Lokalhistoriewiki.no - en mulighet til å synliggjøre lokalsamlingen i biblioteket?

66-68 wiki_nybegynner.jpgBibliotekarer med ansvar for lokalsamlingen i biblioteket, har nå fått en unik mulighet for å profilere samlingen og gjøre den mer synlig.

 

Av høgskolelektor Tor Sveum, Høgskolen i Oslo, avd. JBI

 

66-68 wiki_nybegynner.jpgBibliotekarer med ansvar for lokalsamlingen i biblioteket, har nå fått en unik mulighet for å profilere samlingen og gjøre den mer synlig.

 

Av høgskolelektor Tor Sveum, Høgskolen i Oslo, avd. JBI

 

Når en søker med Google kommer artiklene i lokalhistoriewiki.no høyt opp på trefflisten, slik som tilfellet også er med artiklene i de norske versjonene av Wikipedia. Lokalhistoriewiki.no ble lansert i mars 2008 som resultat av et samarbeid mellom Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) og administratorer på de norske versjonene av Wikipedia.

Lokalhistorie er et fag som egner seg godt for samarbeid mellom alle som har interesse for og kunnskaper om lokalhistorie, så vel amatører som faghistorikere. Bibliotekene deltar i det lokalhistoriske samarbeidet gjennom digitalisering og formidling på sine nettsteder.

Men disse nettstedene har lett for å bli usynlige, bortgjemte og isolerte. Kan wikien være en mulighet for bibliotekene til å synliggjøre lokalsamlingen?

 

Komme i gang

For mange kan det oppleves som en utfordring å komme i gang, men man kan begynne i det små ved å registrere seg som bruker og kanskje legge inn noen linjer om lokalsamlingen.  Da må en være forberedt på at andre kan komme inn og supplere eller rette i artikkelen etter wiki-prinsippet om samarbeid. NLI har utarbeidet en trinn-for-trinn veiledning. Det ligger detaljert informasjon fra wikiens hovedside med lenke til om wikien og fra hjemmesiden til NLI (lokalhistorie.no). NLI arrangerer begynnerkurs i wikien på forskjellige steder i landet.

Et spesialnummer av Lokalhistorisk magasin har tema lokalhistorie og Internett med hovedvekt på lokalhistoriewiki.no (se lenker etter artikkelen). Veiledere og administratorer i wikien står klar til å hjelpe nybegynnerne. En annen fordel er at man kan danne et sosialt nettverk og samarbeide med andre bibliotekarer.

Selv om wikiens oppbygging er lett gjenkjennelig fra Wikipedia, er den både administrativt og innholdsmessig et selvstendig prosjekt. Den er inndelt i en hoveddel (Allmenning), en metodedel, et kilde- og fotoarkiv og har en egen seksjon for Norsk historisk leksikon.

Wikien har en encyklopedisk form og leksikonartiklene dominerer innholdet. Men det er også mulig å legge inn annet materiale, for eksempel minne- og tradisjonstoff, arkivmateriale og bibliografier. Det kan emnemessig dreie seg om alt fra lokale matoppskrifter til dialektprøver, artikler om kjente personer, viktige begivenheter, stedsnavn, gamle seder og skikker, osv. Materialet bør være egenprodusert og originalt og kan bestå av ulike formater som tekst, lyd, bilde og video. Wikien ønsker ikke å konkurrere med andre brukergenererte sosiale nettverk som for eksempel digitaltfortalt.no, kulturminneløypa.no, mangfoldigeminner.no eller andre nasjonale eller lokale digitaliseringsprosjekter, selv om stoffet fra disse stedene godt kunne vært innlemmet i wikien.

 

Hvordan kan bibliotekarer med ansvar for lokalsamlingen i biblioteket bidra til lokalhistoriewiki.no?

Bibliotekarer kan skrive artikler i wikien om emner de selv er interessert i og som mangler i wikien, eller som brukerne etterspør og som er relevant for det området som lokalsamlingen dekker. Alt som er av interesse fra et lokalt synspunkt eller er viktig for et område kan legges inn. Forutsetningen er at regler for opphavsrett og personvern respekteres.

