Brukerens behov

Please select a featured image for your post

DOKTORGRAD: Forsker Michael Preminger ved Høgskolen i Oslo (HiO), Avd. JBI, har disputert
med en doktoravhandling om informasjonsgjenfinning. Han har utviklet en
metode som skal gjøre det lettere for brukere å se hva som er relevante
søkeresultater i databasesøk.

 

DOKTORGRAD: Forsker Michael Preminger ved Høgskolen i Oslo (HiO), Avd. JBI, har disputert
med en doktoravhandling om informasjonsgjenfinning. Han har utviklet en
metode som skal gjøre det lettere for brukere å se hva som er relevante
søkeresultater i databasesøk.

 

– Det føles godt å være ferdig med doktorgradsarbeidet, men det er en lang vei før systemet kan brukes, blant annet fordi det krever kraftig teknologi, sier Preminger.

 

Les intervju på HiOs nettsider