Offentlig samtale er mer enn eventmakeri

. i kategorien Bok og Bibliotek nr. 1 - 2016

Les mer …Hvordan skal bibliotekene utforme sin rolle som arenaer for offentlig samtale og debatt? Det avhenger av hva slags utfordringer vi står overfor med hensyn til å utvikle og opprettholde en bærekraftig offentlighet. Er utfordringene for eksempel først og fremst knyttet til forekomsten av debattarenaer?  Er de knyttet til tilgang til borgerrelevant informasjon og kunnskap? Eller er det kanskje heller slik at variasjoner med hensyn til de ferdighetene som kreves for å delta i og å bli hørt i den offentlige debatten skaper en demokratisk ubalanse? Svar på spørsmål av denne typen vil avgjøre hva slags typer av tiltak og initiativ bibliotekene bør prioritere.

Ressursar nok til det meste

. i kategorien Bok og Bibliotek nr. 3 - 2016

Les mer …Det er no vel tre år sidan Engerutvalet la fram Kulturutredningen 2014. Oppdraget var å evaluere det raud-grøne kulturløftet. Men utvalet tok også for seg den kommunale kulturpolitikken. Her kåra utvalet vinnarar og taparar. Vinnarane var idretten og «det begivenhetsbaserte kulturlivet». Det hadde òg blitt mange nye idrettsanlegg og svære kulturbygg. Den klåre taparen i kommunesektoren var «den kulturelle grunnmuren.» Å gjenreise denne «grunnmuren», vart den aller viktigaste bodskapen frå Engerutvalet. Og hovudpilaren i denne grunnmuren var – og er – folkebiblioteket.

Bok og Bibliotek nr 3 er utgitt

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Bok og Biblioteks sommernummer (3/2016) er gått til utsendelse. Her finner du blant annet dette:

• Leder: Å flytte Litteraturhuset inn i Nye Deichman i Bjørvika, vil kunne hindre Deichman i å innfri bibliotekloven.
Halvferdig debattarena: Én biblioteksjef fikk en spesiell telefon fra ordføreren. En annen har lagt debattmøter på is etter ett forsøk. Vi gir her en statusrapport fra norske bibliotekers arenasatsing.
Strever med å oppfylle paragraf: Rennesøy- og Sola folkebibliotek sliter med å både forstå og oppfylle den nye formålsparagrafen.
Statlig kultur- og bibliotekpolitikk virker, mener Ragnar Audunson og løfter fram tall fra de nasjonale undersøkelsene av bibliotekbruk som har vært gjort siden 1978.
Hva er verdien av et fagbibliotek, spør Lars Egeland.
Brannfakkel fra Georg Arnestad: Kanskje tok Engerutvalet heilt feil? Folkebiblioteket er nemleg ikkje «systematisk underfinansiert.» Det har ressursar nok til å makte det meste.
Hvad jeg har slået til lyd for her, at os i Norden måske skal bruge mere tid og kræfter på at stole på, hvad vi står for fremfor at gå i brechen for en speciel ’skandinavisk udgave’ af informationsvidenskab, skriver Jack Andersen ved IVA i København.
Bibliotekene og kommunereformen: Grete Bergh ser nærmere på endringsprosesser og organisasjonskultur.

Sommerens thriller: Hva er sannheten om dette energiske «kulelynet» av en bibliotekar? Var han en drikkfeldig bohem? Gikk han på bommen i Chicago? Var Bibliotekreformen virkelig en Bibliotekrevolusjon? Og stemmer det at han ble gassforgiftet på jobben? Øivind Frisvold har gått tett inn på 150-årsjubilanten Haakon Nyhuus.

Hun tok sitt liv for 40 år siden, men diktene lever. Tove Ditlevsen har beholdt sin popularitet, hun leses og fortolkes fortsatt, skriver Stefan Andreas Sture i vår faste lyrikkspalte.

Eg kjente ikkje Eva Jensen, men bøkene hennar. Det var alltid noko litt skakt og eigenrådig med bøkene hennar. Som på ein måte sa: «les meg.» Det skriver Oddmund Kårevik i denne utgavens Leseoppleving.

