Suppe til å spy av

. i kategorien Aktuelt

Les mer …

Bibliotekar Aud Gjersdal skriver en godt formulert kronikk om bloggfenomenet - "En eneste deilig suppe" -  i Bergens Tidende. Hun stiller noen kritiske spørsmål og inviterer til debatt. En viktig debatt.

Men hva skjer?

Motdebattantene forskanser seg side om side i skyttergravene og kaster gjørme med begge hender. En mer treffende illustrasjon på lavmålet i deler av nettkulturen kan vel knapt finnes!

Det er blant annet denne - demonstrerte - mangelen på finfølelse og kritisk selvinnsikt, som etterlyses i kronikken til Gjersdal. 

 

- Av Odd Letnes, red.

- Biblioteksektoren er overmoden for reform

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Kultuministeren påpeker i sitt juleintervju med Aftenposten at biblioteksektoren er overmoden for reform med sine kompliserte, byråkratiske strukturer og fryktelig mange instiusjoner og nivåer.

- Det er på tide å ta et radikalt grep for norske folkebibliotek, mener Ruth Ørnholt, fylkesbiblioteksjef, Hordaland.

 

Kasseringsdebatt 2: Knefall for marknaden

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Ein av lærdommane frå positivismedebatten i norsk filosofi og samfunnsvitskap på 70-talet var at ikkje at alt i det humane feltet kan kvantifiserast. Det er ikkje uproblematisk å overføre naturvitskapen sine metodar til samfunnsvitskapane. Denne lærdommen ser ikkje ut til å forstyrre Tord Høivik mykje i arbeidet.

 

Av Finn Sindre Eliassen, Ålesund bibliotek

Kasseringsdebatt 1: Kassering er kult

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Les mer …Når verden er grå, tenker jeg med gru: Bibliotekarer ønsker ikke å drive samlingsutvikling. De liker å kjøpe bøker, men orker ikke å kaste dem. De lar samlingene vokse - på brukernes bekostning. De vil ikke ha regler som styrer deres valg.

 

Av førsteamanuensis Tord Høivik, JBI, Høgskolen i Oslo

Jakten på det nye biblioteket

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Les mer …Vadsø: Det første du ser når du kommer fra flyplassen, er det flotte biblioteket på havna. Et skikkelig monumentalbygg i den lille byen som ellers består av små trehus. Helsinki: Går du omkring i gatene en sur desemberdag, er det bare å svinge innom det gamle hovedpostkontoret for å varme deg. Der finner du Bibliotek 10, som nærmest har blitt et mekka for bibliotekfolk som leter etter inspirasjon. Nylig var også Trond Giske der, med Aftenposten i porteføljen. Hjørring: En by som nordmenn bare kjører forbi om sommeren på vei til strendene på Vest-Jylland. Men her ligger et av Danmarks mest spektakulære småbiblioteker, hvor rommet er utnyttet på helt utradisjonelle måter.

 

- Odd Letnes

Sære Wikipedia, solide SNL

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Les mer …Bibliotekarene vi har snakket med ser fram til frislippet Store norske leksikon (SNL) 1. januar 2009. Flere holder en knapp på den gamle traveren. (Artikkelen ble publisert i desember 2008, men har i dag fått ny aktualitet i og med at Kunnskapsforlaget har dyttet SNL ut i et digitalt ingenmanssland og at at Fritt Ord nå har utsatt leksikonets endelige skjebne med ett år.)

 

Av Kjetil S. Grønnestad, frilansjournalist

Datalagringsdirektivet og bibliotekene

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Les mer …Dersom politikerne vedtar EUs Datalagringdirektiv, er det fritt fram for å kontrollere borgernes elektroniske bevegelser, kontakter og tilknytninger. Slik praksis har alltid vært de ufrie samfunnenes kjennemerke nr. 1. (Stortinget begynner sin behandling av datalagringsdirektivet - Prop. 50 S (2010-2011) - på tirsdag 18.1., red. anm.)

Av Thomas Gramstad, leder for EFN

Først øl, så bøker

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Les mer …Biblioteksjef David Beadle har satsa mykje på å gje innvandrarane i kommunen eit godt bibliotektilbod, lenge før året 2008 vart proklamert som Mangfaldsåret. Nyleg fekk Haram folkebibliotek Bibliotekprisen for Møre og Romsdal for 2008.

 

Av Finn Sindre Eliassen, IT-ansvarlig Ålesund folkebibliotek