Bok og Bibliotek nr 6/2010 er utkommet

Please select a featured image for your post

Hovedsaken i denne utgaven: Eirik Newth: ”Eboka og biblioteket – en statusrapport høsten 2010”. Newth skriver blant annet:

”Etter å ha fulgt ebokmarkedet tett i 12 år, er jeg kommet til at man ikke begår noen kardinalsynd om man skynder seg langsomt og tenker mye i mellomtiden. Usikkerhetsfaktorene er mange, og mulighetene til å sløse bort verdifulle ressurser store. I Morten Harry Olsens ebokrapport for Kulturrådet fra 2009 anslår han at ebøker kan ha en markedsandel på 5% om tre-fire år. Den gang mente mange det var en i overkant nøktern vurdering. I lys av dagens situasjon virker anslaget nesten for optimistisk. Biblioteksektoren bør handle deretter.”

• Endelig en norsk webDewey, forteller Ingebjørg Rype og Elise Conradi, Nasjonalbiblioteket: ”Ved Nasjonalbiblioteket er arbeidet i gang med å utvikle en norsk webversjon av Dewey. Det betyr slutten på trykte norske Dewey-utgaver, det betyr en kontinuerlig oppdatering, og det betyr en oversettelse av hele Dewey.”

• Hardt skyts i e-bokdebatten: Det haster med å få på plass en nasjonal e-bokstrategi for å stå imot presset fra de amerikanske teknologigigantene, mener Kjartan Vevle i Biblioteksentralen. Han møter motbør blant medlemmer i Norsk Bibliotekforenings IKT-gruppe (SIKT), som kaller utspillet for skremselspropaganda.

• Litteraturforskere under lupen: Hvem publiserer mest – kvinner eller menn? Hva er forskjellene i interesse hos mannlige og kvinnelige forskere? Hvordan har kvinnerepresentasjonen blant forskere utviklet seg de siste tiårene? Spørsmålene stilles og besvares av Hanne Karina Grønneberg, student, Universitetet i Oslo og Karianne Bjørseth Vodáková, student, Høgskolen i Oslo.

• Den beste tida til biblioteka ligg foran oss. Med åtte milliardar menneske kopla til internett, vil behovet for å skape møteplassar og tilretteleggje for kunnskap og kreativitet verte større enn nokon gong, skriv Pål M. Lykkja.

• Bibliotek uten vegger: Intiativtagerne til Tel Avivs bibliotek for innvandrere valgte å plassere bokhyllene ute i de fri – midt i en park beryktet for prostitusjon og narkotikaomsetning.

• Bøker på rømmen: BookCrossing søker å frigjøre bøkene fra bokhyllene og forvandle hele verden til et bibliotek. Prosjektet, som i hovedsak handler om å dele gratis bøker på offentlige plasser, sprer seg på de mest usannsynlige steder over hele planeten. Ikke minst sprer det seg til landets folkebibliotek.

• Vi var åtte stykk som vart eksaminert ut sist sommar med bachelor i bibliotek- og informasjonsvitskap. Med det same sommarferien var over, etablerte vi Korleis Bli ein Betre og meir Ekte Bibliotekar Gjennom Fagfellesskap (KBBMEBGF)… Lars Petter Sveen fortel.

• Professor’n: Tilbake til ranganathan – ”biblioteket er en voksende organisme”. Slik lyder den siste av den klassiske bibliotek- og informasjonsvitenskapelige teoretikeren Ranganathans fem lover for bibliotekvitenskap. Hva betyr det, spør Ragnar Audunson.

• Plinius: Bibliotekforskningen trenger strategisk debatt. Derfor er jeg glad for kritikken jeg har fått fra to av mine kolleger – Andreas Vårheim i Bibliotekaren nr. 10 og Ragnar Audunson i Bok og Bibliotek nr. 4. Tord Høivik holder debatten varm.

• E-boka er en evolusjonær begivenhet på linje med den genetiske mutasjonen som førte oss fra gjeller til lunger. Vi trenger å tilrettelegge for den, ikke legge hindringer i veien, skriver Morten Harry Olsen i sin faste spalte.

• Georg Arnestad: «Biblioteka er store taparen i den kommunale kultursektoren. Berre dei sjølve kan snu utviklinga. No er det tid for geriljakrig.»

• NY spalte: Barne- og ungdomslitteratur av Ine Marit Torsvik Bertelsen: Høstens sterkeste tematikk i ungdomsbøkene har vært selvmord. Aldri før har jeg lest så mange bøker om dette temaet som nå i høst. Den ene personen etter den andre har valgt å ta sitt eget liv på en aller annen måte i litteraturens verden.

• Bibliotekåpning på Jæren: Det nye biblioteket på Bryne i Time kommune er stort og fleksibelt for å møte framtidens utfordringer.

•Terra-skandalen: Før var Hemnes kanskje mest kjend for vakker natur, båt- og kraftproduksjon. Etter 2007 endra dette seg. Då vart denne kommunen på Helgeland landskjend på grunn av Terraskandalen. Tre år etter har biblioteksjef Hilde Aulie fått merke innsparingane.

• Ingen jul uten julehefter: Det er like før det er jul igjen, og da kommer juleheftene fram. I våre dager vil dette helst si tegneseriehefter eller lokale hefter, men tidligere var dette store, påkostede, landsomfattende magasiner med artikler, dikt og noveller.

• Hvor går Anniken Huitfeldt, spør professor Anne-Britt Gran i sin ”kulturpolitisk årsmelding”. Blant annet settes ABM-u-saken under en blankpusset lupe.

– – – –

Med dette takker jeg alle lesere og bidragsytere for følget i 2010, og ønsker dere alle en riktig god jul.

– Odd Letnes, red.