Tallenes triste tale

. i kategorien Aktuelt

leder 11Enger-utvalget (NOU 2013:4) dokumenterte at biblioteket i mer enn 10 år hadde vært en budsjettaper. I denne utgaven av Bok og Bibliotek går Norsk bibliotekforening og Tord Høivik et skritt videre og bryter tallene ned og viser at den negative trenden langt fra er snudd. Tross i fagre ord, tross i at biblioteket har et solid omdømme og er godt likt i samfunnet, politikerne fortsetter altså å kutte i bibliotekbudsjettene. Forandringen fra 2001 til 2014 er dramatisk, sier Tord Høivik på s. 34. Bibliotekenes andel av kommunebudsjettet har sunket med en tredel, fra 20,2 til 15,5 prosent. Målt i årsverk er ett av fem årsverk forsvunnet.

Vi nærmer oss kommunevalg. Folkebibliotekene er kommunens eiendom, så til høsten kan i prinsippet trenden snu og bibliotekene få et lenge etterlengtet løft. I en tid med stadige krav om offentlige innsparinger, har jeg dessverre vanskelig for å tro at bibliotek automatisk blir noen ”hot” partipolitisk valgsak. Politikernes fokus vil fort havne på helse- og sosialtjenester, barn og unge, eldreomsorg, skole, samferdsel og annet som angår store befolkningsgrupper og som dermed kan utløse mange stemmer.

Kampen for biblioteket er ikke tapt av den grunn. Men ballen ligger på vår banehalvdel. Det er vi som må drible den fram og sette den i mål. Som det går fram av NBF-bilaget s. 33-40, jobber Norsk bibliotekforening nå aktivt for å sette bibliotek på dagsordenen i valget. Det er bra! Skriv leserinnlegg i aviser, inviter politikere på kaffe og fortell. Fortell med positive tall. Fortell politikerne hvor mange innvandrere som bruker biblioteket som et sted for integrering og læring. Fortell politikerne om hvilke tiltak for lesestimulering som er gjennomført de siste årene. Fortell om antall besøk og utlån av medier. Fortell om leksehjelp, opp-søkende bibliotektjenester, nyskapende formidlingsprosjekter. Fortell om debatter, utstillinger, konserter og annet opplysningsarbeid.

Fagre ord alene om bibliotekets verdi, når tydeligvis ikke fram til politikerne. Kanskje kan tallenes tale gi dem den oppvåkningen vi trenger for å snu de siste 15 årenes budsjettnedgang.

- - - -

Teksten står som leder i Bok og Bibliotek nr 3/2015, hvor du finner informasjon om og kommentarer til Bibliotekforeningens gjennom gang av tallmateriealet.

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode