Artikler

Sparekniv Norge rundt

. i kategorien Nr. 1 - 2012

Les mer …Trang kommuneøkonomi har ført til kutt i bibliotekbudsjettene landet rundt. Men noen har fått mildere kutt etter å ha sagt klart fra til politikere om hva nedskjæringene innebærer.

Tekst: Merete Lindstad, frilansjournalist

Bibliotekene må forsvare offentlighet

. i kategorien Nr. 1 - 2012

Les mer …Om vi skal lete etter et verdimessig fellesskap som forener bibliotekarer på tvers av det mangfoldet av kontekster de arbeider i, er nettopp biblioteket som en forsvarer av og forkjemper for offentlighet en felles verdimessig bærebjelke som binder profesjonen sammen.

Av professor Ragnar Audunson, Høgskolen i Oslo og Akershus, avd ABI