Gi rom til ulik kompetanse: Folkebibliotekene bygger på bibliotekfaget. Likevel henter større bibliotek inn personale med annen bakgrunn, ikke minst til utadrettet formidling og sjefsstillinger. Det gir verdifull kompetanse, men noen ganger også konflikt.

Samtale med Professor'n: Da Ragnar Audunson var 18 år gammel, var han på Folkets Hus i Oslo. Han hørte på et foredrag om Nordahl Grieg, som 25 år tidligere var blitt skutt ned over Berlin. Audunson hadde lest Griegs litteratur, og han var inspirert: I skuespillet Nederlaget (1937) taper kommunistene i Pariserkommunen i 1871. Men nå skulle de slå tilbake. For utenfor Folkets Hus blomstret det en ny vår, og i Paris var det nye folkekom-muner.

Audunson hadde også lest Rudolf Nilsens dikt «Stjernen»: Mange ga opp når de ikke var mange nok i kampen. «Men det var en flokk som smilte mot det blå!» skrev Nilsen. «For bak grensen i det fjerne steg vidunderblank igjen deres egen, høie stjerne, og den vinket sine menn!» Denne flokken av «naive» ville, «tross i alt som stengte», sette ut i livet sin idé.

Året var 1968, idéen var kommunismen, og flokken var Kommunistisk Ungdom. Den unge Audunson var klar for stjernekamp.

«Bibliotekene kan godt være hovedkanalen for e-bøker i Norge», sier Knut Olav Åmås i et intervju om «Strikk og lytt-kvelder», behovet for kunstnere i bibliotekene og en fersk nyhet om CD-er.

Fristed for barn og unge: Barn mellom ti og femten år får nå sitt eget bibliotek på Tøyen og her får de være helt alene, for de voksne har ingen adgang. Det nyåpnede biblioteket er det eneste av sitt slag i Norge, og det er kun en håndfull lignende biblioteker i resten av verden.- Mye mer enn bibliotek: I hele Skandinavia dukker det nå opp nye former for bibliotek der meningen er å tilby flere tjenester under et tak. I Norge er Furuset bibliotek først ut. Filialen er inspirert av Garaget i Malmø. Også i Danmark kommer det nå flere nyskapende bibliotek. Bok og Bibliotek har sett nærmere på to slike nyskapende bibliotek i Malmø og København.

Bibliotekslitere: Hvordan norske bibliotek som arrangør og arena har forandret seg, kan forfatter Christin Grilstad Prøis og hennes mann, musiker og skuespiller Pål Prøis, si noe om. I 15 år har de trøstig turnert landet med teaterforestillingene om Heksagon.

Gratulerer, Narvik! Etter flere år med behov for et nytt bibliotek i Narvik står det endelig klart. 2000 kvm, toppmoderne og fargerikt i all sin prakt står det nå å venter på nye og gamle besøkende. Bok og Bibliotek var på besøk kvelden før den store åpningsdagen.

Og som vanlig finner du i denne utgaven bilaget fra Norsk Bibliotekforening.

Bibliotek er mye mer enn utlån av bøker

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Folkebibliotekene er landets best besøkte kulturinstitusjon. Antallet som låner bøker holder seg relativt stabilt, mens bruken av biblioteket som en sosial arena viser en økning. Dermed ser biblioteket ut til å befeste sin stilling som et sted for kunnskapsformidling og ikke bare et sted for utlån.

Bildet: Leikny Leikny Haga Indergaard, bibliotekssjef ved Bergen Bibliotek (t.v) og Mariann Schjeide, leder for Norsk Biblioteksforening tok turen til Nasjonalbiblioteket i Oslo i forbindelse med konferansen om brukeradferdsundersøkelsen som ble lagt frem torsdag 2. juni.

