Artikler

“Bibliotek for framtiden - framtiden for bibliotek” - 100. Deutscher Bibliothekartag i Berlin

. i kategorien Nr. 4 - 2011

Les mer …Vil data-bibliotekaren overta for den tradisjonelle bibliotekaren, var et av spørsmålene som ble drøftet i Berlin i juni. Også i Tyskland søker bibliotekene nye måter å utvikle tradisjonen på og mange problemstillinger har klare paralleller til norske forhold.

Av professor Wolfgang Ratzek, Hochschule der Medien, Stuttgart

Cycling for libraries: Tradisjoner i endring – bibliotekarer i bevegelse

. i kategorien Nr. 4 - 2011

Les mer …I 2010 fikk en gruppe syklende bibliotekarer fra Finland ideen om å starte et prosjekt de kalte ”Cycling for Libraries”. Resultatet ble en sykkeltur fra København til Berlin for 80 bibliotekarer og bibliotekelskere i mai/juni 2011. Universitetsbibliotekar Almuth Gastinger (t.h. på bildet) ved NTNU som var med på innspurten, har gitt oss denne rapporten:

HOVEDSAKEN i nr 4/2011: Bibliotek – identitet - arkitektur

. i kategorien Nr. 4 - 2011

Les mer …Debattane rullar. Biblioteket er i endring! Profesjonen er under press og tradisjonane i full oppløysing! Litteraturhusa kjem trampande inn på banen med glitter og stas, mens den norske eboka snigler seg rundt i ytterkantane. Er framtida digital eller sosial? Tradisjonsberar eller ”cutting edge”?

Av barnebibliotekar Kjellaug Bjerkli Haarberg