Hva mener Plinius?

. i kategorien Debatt

Les mer …Jeg leser regelmessig Plinius-bloggen til Tord Høivik. Her er det mye bra, god bredde og spisse analyser. Men iblant blir jeg usikker. Det er som om Høivik ser på det som lages, lagres og formidles på nettet som noe gratis - eller som burde være det - noe som er hevet over markedsmekanismene. "Noe" som flyter fritt – fortere og fortere etter hvert som teknologien utvikler seg.

- Av Odd Letnes 

For mye mangfold i mangfoldsåret?

. i kategorien Nr. 1 - 2008

Les mer …Det trengs absolutt et mangfoldsår, sikkert 10. Vi trenger en debatt som handler om etnisk representasjon i kulturlivet, og om hva som er kulturpolitisk mulig å gjøre for å forbedre den representasjonen. Det er ingen grunn til å tro at våre kulturinstitusjoner vil gi fra seg de økonomiske og kulturelle privilegiene de har opparbeidet seg gjennom over hundre år.

 - Av Anne-Britt Gran, førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Revolusjon i ”Kakepyntdepartementet”

. i kategorien Nr. 1 - 2008

Les mer …Eg trur Giske vil tene på å vere litt meir audmjuk både overfor Kulturrådet, Rådets medlemmer og dei mange som meiner at armlengdesprinsippet har vore eit svært tenleg styringsprinsipp i norsk kulturpolitikk i meir enn 40 år.

- Av Georg Arnestad, forskningsleder, Høgskolen i Sogn og Fjordane