert/Thomas Gramstad viser deg hvordan du kan spikre igjen Windowskisten.

 

Bibliotek 2.0 er framtidens bibliotek

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Lederen i Bok og Bibliotek 1/07 konkluderte med "Boikott Bibliotek 2.0". Det var legitimt å si det den gang, den gang for vel et år siden. For utviklingen har gått rasende fort. I dag ville et slikt utsagn være som frivillig å omfavne Madame Giljotin. Bibliotek 2.0 har ikke bare kommet for å bli. Det er framtidens bibliotek.

Hva vil vi med biblioteket?

. i kategorien Nr. 2 - 2008

Les mer … 2008 startet i Danmark med noe så uvanlig som en offentlig debatt om bibliotekets rolle i samfunnet. I en tid hvor man i Danmark har lukket mange små biblioteker som følge av kommunesammenslåinger, synkende utlånstall og det faktum at mange andre aktiviteter og praksiser i dag likner bibliotekenes, var en offentlig bibliotekdebatt særlig etterlengtet.

Av Jack Andersen & Nanna Kann-Christensen, lektorer på Danmarks Biblioteksskole

50 000 til biblioteker

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Kr 50 000 til biblioteker med gode formidlingsideer! Det er hva Fritt Ord nå tilbyr norske folkebiblioteker. Fristen gikk ut 15. mai, og Fritt Ord vil komme tilbake med offentliggjøring om hvem som fikk prosjektstøtte omkring St. Hans. Bok og Bibliotek gjorde et intervju med Oskar Kvasnes i Fritt Ord 4. april.

- Av Odd Letnes

Kjemp for miljøet - gjør Wergeland stolt

. i kategorien Aktuelt

Les mer …

Denne artikkelen ble skrevet i forbindelse med Wergeland-jubileet i 2008. Den har i dag ny aktualitet gjenneom FNs Klimakonferanse i København. Tar bibliotekene i mot utfordringen, spør forfatteren.

 


 

Les mer …

Les mer …

- Bibliotekene må sterkere inn i klimadebatten. Tar noen i mot utfordringen? Jeg tror Henrik Wergeland ville ha blitt stolt av oss, skrev daværende masterstudent Benedikte Nes ved Høgskolen i Oslo, avd JBI, i forbindelse med dikterens 200 årsjubileum.

 

Vestfold ut i Second Life

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Biblioteket skal være der folk er. Hvis det blir storinnrykk i de virtuelle verdenene i framtiden, vil vi utforske dem og skaffe oss kompetanse allerede nå.

- Av Ellen Høstmark Bustø, prosjektleder, Vestfold fylkesbibliotek.

Hvor er kunnskapskritikken?

. i kategorien Debatt

Les mer …Bibliotekarer og bibliotekforskere har en plikt til å vise og argumentere for hvordan de nye kunnskapsmediene fungerer og ikke fungerer. Derfor skal de ta kunnskapskritikken til seg og skrive om disse kunnskapsmediene i forskjellige offentlige fora.

- Av Jack Andersen, lektor phd, Danmarks Biblioteksskole