Norge - en Open Access-sinke

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Open Access eller åpen og fri tilgang for alle til vitenskaplig materiale, er en demokratisering av den vitenskaplige publiseringen. Målet er at alle skal ha full tilgang til resultatene fra offentlig finansiert forskning, og ikke som nå at disse er nedlåst bak skyhøye abonnementpriser.

- Av Stein Høydalsvik, IT-leder ved Universitetsbiblioteket i Tromsø

50 000 til biblioteker

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Kr 50 000 til biblioteker med gode formidlingsideer! Det er hva Fritt Ord nå tilbyr norske folkebiblioteker. Fristen gikk ut 15. mai, og Fritt Ord vil komme tilbake med offentliggjøring om hvem som fikk prosjektstøtte omkring St. Hans. Bok og Bibliotek gjorde et intervju med Oskar Kvasnes i Fritt Ord 4. april.

- Av Odd Letnes

Nagler i Windowskisten

. i kategorien Aktuelt

PRAKTISKE TIPS: Hvorfor betale i dyre dommer for programvare når det finnes gode løsninger som kan lastes gratis ned fra nettet? Vi gir her en veiviser til de mange "fri programvare-løsningene" som finnes i dag.

Les mer …Eric Hebert/Thomas Gramstad viser deg hvordan du kan spikre igjen Windowskisten.

 

Kjemp for miljøet - gjør Wergeland stolt

. i kategorien Aktuelt

Les mer …

Denne artikkelen ble skrevet i forbindelse med Wergeland-jubileet i 2008. Den har i dag ny aktualitet gjenneom FNs Klimakonferanse i København. Tar bibliotekene i mot utfordringen, spør forfatteren.

 


 

Les mer …

Les mer …

- Bibliotekene må sterkere inn i klimadebatten. Tar noen i mot utfordringen? Jeg tror Henrik Wergeland ville ha blitt stolt av oss, skrev daværende masterstudent Benedikte Nes ved Høgskolen i Oslo, avd JBI, i forbindelse med dikterens 200 årsjubileum.

 

Vestfold ut i Second Life

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Biblioteket skal være der folk er. Hvis det blir storinnrykk i de virtuelle verdenene i framtiden, vil vi utforske dem og skaffe oss kompetanse allerede nå.

- Av Ellen Høstmark Bustø, prosjektleder, Vestfold fylkesbibliotek.

Hvor er kunnskapskritikken?

. i kategorien Debatt

Les mer …Bibliotekarer og bibliotekforskere har en plikt til å vise og argumentere for hvordan de nye kunnskapsmediene fungerer og ikke fungerer. Derfor skal de ta kunnskapskritikken til seg og skrive om disse kunnskapsmediene i forskjellige offentlige fora.

- Av Jack Andersen, lektor phd, Danmarks Biblioteksskole