Artikler

Nytt BIBSYS, akterutseilte folkebibliotek?

. i kategorien Nr. 5 - 2011

Les mer …

 

Hvis ikke Nasjonalbiblioteket ivaretar sitt nasjonale samordningsansvar, står folkebibliotekene og andre bibliotek utenfor BIBSYS-samarbeidet i fare for å bli teknologisk akterutseilt.

Av førsteamanuensis Tor Arne Dahl[1] og og høgskolelektor Unni Knutsen, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus

Farvel til blåskjermen – BIBSYS blir OCLC-bibliotek

. i kategorien Nr. 3 - 2011

Les mer …Tirsdag 22.mars ble rundt 400 deltagere på BIBSYS-møtet 2011 informert om hvilket systemvalg BIBSYS har tatt. For nå er BIBSYS slik vi har kjent det fra tidlig på 70-tallet, snart over i historien. Med det settes det sluttstrek for nesten 40 år med egenutvikling og drift av dagens BIBSYS. Det mest oppsiktsvekkende ved fellesmøtet var at det ikke var avsatt tid til spørsmål, og at ikke de 400 deltagerne lot seg provosere av dette. BIBSYS-brukere har alltid vært lojale! Kanskje de visste mer enn undertegnede. Selv satt jeg igjen med fire spørsmål:

Av daglig leder Hans Martin Fagerli, ABM-media as

Ingen jul uten julehefter

. i kategorien Nr. 6 - 2010

Les mer …Det er like før det er jul igjen, og da kommer juleheftene fram. I våre dager vil dette helst si tegneseriehefter eller lokale hefter, men tidligere var dette store, påkostede, landsomfattende magasiner med artikler, dikt og noveller.

Av Reidar Jensen, frilansjournalist

Kulturutredningar

. i kategorien Nr. 3 - 2011

Les mer …Ei omfattande norsk kulturutredning er under arbeid. Så langt har ingen brydd seg. La oss håpe at utvalet sprekk. Då kan vi få ein kulturpolitisk debatt på kjøpet.

Av forskningsleiar Georg Arnestad, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Den lange tekstens hukommelse

. i kategorien Nr. 2 - 2011

I en brytningstid som denne, med endringer og påtrykk fra alle bauger og kanter, er det av enorm viktighet at biblioteket bedriver sjelegransking for å finne ut av hva det skal være i fremtiden.

Av forfatter Morten Harry Olsen