Kari Skjønsbergdagene 9. og 10. februar

Please select a featured image for your post

Sjangerutvidelser er tittelen på den tradisjonsrike konferansen
om forskning på barne- og ungdomslitteratur – Kari Skjønsbergdagene –
som arrangeres av Bibliotek- og informasjonsstudiene ved Høgskolen i
Oslo for sjette gang.

Sjangerutvidelser er tittelen på den tradisjonsrike konferansen om forskning på barne- og ungdomslitteratur – Kari Skjønsbergdagene – som arrangeres av Bibliotek- og informasjonsstudiene ved Høgskolen i Oslo for sjette gang.

Mandag 9. februar vil digitale medier og møteplasser, film og
flerspråklige tekster stå i fokus: Hvordan oppleves digitale møteplasser som Facebook, webblogger, dataspill og
andre skjermtekster, og hva de betyr for ungdommens mediebruk?

Tirsdag 10. er det de trykte mediene
som er i fokus. Da vil spørsmål i forhold til barneboka, leserne, de digitale mediene og kunsten bli belyst gjennom forelesninger og diskusjoner om blant annet billedboka, lettlesboka, encyklopedien og den grafiske romanen.

 

Les mer om arrangementet