Bli med til Sibir!

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Les mer …Politiske fanger og kalde floder - om Sibir i gamle og nye medier.

 

Alle som har lest Per Pettersons roman "Til Sibir" vet at den ikke handler om Sibir, bare om lengsler. Hovedpersonen vil som voksen reise til dette fjerne området. Et område som er halvannen ganger så stort som USA og som utelukkende er forbundet med slit og kulde, til tross for grense til Mongolia og en like stekende hete som i det sørlige Europa om sommeren...

 

- Av seniorrådgiver Anne-Mette Vibe, Universitetsbiblioteket i Oslo

Dugnadsånd i Haugesund

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Les mer …Barnebiblioteket i Haugesund var overmodent for oppussing. For å sikre barna et verdig tilbud, tok de ansatte malerkosten og sparkelskjeen i egen hånd, forteller Kjersti Beiermann, avdelingsleder ved barne- og ungdomsavdelinga.

 

Av Kjetil S. Grønnestad, frilansjournalist

Menn og litteratur

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Blant voksne urbane menn som liker å lese, men som ikke har et profesjonelt forhold til litteraturen, utgjør litteratur og lesing et eget privat rom der man kan trekke seg tilbake og dyrke sine særegne interesser og preferanser.

 

- Av førsteamanuensis Jofrid Karner Smidt, JBI, Høgskolen i Oslo

- Biblioteksektoren er overmoden for reform

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Kultuministeren påpeker i sitt juleintervju med Aftenposten at biblioteksektoren er overmoden for reform med sine kompliserte, byråkratiske strukturer og fryktelig mange instiusjoner og nivåer.

- Det er på tide å ta et radikalt grep for norske folkebibliotek, mener Ruth Ørnholt, fylkesbiblioteksjef, Hordaland.

 

Datalagringsdirektivet og bibliotekene

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Les mer …Dersom politikerne vedtar EUs Datalagringdirektiv, er det fritt fram for å kontrollere borgernes elektroniske bevegelser, kontakter og tilknytninger. Slik praksis har alltid vært de ufrie samfunnenes kjennemerke nr. 1. (Stortinget begynner sin behandling av datalagringsdirektivet - Prop. 50 S (2010-2011) - på tirsdag 18.1., red. anm.)

Av Thomas Gramstad, leder for EFN

Først øl, så bøker

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Les mer …Biblioteksjef David Beadle har satsa mykje på å gje innvandrarane i kommunen eit godt bibliotektilbod, lenge før året 2008 vart proklamert som Mangfaldsåret. Nyleg fekk Haram folkebibliotek Bibliotekprisen for Møre og Romsdal for 2008.

 

Av Finn Sindre Eliassen, IT-ansvarlig Ålesund folkebibliotek

- BIBSYS Biblioteksystem bør avvikles

. i kategorien Aktuelt

Les mer …BIBSYS bør slutte å utvikle sitt biblioteksystem og i stedet kjøpe et tilsvarende kommersielt produkt. Det er hovedkonklusjonen i en fersk rapport som har sett på UH-sektorens behov for bibliotektjenester i framtida. Rapporten er laget av en arbeidsgruppe som ble nedsatt av BIBSYS' styre 8.4.2008. Bok og Bibliotek gjengir her konklusjonene i rapporten.

 

Mannen som leser

. i kategorien Nr. 5 - 2008

Les mer …Han blir provosert når noen sier at menn ikke leser - på samme måte som menn heller ikke lager mat eller bryr seg om ungene sine... Det er en virkelighetsoppfattelse han ikke kjenner seg igjen i. Førsteamanuensis Jofrid Karner Smidt har sett nærmere på menn som leser.

 

- Av Odd Letnes, redaktør

Suppe til å spy av

. i kategorien Aktuelt

Les mer …

Bibliotekar Aud Gjersdal skriver en godt formulert kronikk om bloggfenomenet - "En eneste deilig suppe" -  i Bergens Tidende. Hun stiller noen kritiske spørsmål og inviterer til debatt. En viktig debatt.

Men hva skjer?

Motdebattantene forskanser seg side om side i skyttergravene og kaster gjørme med begge hender. En mer treffende illustrasjon på lavmålet i deler av nettkulturen kan vel knapt finnes!

Det er blant annet denne - demonstrerte - mangelen på finfølelse og kritisk selvinnsikt, som etterlyses i kronikken til Gjersdal. 

 

- Av Odd Letnes, red.

