Artikler

Såret

. i kategorien Nr. 3 - 2011

Sist veke fekk eg eit kutt i handa, eller det var ikkje noko kutt, men ei blemme; det hadde vore dugnad i borettslaget og eg stod og raka lauv og la ikkje merke til noko før eg var kommen inn og lente meg over vasken og såpa inn hendene...

Av forfatter og bibliotekar Lars Petter Sveen

Eit ”folkebibliotek-direktorat”?

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Når denne teksten vert skriven, har årets reduserte valkamp vart ei veke.”En nølende uke,” seier valanalytikar Svein Tore Marthinsen. Men eg veit at det vil hardne til dei tre neste vekene. Utan atterhald kan eg òg slå fast at årets kommunevalkamp vil handle om akkurat dei same sakene som stortingsvalkampen i 2009: helse, omsorg, skule, barnehage, vegar, bustadbygging. Årets valkampmantra ser ut til å verte den såkalla ”samhandlingsreformen,” som ingen i dag anar noko om, anna enn at staten pålegg kommunane endå fleire oppgåver.

Av FoU-direktør Georg Arnestad, Høgskolen i Sogn og Fjordane

Én logo for alle?

. i kategorien Nr. 3 - 2011

Les mer …De fleste vil si seg enig i at markedsføring av bibliotek er viktig. Hvordan man på best mulig måte kan markedsføre biblioteket, er det ulike meninger om. Bruk av logo er en effektiv måte å synliggjøre seg selv på, og mange benytter seg av denne formen for markedsføring. Flere folkebibliotek bruker allerede regionale eller lokale logoer, men ved å innføre en felles nasjonal logo kan effekten av markedsføringen kan bli sterkere.

Av Anne Brit Løland, Elise Valseth og Stine S. Bertnes, 3. årsstudenter ved Høgskolen i Oslo, avd. JBI