Gamle bibliotek blir som nye

. i kategorien Bok og Bibliotek nr. 2 - 2016

Les mer …Det er de nye bibliotekene som får oppmerksomhet. For kort tid siden var det Tromsø, Lørenskog, Vennesla og Nesodden. I fjor var det Molde og Bodø. Bibliotekarer og journalister stiller samme spørsmål: Hva er nytt og spektakulært? Er det plass til «events» og opplevelser? Kanskje kommer turen også til Nye Deichman en gang? I mellomtiden må de fleste nøye seg med å bruke de gamle bygningene på nye måter. To av de nominerte til «Årets bibliotek» utmerker seg: Bergen Offentlige Bibliotek fremstår som nytt i en fredet bygning fra 1917. Realfagsbiblioteket i Oslo er også nyskapt i en bygning fra 1966. Vi har valgt å se nærmere på folkebiblioteket i Tønsberg (bildet) som i likhet med andre må finne løsningene innenfor gamle vegger.

Deichman Furuset - skaper møteplass på tvers

. i kategorien Bok og Bibliotek nr. 2 - 2016

Les mer …Brukerperspektivet har vært med hele veien i utformingen av nye Furuset bibliotek og aktivitetshus.   Det har satt sitt preg på de aktivitetene som fyller lokalet, for dette er ikke bare et bibliotek, det huser også en ungdomsklubb og frivillighetssentralen. Målet er at det skal bli en sosial møteplass for beboerne på Furuset. Foreløpig er Furuset bibliotek først ute i Norge med en slik modell. Foto: Anette Andresen

“Vi garanterer deg konfidensiell behandling” - om biblioteket, forskningen og overvåkningen

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Du sitter på forskerkontoret ditt. På dataskjermen har du artikkelen du arbeider med. Du søker etter artikler i kommersielle databaser og etter bøker i bibliotekkataloger for å drive din forskning videre. Du laster ned dokumenter og bestiller lån i trygg forvissning om at du arbeider i fred. Hvorfor skulle du ikke det? Biblioteket garanterer deg konfidensiell behandling. Heldigvis, for forskningstemaet ditt er både sensitivt og kontroversielt, kanskje venter et patent rundt hjørnet.

Kontordøra glir umerkelig opp, en person kommer stille inn og kikker deg over skulderen, noterer alt du skriver og leser, hva du laster ned, hva du låner, hvem du samarbeider med. Du merker ingen ting, du kan ikke se hvem det er, personen er usynlig...

Bibliotek i rom og sky

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Det har vært utrolig mange foredrag, diskusjoner og presentasjoner på Den tyske bibliotekskonferansen her i Leipzig. Plenumssamlingene har alle dreid seg om konferansens hovedtema: Bibliothek – digital und real. Skulle vi lage en norsk variant av dette slagordet, måtte det vel bli: Bibliotek – i rom og i sky!

Kommunereformen krever offensive bibliotek

. i kategorien Aktuelt

Les mer …Det 75. norske bibliotekmøte ble avsluttet med en paneldebatt om bibliotek og kommunesammenslåinger. De som hadde ventet sterk motstand mot reformen, ble skuffet. Tvert i mot ble søkelyset rettet mot bibliotekene selv: Hvis de er på banen i denne reformen, kan biblioteket komme styrket ut!

Handling, frihet, humanisme

. i kategorien Aktuelt

Les mer …- Da jeg var innom Tromsø bibliotek i dag morges fant jeg denne boka om Hanna Arendt. Den heter: Handling, frihet, humanitet. Det er en tittel som passer på bibliotekene, sa landslagstrener Per-Mathias Høgmo da han holdt åpningsforedraget på det 75. norske bibliotekmøtet, som i disse dager arrangeres i Tromsø.

Samhandlingsreformen – er bibliotekene en missing link?

. i kategorien Bok og Bibliotek nr. 4 - 2016

Les mer …Du er biblioteksjef og får en telefon fra leder for kommunens helse- og omsorgstjenester. Lederen forteller om Kompetanseløft 2020 og kommunens planer for fagutvikling og kunnskapsbasert praksis. Han spør: Hvordan kan folkebiblioteket bidra og støtte denne satsingen? Du ber om å få tenke litt over saken, og lover å ta kontakt. Dette terrenget er du ukjent i og du begynner å orientere deg.