Kasseringsdebatt 2: Knefall for marknaden

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Ein av lærdommane frå positivismedebatten i norsk filosofi og samfunnsvitskap på 70-talet var at ikkje at alt i det humane feltet kan kvantifiserast. Det er ikkje uproblematisk å overføre naturvitskapen sine metodar til samfunnsvitskapane. Denne lærdommen ser ikkje ut til å forstyrre Tord Høivik mykje i arbeidet.

 

Av Finn Sindre Eliassen, Ålesund bibliotek

Kasseringsdebatt 1: Kassering er kult

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Les mer …Når verden er grå, tenker jeg med gru: Bibliotekarer ønsker ikke å drive samlingsutvikling. De liker å kjøpe bøker, men orker ikke å kaste dem. De lar samlingene vokse - på brukernes bekostning. De vil ikke ha regler som styrer deres valg.

 

Av førsteamanuensis Tord Høivik, JBI, Høgskolen i Oslo

Jakten på det nye biblioteket

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Les mer …Vadsø: Det første du ser når du kommer fra flyplassen, er det flotte biblioteket på havna. Et skikkelig monumentalbygg i den lille byen som ellers består av små trehus. Helsinki: Går du omkring i gatene en sur desemberdag, er det bare å svinge innom det gamle hovedpostkontoret for å varme deg. Der finner du Bibliotek 10, som nærmest har blitt et mekka for bibliotekfolk som leter etter inspirasjon. Nylig var også Trond Giske der, med Aftenposten i porteføljen. Hjørring: En by som nordmenn bare kjører forbi om sommeren på vei til strendene på Vest-Jylland. Men her ligger et av Danmarks mest spektakulære småbiblioteker, hvor rommet er utnyttet på helt utradisjonelle måter.

 

- Odd Letnes

Sære Wikipedia, solide SNL

. i kategorien Nr. 6 - 2008

Les mer …Bibliotekarene vi har snakket med ser fram til frislippet Store norske leksikon (SNL) 1. januar 2009. Flere holder en knapp på den gamle traveren. (Artikkelen ble publisert i desember 2008, men har i dag fått ny aktualitet i og med at Kunnskapsforlaget har dyttet SNL ut i et digitalt ingenmanssland og at at Fritt Ord nå har utsatt leksikonets endelige skjebne med ett år.)

 

Av Kjetil S. Grønnestad, frilansjournalist

Et skritt nærmere vederlagsordninger for bruk av digitalt materiale

. i kategorien Aktuelt

Nordområdetprosjektet skal nå følges opp av et prosjekt med arbeidstittelen Bokhylla.no. Planen er å digitalisere og tilgjengeliggjøre litteratur fra tre tiår: 1790-årene, 1890-årene og 1990-årene. Deler av alt materialet, og så godt som alt fra 1990-årene, vil være underlagt beskyttelse etter åndsverkloven.

 

Les mer …- Gjennomføring av prosjektet Bokhylla.no vil gi oss enda bedre erfaring med hvordan elektronisk materiale brukes. Det vil også kunne brukes i videre arbeid med å gjøre materiale fra vår nyere tids kulturarv tilgjengelig i elektronisk form, var nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og generalsekretær for NFF, Trond Andreassen, enige om på Bokmessa fredag 21.11.2008.

 

Arbeidet med å finne avtalemodeller og vederlagsformer for rettighetsbeskyttet materiale, vil stå sentralt i prosjektet.

 

- Tekst og foto: Odd Letnes, redaktør

 

Hva skal vi med bibliotek- og informasjonsvitenskap?

. i kategorien Nr. 5 - 2008

Ved bibliotek- og informasjonsstudiene på Høgskolen i Oslo hadde ingen av de faglig ansatte doktorgrad i 1995. Nå har nesten halvparten det. I tillegg finnes det et stipendiatmiljø med fem unge forskerrekrutter. Professor Ragnar Audunson går opp i fugleperspektiv og forteller hvorfor denne utviklingen er viktig.

 

- Av professor Ragnar Audunson, JBI, Høgskolen i Oslo

Biblioteksjefer er positive til forskning

. i kategorien Nr. 5 - 2008

At de ansatte ved bibliotekutdanningen i Oslo, eller København og Lund, mener at bibliotekforskning er viktig, er ingen overraskelse. Men hva mener folk i bibliotekvesenet?

10 biblioteksjefer - fra Østfold til Finnmark - fikk tilsendt tre spørsmål per e-post. Til sammen kom det inn 7 svar. Les hva hva de mente om bibliotekforskning.