Artikler

Katalogisere med sverd: samuraibibliotekarens vei

. i kategorien Nr. 5 - 2011

Om du spør en bibliotekar hvilke tenkere som er viktige å vite om får du nok raskt Ranganathan og Dewey som svar. Om jeg i tillegg svarer Miyamoto Musashi vil muligens de færreste vite hvem det er, og de som vet kunne nok lurt på om jeg forstod spørsmålet riktig. Likevel mener jeg at Miyamoto Musashi er en mann bibliotekarer bør vite noe om, og kanskje til og med lese noe av.

Av Jimi Thaule, bibliotekar ved Læringssenter og bibliotek ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Utlån av e-bøker - en selvmotsigelse?

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Norsk bibliotekforening har satt ned et utvalg som skal ta for seg utlån av e-bøker.  Dag Erlend Lohne Mohn skrev i juni: "I dag er det et par tusen norske ebøker til salgs. Til høsten kanskje det dobbelte. I praksis er det ingen norske ebøker til låns. Slik kan det i hvert fall ikke være." 

Jeg ser det litt annerledes: Det er ingen selvfølge at norske biblioteker må låne ut e-bøker.

Av Tobias Brox, student ved Universitetet i Tromsø

Intet nytt frå budsjettfronten

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Å lese statsbudsjettene fullt ut gjør neppe noen, men etter å ha søkt litt rundt omkring, kan det vel konstateres at departementene er flinke til å skryte av påplussinger som i hovedsak kommer innunder det som må kalles pris- og lønnsjusteringer, sier Hans Martin Fagerli i en kommentar til forslag til statsbudsjett for 2012.