Bibliotekledelse i urolig hav

. i kategorien Aktuelt

Les mer …- Hvis kapteinens fremste oppdrag er å ta vare på skipet, vil han aldri legge til havs, sa IATUL-president Reiner Kallenborn  ved åpningen av den internasjonale konferansen for bibliotekledere i universitetsbibliotek i Halifax i forrige uke. Det var et sitat fra Thomas Aquinas for åtte hundre år siden. Mer nylig sa Steve Jobs at «innovasjon skiller en leder fra en medløper». Bibliotekledelse handler i dag i høyeste grad om å operere i urolig hav, til dels stormfullt, mente Kallenborn.

Leserundersøkelse - hjelp oss med å videreutvikle Bok og Bibliotek

. i kategorien Aktuelt

Vi vil gjerne invitere deg til en leserundersøkelse for Bok og Bibliotek. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge lesing av bladet/nettstedet og få lesernes tilbakemelding på innholdet. Det tar ca. 7 minutter å fylle ut skjemaet. Svarene er anonyme og vil kun brukes til videre utvikling av Bok og Bibliotek. Undersøkelsen gjennomføres av TNS Gallup.

Vi håper du har mulighet til å svare! Her er lenke til undersøkelsen:

http://ts.ktrmr.com/secv.aspx?i.project=Q16101210lahok&s=NRD51&src=1005900&id=auto&pid=auto&chk=na

Bibliotekene som arenaer for offentlighet: tilrettelegger eller selvstendig aktør?

. i kategorien Bok og Bibliotek nr. 2 - 2016

Les mer …Også denne gangen må bibliotekets rolle som arena for offentlighet være tema for denne spalten. Altfor ofte nøyer vi oss med å proklamere at bibliotekene allment, og folkebibliotekene spesielt, er sentrale med hensyn til å opprettholde en bærekraftig offentlighet. Men skal bibliotekene utvikle sin rolle som institusjoner for offentlighet, trenger vi en kritisk diskusjon.

Ingen tid til å tenke seg om, biblioteksektoren hyperventilerer

. i kategorien Aktuelt

Les mer …- Digitaliseringa endrer rammebetingelsene for bibliotekene på en slik måte at vi må finne opp biblioteket på nytt. I denne situasjonen tenker vi for lite prinsipielt, men hiver oss i stedet på alle mulige kvikke ideer og prosjekter som vi tror skal fornye biblioteket. Det er som om hele biblioteksektoren hyperventilerer, mener Rafael Batt som er direktør på ETH-bibliothek, som er et digitalt konsortium i Sveits.

Onkel Lauritz er på video

. i kategorien Aktuelt

Les mer …På midten av 1990-tallet sang Jan Eggum om hvordan verden var ute av lage: Kor e alle helter hen?  Drømmene var gått i dass – og nesten verst av alt: onkel Lauritz var på video!  Det var et sjokk av modernitet, skriver Lars Egeland i sitt andre reisebrev fra Det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø.

Bibliotekarutdanning i 75 år: Fra etatsskole til iSchool – (og tilbake igjen)?

. i kategorien Bok og Bibliotek nr. 6 - 2015

Les mer …Bibliotekfeltets framvekst som et profesjonelt felt er et barn av folkebibliotekrevolusjonen. Det gjelder internasjonalt og det gjelder for Norges vedkommende. Omkring 1870 hadde landets største bibliotek, universitetsbiblioteket ved Det kongelige Frederiks universitet i Kristiania, fire ansatte. Med folkebibliotekrevolusjonen begynte utdifferensieringen av bibliotekfeltet som et eget profesjonelt felt med personale som var særskilt utdannet for å arbeide i bibliotek. Kravet om en egen norsk bibliotekarutdanning ble reist. (Bildet: "Urkullet" - de første bibliotekarstudentene i 1940)

Årets bibliotekbilde 2015 - "Bokbad i heia"

. i kategorien Bok og Bibliotek nr. 1 - 2016

Les mer …Det kom inn mange spennende bilder til Bok og Biblioteks fotokonkurranse, Årets bibliotekbilde 2015. Det var likevel ikke så vanskelig for juryen å kretse inn første og andreplassen. Bildene skilte seg ut både når det gjelder idé, komposisjon og teknisk gjennomføring. Vi gratulerer Vest-Agder-bibliotekene i Marnardal, Åseral, Hægebostad og Audnedal (MÅHA) med førsteplassen (bildet) og Tysvær folkebibliotek med andreplassen.