Artikler

Bibliotekene og 22. juli

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Vi må aldri glemme de grusomhetene som skjedde i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. De må holdes i live i vår nasjonale hukommelse for å styrke vår holdning til at et slikt frontalangrep på våre grunnleggende verdier, aldri må skje igjen.

Her kan folkebibliotekene spille en rolle. La 22. juli bli en merkedag i bibliotekenes kalender, hvor prosjekter om demokrati og humanitet setter fokus på hvilke verdier vi må dyrke og forsvare. La fordømmelsen av bombeattentatet og massakren 22. juli bli en del av bibliotekenes samfunnsoppdrag.

- Odd Letnes, redaktør

Platform og sjanger

. i kategorien Nr. 3 - 2011

Les mer …En blogg er både en publiseringsplatform og en måte å skrive på. Det som er typisk for bloggen som sjanger, er samtaleformen. Bloggen er et personlig medium. Den inviterer til en lett og uformell tone. Noen skriver mest fra sin egen hverdag. Andre kommenterer nyheter fra andre hold. Mange gjør begge deler.

Av førsteamanuensis Tord Høivik, Høgskolen i Oslo, avd. JBI

Gi 1000 kroner til Utøya-fondet!

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Både bibliotek og Utøya handler om demokrati og opplysning. AUF har besluttet å opprette ”22. juli-fondet til gjenreising av Utøya”. Dette er et godt initiativ som Bok og Bibliotek støtter både moralsk og økonomisk. Vi har i dag gitt 1000 kroner til fondet - og håper alle norske bibliotek vil gjøre det samme. Les mer om fondet her: http://auf.no/-/bulletin/show/675332_gjenreising-av-utoeya