Artikler

Idealisme og politikk

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Konferansen ”Fra trykt til utrygt” i Drammen i november 2010 var uten tvil en suksess. I Drammen ligger bibliotek-Norges ebokvugge, tenkte vi. Men var suksessen likevel mest på overflaten? 10 måneder senere kunne vi lese i Aftenposten at det er Biblioteksentralen (BS) – og ikke Drammensmiljøet -- som er først ut med å lansere en nasjonal ordning for utlån av ebøker. Omsider skulle BS få lansert BS Weblån, som hadde ligget på beddingen i flere år i påvente av avtaler med rettighetshaverne. Nå har Gyldendal og BS Weblån funnet hverandre, og forsøksbibliotekene blir etter det vi har blitt fortalt fem små bibliotek i Ryfylke.

Katalogisere med sverd: samuraibibliotekarens vei

. i kategorien Nr. 5 - 2011

Om du spør en bibliotekar hvilke tenkere som er viktige å vite om får du nok raskt Ranganathan og Dewey som svar. Om jeg i tillegg svarer Miyamoto Musashi vil muligens de færreste vite hvem det er, og de som vet kunne nok lurt på om jeg forstod spørsmålet riktig. Likevel mener jeg at Miyamoto Musashi er en mann bibliotekarer bør vite noe om, og kanskje til og med lese noe av.

Av Jimi Thaule, bibliotekar ved Læringssenter og bibliotek ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Utlån av e-bøker - en selvmotsigelse?

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Norsk bibliotekforening har satt ned et utvalg som skal ta for seg utlån av e-bøker.  Dag Erlend Lohne Mohn skrev i juni: "I dag er det et par tusen norske ebøker til salgs. Til høsten kanskje det dobbelte. I praksis er det ingen norske ebøker til låns. Slik kan det i hvert fall ikke være." 

Jeg ser det litt annerledes: Det er ingen selvfølge at norske biblioteker må låne ut e-bøker.

Av Tobias Brox, student ved Universitetet i Tromsø