Grenser sprenges i Kirkenes

Please select a featured image for your post

Sør-Varanger
bibliotek (Kirkenes) har fått 500 000 kroner fra Fritt Ord til
forprosjektet "Det Grensesprengende
Bibliotek (DGB)".

Sør-Varanger
bibliotek (Kirkenes) har fått 500 000 kroner fra Fritt Ord til
forprosjektet "Det Grensesprengende
Bibliotek (DGB)".

 

Formålet er å se på muligheter for å utvikle biblioteket til
å bli et møtested i lokalsamfunnet, en demokratisk arena og en aktiv formidlingsarena
og samfunnsaktør.

– Det er opprettet en referansegruppe og vi er nå godt i
gang med arbeidet.  Videre anbefalinger etter forprosjektet skal foreligge
innen utgangen av mars 2009, sier biblioteksjef ved Sør-Varanger bibliotek,
Hildur Eikås, til Biblioteknorge.

 

Sør-Varangers
grensenærhet til Russland
er viktig, og det blir viktig å utvikle den
russiske bibliotektjenesten innenfor DGB.

– Vi skal se på "Twin City"-konseptet, og vurdere hvordan
biblioteksamarbeidet mellom Sør- Varanger kommune og aktuelle, russiske
bibliotek kan utvikle seg, sier Eikås. Derfor er det svært gledelig å komme med
en annen, god nyhet, legger hun til: Russland satser på Sør-Varanger
bibliotek.

 

Som første by i
Norge,
og som en av de første steder i Europa, får biblioteket i Kirkenes
et Russisk Senter (MIR). Målet er at det skal stå ferdig i løpet av januar
2009.

 "Russisk senter" på Sør-Varanger bibliotek vil tilby
ulike kultur-, undervisnings-, bibliotek- og informasjonstjenester. Fondet MIR
vil bidra med midler til møbler og mulige tekniske løsninger. Det Russiske
Generalkonsulatet i Kirkenes vil også være en viktig samarbeidspartner.

 

– MIR vil også være
en viktig kilde til å videreutvikle en god norsk – russisk bibliotek – og
informasjonstjeneste  fra  Sør – Varanger. Vi vil ha gode og direkte
linjer inn mot Russland, og utvide et allerede godt grenseoverskridende
nettverk. 

Dette blir spennende og utfordrende oppgaver Sør – Varanger
bibliotek nå har fått tildelt. Det er en utfordring vi tar imot med glede, sier
Eikås.

 

Her kan du lese mer om MIR:  http://russkiymir.org/

og Fritt Ord: http://www.frittord.no/artikkel.asp?AId=41&MId1=22