Artikler

Bibliotekene må forsvare offentlighet

. i kategorien Nr. 1 - 2012

Les mer …Om vi skal lete etter et verdimessig fellesskap som forener bibliotekarer på tvers av det mangfoldet av kontekster de arbeider i, er nettopp biblioteket som en forsvarer av og forkjemper for offentlighet en felles verdimessig bærebjelke som binder profesjonen sammen.

Av professor Ragnar Audunson, Høgskolen i Oslo og Akershus, avd ABI

I ungdoms distanserte nærleik – når folkebiblioteket vil samhandle med ungdom

. i kategorien Nr. 1 - 2012

Les mer …Folkebiblioteka rettar mykje formidlingsverksemd mot barn og unge og har også på andre måtar ungdom som prioritert målgruppe. Kva er det som kjenneteiknar denne målgruppa, korleis kan vi nå den og kva skal til for at ungdom skal vere bibliotekbrukarar i framtida? (Illustrasjonsfoto: Trond Isaksen)

Av Per Roger Sandvik, prosjektkonsulent Nye Deichman, Deichmanske bibliotek

Biblioteket i Babel

. i kategorien Nr. 1 - 2012

Les mer …Eg kan ikkje hugse sist eg var innom folkebiblioteket i Sogndal, bygdebyen langt inne i Sognefjorden, der eg har budd i over 30 år. Det er ikkje fordi biblioteket i heimkommunen min er spesielt dårleg. Eg trur ikkje det er spesielt spennande, heller. Nei. Det heile har sin enkle grunn: eg har ikkje noko ærend på biblioteket. Biblioteket er for meg, og mange andre, i ferd med verte slik som posten og banken; institusjonane er her framleis, men vi brukar dei sjeldan. Hugsar forresten nokon dei gamle telefonsentralane?

Av FoU-direktør Georg Arnestad, Høgskolen i Sogn og Fjordane