Hva skal vi med bibliotek- og informasjonsvitenskap?

. i kategorien Nr. 5 - 2008

Ved bibliotek- og informasjonsstudiene på Høgskolen i Oslo hadde ingen av de faglig ansatte doktorgrad i 1995. Nå har nesten halvparten det. I tillegg finnes det et stipendiatmiljø med fem unge forskerrekrutter. Professor Ragnar Audunson går opp i fugleperspektiv og forteller hvorfor denne utviklingen er viktig.

 

- Av professor Ragnar Audunson, JBI, Høgskolen i Oslo

Mannen som leser

. i kategorien Nr. 5 - 2008

Les mer …Han blir provosert når noen sier at menn ikke leser - på samme måte som menn heller ikke lager mat eller bryr seg om ungene sine... Det er en virkelighetsoppfattelse han ikke kjenner seg igjen i. Førsteamanuensis Jofrid Karner Smidt har sett nærmere på menn som leser.

 

- Av Odd Letnes, redaktør

DRM og monopoltenkning

. i kategorien Nr. 5 - 2008

Les mer …Henriette Grønns (Microsoft) motinnlegg til min artikkel om DRM i Bok og bibliotek nr. 4 2008 styrer unna eller sporer av de substansielle spørsmålene jeg tok opp i artikkelen med en rekke usannheter og personangrep, svarer Thomas Gramstad, leder for EFN.

 

Kan e-boka rocke en urokkelig forlagsbransje?

. i kategorien Nr. 5 - 2008

Spørsmålet er ikke om e-boka vil rokke innkjøpsordningene, men derimot: Når - og hvordan - vil Internett rocke forlagsbransjen? Vil dagens forlagsbransje parkere seg selv fullstendig på sidelinjen - slik de foreløpig legger opp til - eller kan de endre og tilpasse seg en ny medie-, kultur- og kunnskapsvirkelighet før de blir fortrengt av andre og nye aktører med innsikt i og respekt for nettverks- og overflodsøkonomien?

Kulturrådet fortjener honnør for å forsøke å ta fatt i og løfte frem mange temaer rundt e-boka og norsk forlagsbransje: Det må være som å forsøke å røre i gammel sement.

 

Av Thomas Gramstad, leder for EFN

Biblioteksjefer er positive til forskning

. i kategorien Nr. 5 - 2008

At de ansatte ved bibliotekutdanningen i Oslo, eller København og Lund, mener at bibliotekforskning er viktig, er ingen overraskelse. Men hva mener folk i bibliotekvesenet?

10 biblioteksjefer - fra Østfold til Finnmark - fikk tilsendt tre spørsmål per e-post. Til sammen kom det inn 7 svar. Les hva hva de mente om bibliotekforskning.

 

Skeive ønsker

. i kategorien Nr. 5 - 2008

Les mer …- Så fabelaktig å få ein slik mogelegheit til å selje biblioteket og Ønskebok inn mot homosegmentet av folket. For mange, inkludert meg sjølv, har det vore ein ganske høg terskel å gå på Skeive dager, altså den årlege gay pride-festivalen arrangert av Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH).

Endeleg braut eg den terskelen og såg at alt eg eventuelt hadde tenkt og frykta ikkje stemte. Skeive dagar er eit mangfald. Eit mangfald av homsar, lesber, bibliotekarar og også heilt straighte folk. 

 - Av Oddmund Kårevik, Ønskeboklesar og barnebibliotekar

Unikt mobiltilbud

. i kategorien Nr. 5 - 2008

Som første bibliotek i Norge tilbyr Stavanger bibliotek toveis kommunikasjon mellom brukerens mobiltelefon og bibliotekets datasystem.

ABM-samsøk - en nasjonal dugnad

. i kategorien Nr. 5 - 2008

Les mer …- Digitalisering skal bli dagligdags for oss alle i ABM-sektoren, og målet er at innbyggerne skal få mye bedre tilgang til institusjonenes kilder enn det de har i dag.

 

Tidligere i høst holdt ABM-utvalget i Trøndelag et møte i Trondheim, hvor hovedinnholdet var en innledning om digitale ABM-strategier ved avd.dir. Gunnar Urtegaard i ABM-utvikling.

 

- Av Kristin Storvig, fylkesbiblioteksjef, Nord-Trøndelag

Bibliotekforskning må til

. i kategorien Nr. 5 - 2008

Les mer …Da jeg på lederplass i nr 6/07 sammenliknet bibliotekforskning med et glatt såpestykke - noe som smetter ut av hånda idet du griper det - ble det bannet i 4. etasje på Høgskolen i Oslo. Mange av de ansatte ved bibliotekutdanningen, som gjennom de siste årene har slitt seg til en doktorgrad, ble forbanna. Ikke rart. For hva i huleste mener en redaktør med slike sleivspark? Her jobber vi seriøst for å frembringe ny kunnskap og øke profesjonenes status, og så kommer du og latterliggjør det hele med en såpemetafor...