Artikler

Én logo for alle?

. i kategorien Nr. 3 - 2011

Les mer …De fleste vil si seg enig i at markedsføring av bibliotek er viktig. Hvordan man på best mulig måte kan markedsføre biblioteket, er det ulike meninger om. Bruk av logo er en effektiv måte å synliggjøre seg selv på, og mange benytter seg av denne formen for markedsføring. Flere folkebibliotek bruker allerede regionale eller lokale logoer, men ved å innføre en felles nasjonal logo kan effekten av markedsføringen kan bli sterkere.

Av Anne Brit Løland, Elise Valseth og Stine S. Bertnes, 3. årsstudenter ved Høgskolen i Oslo, avd. JBI

Eit ”folkebibliotek-direktorat”?

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Når denne teksten vert skriven, har årets reduserte valkamp vart ei veke.”En nølende uke,” seier valanalytikar Svein Tore Marthinsen. Men eg veit at det vil hardne til dei tre neste vekene. Utan atterhald kan eg òg slå fast at årets kommunevalkamp vil handle om akkurat dei same sakene som stortingsvalkampen i 2009: helse, omsorg, skule, barnehage, vegar, bustadbygging. Årets valkampmantra ser ut til å verte den såkalla ”samhandlingsreformen,” som ingen i dag anar noko om, anna enn at staten pålegg kommunane endå fleire oppgåver.

Av FoU-direktør Georg Arnestad, Høgskolen i Sogn og Fjordane

En gammel Opel full av bøker

. i kategorien Nr. 3 - 2011

Les mer …Med en gammel bil reiser Stavanger bibliotek om sommeren ut fra sitt faste lokale og oppsøker folk der de befinner seg. Denne formen for synliggjøring har gitt stor oppmerksomhet og positiv respons, og vært et viktig ledd i bibliotekets merkevarebygging. (Denne artikkelen vant førsteprisen i Bok og Biblioteks artikkelkonkurranse for bibliotekarstudenter våren 2011, som ble presentert i Bok og Bibliotek nr 3/2011.)

Av Nina M. Soelberg Johnsen, 3.årsstudent (våren 2011) ved Høgskolen i Oslo, avd. JBI.