Artikler

Sparekniv Norge rundt

. i kategorien Nr. 1 - 2012

Les mer …Trang kommuneøkonomi har ført til kutt i bibliotekbudsjettene landet rundt. Men noen har fått mildere kutt etter å ha sagt klart fra til politikere om hva nedskjæringene innebærer.

Tekst: Merete Lindstad, frilansjournalist

Bibliotekene må forsvare offentlighet

. i kategorien Nr. 1 - 2012

Les mer …Om vi skal lete etter et verdimessig fellesskap som forener bibliotekarer på tvers av det mangfoldet av kontekster de arbeider i, er nettopp biblioteket som en forsvarer av og forkjemper for offentlighet en felles verdimessig bærebjelke som binder profesjonen sammen.

Av professor Ragnar Audunson, Høgskolen i Oslo og Akershus, avd ABI

I ungdoms distanserte nærleik – når folkebiblioteket vil samhandle med ungdom

. i kategorien Nr. 1 - 2012

Les mer …Folkebiblioteka rettar mykje formidlingsverksemd mot barn og unge og har også på andre måtar ungdom som prioritert målgruppe. Kva er det som kjenneteiknar denne målgruppa, korleis kan vi nå den og kva skal til for at ungdom skal vere bibliotekbrukarar i framtida? (Illustrasjonsfoto: Trond Isaksen)

Av Per Roger Sandvik, prosjektkonsulent Nye Deichman, Deichmanske bibliotek