Nye Deichman - ny milepæl

24 Deichman-oppslag-innfelt lite.jpgIdet bladet går i trykken (begynnelsen av februar) er biblioteksjef Liv Sæteren i ferd med å få på plass prosjektlederen for den gruppa som skal ivareta de bibliotekfaglige sidene ved byggingen av det nye hovedbiblioteket i Oslo. - Et viktig skritt videre, sier hun. 24 Deichman-oppslag-innfelt lite.jpgIdet bladet går i trykken (begynnelsen av februar) er biblioteksjef Liv Sæteren i ferd med å få på plass prosjektlederen for den gruppa som skal ivareta de bibliotekfaglige sidene ved byggingen av det nye hovedbiblioteket i Oslo. - Et viktig skritt videre, sier hun.

 

 

Tekst og foto: Odd Letnes, redaktør

 

- Jeg har i første omgang fått midler til fem årsverk. Det er en viktig milepæl for oss. Nå kan vi endelig få frigjort personale til å begynne å modellere hvordan det nye biblioteket skal se ut innvendig, hvilke funksjoner det skal ha, hva det skal tilby brukerne og så videre, sier Sæteren til Bok og Bibliotek.

     Arbeidsgruppa vil bestå av en eksternt rekruttert prosjektleder pluss et varierende antall medarbeidere fra Deichman.

     - Vi har en enorm kompetanse i organisasjonen. Nå har vi endelig fått penger til å hente den ut. Det er viktig, for første suksesskriterium for et godt hovedbibliotek, er at de ansatte involveres og får eierskap til prosessen.

     - Deichman kom ikke med i juryen som skal avgjøre i den pågående arkitektkonkurransen. Hva tenker du om det?

     - Jeg må innrømme at jeg synes det er overraskende. Det samme gjelder for øvrig for juryen til det nye Munch-/Stenersenmuseet, der brukeren ikke er representert i juryen. Men jeg fikk ansvaret for å finne to personer som kan ivareta de bibliotekfaglige interessene. Jeg valgte direktør Rolf Hapel ved Århus Offentlige Bibliotek direktør Maija Berndtson ved Helsinki Offentlige Bibliotek - noe som betyr at de bibliotekfaglige hensynene blir ivaretatt på den aller beste måte.

 

Formidabel oppgave

Den nye prosjektorganisasjonen ved Deichman står foran en formidabel oppgave. Å bygge et nytt hovedbibliotek av de dimensjonene det legges opp til, er et århundreprosjekt. Og Sæteren har høye ambisjoner.

     - Vi har nå en helt unik anledning til å utvikle Det Nye Biblioteket. Hva det skal bli, har vi mange tanker om, men ingen endelig løsning. Det viktige blir nå å "nullstille" oss. La oss rydde ut alle funksjoner og praktiske løsninger fra Det Tradisjonelle Biblioteket, for deretter å fylle det igjen med et nytt konsept hvor det ikke er bøkenes oppstilling som er omdreiningspunktet.

     - La oss spørre: Hva vil brukerne ha behov for i årene som kommer, hva slags brukeratferd ser vi for oss? Vi vet at allerede i dag låner færre enn halvparten av de som besøker oss, bøker og annet materiale. Det betyr at vi må kunne tilby mye, mye mer enn bare utlån av materiale.

     - Biblioteket skal være et sted å studere, arbeide, et sted å møte andre mennesker, å få veiledning i bruk av digitale ressurser, et sted å bygge opp informasjonskompetanse, for eksempel kildekritikk. Kanskje ønsker man bare å være der, snuse litt rundt slik man gjør på et museum, ta en kaffe eller ha et lite formiddagsmøte med kolleger. Uansett, gjennomgående i et bibliotek skal man bli inspirert til å utforske andres åndsverk og kanskje skape noe videre selv.

 

Drømmebibliotek

- Hvordan vil dere gå løs på oppgaven?

     - Vi vil både utnytte den ekspertisen vi har internt, ved å frigjøre personer i nøkkelstillinger til å være med i utviklingsgruppene. Vi vil også ha en åpen og nær dialog med omverdenen og invitere til utveksling av ideer og synspunkter.

     - Hva er ditt drømmebibliotek?

     - Det kan jeg ikke si noe veldig konkret om akkurat i dag. Da ville prosessen ha vært enkel. Jeg vil heller si at framtidens bibliotek fortsatt ikke er bygget. Det finnes mange fine og spennende nye bibliotek ute i verden, med forskjellige profiler. Vårt mål er å etablere et bibliotek som inneholder de beste elementene av disse.

     - Det er en høy ambisjon, ja. Men etter så mange år med planlegging og skrinlegging av nytt hovedbibliotek i Oslo, håper jeg vi kan gi byen et bibliotek den virkelig kan være stolt av.