16 biblioteksjefer om innkjøpsordningene

Please select a featured image for your post

Er de norske innkjøpsfordningene for skjønnlitteratur og sakprosa et gode for bibliotekene – eller bare en klamp om foten for en god samlingsutvikling?

Vi har innhentet kommentarer fra 16 biblioteksjefer. Svarene fra rundspørringen finner du her torsdag 30. april.