Kjemp for miljøet - gjør Wergeland stolt

. i kategorien Aktuelt

Les mer …

Denne artikkelen ble skrevet i forbindelse med Wergeland-jubileet i 2008. Den har i dag ny aktualitet gjenneom FNs Klimakonferanse i København. Tar bibliotekene i mot utfordringen, spør forfatteren.

 


 

Les mer …

Les mer …

- Bibliotekene må sterkere inn i klimadebatten. Tar noen i mot utfordringen? Jeg tror Henrik Wergeland ville ha blitt stolt av oss, skrev daværende masterstudent Benedikte Nes ved Høgskolen i Oslo, avd JBI, i forbindelse med dikterens 200 årsjubileum.

 

Vestfold ut i Second Life

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Biblioteket skal være der folk er. Hvis det blir storinnrykk i de virtuelle verdenene i framtiden, vil vi utforske dem og skaffe oss kompetanse allerede nå.

- Av Ellen Høstmark Bustø, prosjektleder, Vestfold fylkesbibliotek.

Hvor er kunnskapskritikken?

. i kategorien Debatt

Les mer …Bibliotekarer og bibliotekforskere har en plikt til å vise og argumentere for hvordan de nye kunnskapsmediene fungerer og ikke fungerer. Derfor skal de ta kunnskapskritikken til seg og skrive om disse kunnskapsmediene i forskjellige offentlige fora.

- Av Jack Andersen, lektor phd, Danmarks Biblioteksskole

Utkant-Oslo

. i kategorien Debatt

Les mer …De siste dagene før Det 71. norske bibliotekmøte 5.-8. mars, hadde Bergensavisen en artikkelserie om at Vestlandet styres fra Oslo. Det samme kan vel sies om diskusjonsforumet Bibilioteknorge. Her er Oslo-dominansen et hinder for nyanser.

- Av Odd Letnes 

Nagler i Windowskisten

. i kategorien Aktuelt

PRAKTISKE TIPS: Hvorfor betale i dyre dommer for programvare når det finnes gode løsninger som kan lastes gratis ned fra nettet? Vi gir her en veiviser til de mange "fri programvare-løsningene" som finnes i dag.

Les mer …Eric Hebert/Thomas Gramstad viser deg hvordan du kan spikre igjen Windowskisten.