Amazon blir bibliotek

Google, Facebook, Apple og Amazon er i dag de fire supermaktene som prøver å dele nettet mellom seg. Google står for ..., Facebook står for transparens, Apple for ... og Amazon står for ...

Google og Amazon 

 

 

Libraries got screwed by Amazon and Overdrive