Avtale om digital avlevering og bevaring

Please select a featured image for your post

Den norske Forleggerforening og Nasjonalbiblioteket inngår i dag en
avtale om digital avlevering av forlagenes produksjonsgrunnlag.

 

Den norske Forleggerforening og
Nasjonalbiblioteket har lenge vært i dialog om en mulighet for å bevare
forlagenes digitale produksjonsgrunnlag i Nasjonalbibliotekets digitale
sikringsmagasin. Dette forutsetter en avtale om digital avlevering. Nå
er partene blitt enige om en avtale. Avtalen er en milepæl når det gjelder
digitaliseringspolitikk. Samarbeidet er unikt også i internasjonal
sammenheng.

 

 Les mer på Nasjonalbibliotekets hjemmesider