Hvor er kunnskapskritikken?

. i kategorien Debatt

Les mer …Bibliotekarer og bibliotekforskere har en plikt til å vise og argumentere for hvordan de nye kunnskapsmediene fungerer og ikke fungerer. Derfor skal de ta kunnskapskritikken til seg og skrive om disse kunnskapsmediene i forskjellige offentlige fora.

- Av Jack Andersen, lektor phd, Danmarks Biblioteksskole

Utkant-Oslo

. i kategorien Debatt

Les mer …De siste dagene før Det 71. norske bibliotekmøte 5.-8. mars, hadde Bergensavisen en artikkelserie om at Vestlandet styres fra Oslo. Det samme kan vel sies om diskusjonsforumet Bibilioteknorge. Her er Oslo-dominansen et hinder for nyanser.

- Av Odd Letnes 

Hva mener Plinius?

. i kategorien Debatt

Les mer …Jeg leser regelmessig Plinius-bloggen til Tord Høivik. Her er det mye bra, god bredde og spisse analyser. Men iblant blir jeg usikker. Det er som om Høivik ser på det som lages, lagres og formidles på nettet som noe gratis - eller som burde være det - noe som er hevet over markedsmekanismene. "Noe" som flyter fritt – fortere og fortere etter hvert som teknologien utvikler seg.

- Av Odd Letnes 

Verdensarkivet der alle vil være

. i kategorien Nr. 1 - 2008

Les mer …YouTube er et kulturelt fenomen uten sidestykke i mediehistorien. Kritikerne mener at nettstedet styres av glade amatører og at det fører til kulturell forflatning. Men tilbudet preges like mye av profesjonelle, og de store mediebedriftene står i kø for å få være med.

- Av Pelle Snickars, mediehistoriker, forskningssjef ved Statens ljud- och bildearkiv.

For mye mangfold i mangfoldsåret?

. i kategorien Nr. 1 - 2008

Les mer …Det trengs absolutt et mangfoldsår, sikkert 10. Vi trenger en debatt som handler om etnisk representasjon i kulturlivet, og om hva som er kulturpolitisk mulig å gjøre for å forbedre den representasjonen. Det er ingen grunn til å tro at våre kulturinstitusjoner vil gi fra seg de økonomiske og kulturelle privilegiene de har opparbeidet seg gjennom over hundre år.

 - Av Anne-Britt Gran, førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI