Stockholm tar spranget ut på nettet

piler-red.jpgStadsbiblioteket i Stockholm har lagt ut sine nye websider. Det som nå møter brukerne, er et bibliotek på nettet fullt av spennende innhold og en rekke muligheter til brukermedvirkning.

- Av Odd Letnes 

58_biblioteket.se_-_oppslagsbilde-web.jpgStadsbiblioteket i Stockholm har lagt sine nye websider ut på nettet. Det som nå møter brukerne, er et bibliotek på nettet fullt av spennende innhold og en rekke muligheter til brukermedvirkning.

 

Dersom biblioteket fortsatt skal være en samfunnsinstitusjon, må det finnes der folk er. Medier og kommunikasjonsformer digitaliseres i stadig raskere takt, brukerne beveger seg over i digitale fora og kanaler og forandrer sine arbeidsmåter. Det må bibliotekene også gjøre dersom vi skal kunne tilby relevante tjenester, mener Oskar Andersson Laurin, prosjektmedarbeider i utviklingen av Biblioteket.se.

- Utviklingen av biblioteket.se er en en måte å reformere biblioteket, med hovedmål å gjøre Stockholms biblioteker brukervennlige og på sikt forsvare de verdiene bibliotekene er satt til å verne om.

Prosjektet er egentlig ikke et resultat av en bred eller målbevisst strategi, snarere av lykkelige omstendigheter. Det begynte som et forholdsvis lite prosjekt for å bygge om bibliotekets gamle nettsted. Under veis reiste det seg en rekke store spørsmål som Laurin og kollegene hadde behov for å svare på - og ut i fra det vokste det nye nettstedet fram.

- Vi er en liten gruppe med en felles visjon om hva et bibliotek på nettet kan være, som har fått god støtte og forståelser fra ledelsen Stadsbiblioteket. Vi har også lyktes å få finansiering ut over det ordinære budsjettet når det har oppstått særskilte bejov.

 

Tre hovdgrupper

Prosjektgruppen endte opp med å ville bygge et bibliotek på nettet - ikke bare et nettsted for biblioteket. I det ligger en stor forskjell. Til det kreves en rekke funksjoner, som Laurin forenklet deler i tre hovedgrupper. Den første kaller han "mediene i kontekst".

- Mediene (bøker, CD'er, tidsskrifter...) er fortsatt det sentrale i bibliotekets virksomhet, det er dem vi tar utgangspunkt i og det er rundt dem vi vil møte brukerne. En bok skal presenteres sammen med omtaler og aktuelle arrangementer. Klassifiseringen skal være enkelt og forståelig og suppleres av bilder, bokomslag, lenker til andre medier (om du likte denne, liker du kanskje også...), tagger, anmeldelser, diskusjonsinnlegg og "karakterer", prisinformasjon og så videre.

Dessuten kommer flertallet av brukerne våre til å komme direkte til bibliotekets katalog fra Google i og med at katalogen er indeksert der, på en måte som gir godt synlige treff.

- Katalogsiden på webben blir brukernes startside. Det er derfor viktig at vi samler mest mulig spennende og relevant informasjon akkurat på denne siden.

Den neste hovedgruppen kaller han "engasjere biblioteket". Poenget her er å løfte fram medarbeidernes kompetanse. De som ønsker det, kan skrive om mediene og etablere temaer, lister og sammenhenger med andre medier.

- Webben blir et virksomhetssystem og vi bygger løpende opp et innhold som så kobles til personalet. I dag er ca 80 av 450 ansatte allerede skribenter. Vi ønsker at så mange som mulig skal jobbe med webben som verktøy i sitt daglige arbeide.

Den tredje hovdgruppen har fått etiketten "invitere inn brukerne". Vi lar brukerne få være med å utforme nettstedet. De kan gi karakterer, skrive anmeldelser, tagge, diskutere, kontakte andre brukere og så videre. Det handler om rene bibliotek 2.0-funksjoner, selv om det aldri har vært et særskilt tema i prosjektet.

- Vi har med andre ord smeltet sammen vår gamle hjemmeside med åpningstider, kontaktinformasjon og så videre med vår katalog på nettet. Videre har vi lagt til nye funksjonaliteter for at personalet skal kunne være med og skrive for webben og dessuten åpnet for en rekke nye muligheter for brukerne til å være med på å produserer innhold til nettstedet.

 

Feil farge?

Biblioteket.se er et like stort organisatorisk prosjekt som et teknisk, minst. Det krever en hel del nytenkning i organisasjonen og utdanning av personalet, som må kunne håndtere nye verktøy for å produsere redaksjonelt innhold. Og ikke minst gjelder det å våge å ta spranget ut fra "tryggheten" bak skranken eller på kontoret.

58_biblioteket.se_-_oskar.jpgSvaret på hva man ønsker å oppnå, er enkelt: - Vi ønsker å oppfylle målene til Stadsbiblioteket og utvikle en så god versjon av virksomheten som mulig i de digitale kanalene. Vi ønsker å etablere et bibliotek på nettet som kan tilby så mye som mulig av det fysiske bibliotekets tjenester - pluss litt til.

- Det vi har gjort hittil er bare et første steg. Vi har skapt en teknisk plattform og begynt å bygge opp den organisasjonen som kreves for å jobbe på denne måten. Først nå kan vi begynne å utforske hvordan vi kan bruke verktøyene fullt ut i forhold til hele biblioteket.

- Hvordan tror du brukerne vil oppleve Biblioteket.se?

- Vi kommer til å få en rekke reaksjoner - alt fra at endelig har biblioteket begynt å jobbe seriøst med sitt "digitale oppdrag", til at nettstedet har feil farger og færre "knapper" enn tidligere.

Brukerne er dessuten spredt over hele befolkningen. En mer sammensatt målgruppe skal man lete lenger etter, mener Laurin. Blant annet kommer vi til å få en del nye brukere, som ikke tidligere har vært blant de hyppigste gjestene i biblioteket, først og fremst på grunn av bibliotekets synlighet på Google. Han håper disse vil bli positivt overrasket over å besøke biblioteket på nettet.

Samtidig innrømmer han villig at det ikke dreier seg om noen revolusjonerende og kompliserte tjenester, i forhold til hva man er vant med som regelmessig internettbruker.

- Vi har fortsatt vårt gamle biblioteksystem i bunnen, med sine gamle begrensninger. Vi kommer nok derfor ikke til å få noen pris for avansert teknologi, men kanskje for at vi i det minste makter å virkeliggjøre det klassiske bibliotekkonseptet innenfor en digital, virtuell kanal.

Gå til biblioteket.se 

 

- Odd Letnes