Brukerundersøkelse april 2011 – mye viktig og spennende informasjon

Please select a featured image for your post

Bok og Bibliotek har nylig gjennomført en bredt anlagt leserundersøkelse i regi av Synovate.

Hvordan vurderer leserne Bok og Bibliotek, Bibliotekforum og Bibliotekaren i forhold til hverandre, var noe av det vi ønsket å undersøke. Vi stilte også en rekke spørsmål om Bok og Biblioteks innhold og form, pålitelighet, aktualitet og liknende.

Du finner lesernes svar ved å trykke på banneret til høyre, merket Leserundersøkelse 2011.

Vi vil samtidig takke alle dere som tok dere tid til å delta i undersøkelsen. Resultatene er svært nyttige for oss i den videre utviklingen av tidsskriftet.