Artikler

Utlån av e-bøker - en selvmotsigelse?

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Norsk bibliotekforening har satt ned et utvalg som skal ta for seg utlån av e-bøker.  Dag Erlend Lohne Mohn skrev i juni: "I dag er det et par tusen norske ebøker til salgs. Til høsten kanskje det dobbelte. I praksis er det ingen norske ebøker til låns. Slik kan det i hvert fall ikke være." 

Jeg ser det litt annerledes: Det er ingen selvfølge at norske biblioteker må låne ut e-bøker.

Av Tobias Brox, student ved Universitetet i Tromsø

Mundaneum – et internett fra fortiden

. i kategorien Nr. 3 - 2011

Les mer …Med hjelp av arkitekter og skulptører som Hendrik Andersen og Le Corbusier ønsket Paul Otlet, "dokumentasjonsvitenskapens far", å lage en verdensby for kunnskap. Det ble ingen suksess på grunn av trettiårene og de nye autoritære ideene som spredde seg i Europa.

Av Aud Gjersdal, bibliotekar UB Bergen

Intet nytt frå budsjettfronten

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Å lese statsbudsjettene fullt ut gjør neppe noen, men etter å ha søkt litt rundt omkring, kan det vel konstateres at departementene er flinke til å skryte av påplussinger som i hovedsak kommer innunder det som må kalles pris- og lønnsjusteringer, sier Hans Martin Fagerli i en kommentar til forslag til statsbudsjett for 2012.