Artikkelen om Kviteseid folkebibliotek er et eksempel på hvordan man kan synliggjøre det lokale biblioteket i wikien. Ved å klikke på historikken kan man se hvordan artikkelen har utviklet seg og hvem som har bidratt.  Interne og eksterne lenker (som man kjenner fra Wikipedia) forbinder artikkelen med andre relaterte emner. Nederst på siden er det en liste over kategorier (emneord) som artikkelen hører inn under, slik at man lett kan få oversikt over tilsvarende artikler.

Bibliotekarer har spesialkompetanse innen bibliografisk metode, klassifikasjonsteori og indekseringsspråk. I øyeblikket er det stort behov for å legge til og å redigere kategorier i wikien slik at artikler kan gjenfinnes på tvers av de ulike seksjoner. Bibliotekarer har lagt ned et stort arbeid i å utarbeide lokalhistoriske bibliografier. Disse kan for eksempel oppdateres og tilpasses wikiformatet og lenkes opp til eventuelle dokumenter i fulltekst. Bibliotekarer kan forsyne artikler i wikien med lokale bibliografier, litteraturreferanser eller generere søk i bibliografiske databaser. Artikler kan suppleres med lenker til nasjonale referanseverk, for eksempel biografiske artikler til Norsk biografisk leksikon (gratis tilgjengelig gjennom SNL). På den måten får man en simultan oversikt over en persons biografi på nasjonalt og lokalt nivå.

NLI har utarbeidet gode oversikter over kilder og litteratur til norsk lokalhistorie (se lenker etter artikkelen). Tanken er at disse sidene skal overføres til wikien. Arbeidet har så vidt begynt og bibliotekarer kan bidra med å supplere og oppdatere sidene. Det ligger lenke til det "bibliografiske rommet" fra hovedsiden. Her ligger det personbibliografier, kildeoversikter og lokalhistoriske bibliografier. Den mest fullstendige er foreløpig om Skedsmo kommune. Oversikten er satt opp alfabetisk etter emner. Noen av referansene er lenket opp til fulltekst. Litt bortgjemt under tittelen Bibliografi:Skedsmo ligger en lenke til Forside:Skedsmo. Denne har også en lenke til bibliografidelen slik at man får en krysslenking mellom forside og bibliografidel. Kanskje kan dette være en modell for andre lokalbibliografier?

Målet må være at så mange dokumenter som mulig lenkes opp til fulltekst. Nasjonalbiblioteket sikter mot digitalisering av hele sin samling av dokumenter publisert i Norge. Pr. januar 2009 er 20 % av samlingen digitalisert, hvorav 14000 titler er tilgjengelige gjennom bokhylla.no. Litteratur om Norge publisert i utlandet kan kanskje etter hvert lenkes til fulltekst dokumenter i Google Books? Det er fra dette perspektivet ikke urealistisk at wikien en gang i fremtiden kan bli det sentrale stedet for all lokalhistorisk litteratur i Norge.

 

Markedsføring av wikien

Markedsføring er viktig og det naturlige stedet å gjøre det er på det lokale biblioteket. NLI har lagd en liten brosjyre som kan lastes ned og distribueres til alle interesserte. En spesielt viktig målgruppe er de unge, som er fortrolig med de nye sosiale mediene og som har gode datakunnskaper. Skoleelever kunne kanskje få en egen seksjon i wikien hvor lokalhistoriske artikler kunne legges inn, for eksempel oppgaver som er basert på intervjuer med eldre? Andre viktige målgrupper er immigranter og innflyttere til kommunen, samt de tradisjonelle gruppene som slektsgranskere, amatør- og faghistorikere, journalister, kommunepolitikere og lærere.  Som et minimum av markedsføring bør bibliotekaren lenke opp til wikien fra nettstedet for lokalsamlingen.

Vi lever i en globalisert verden preget av raske endringer. Samtidig søker vi etter røtter og lokal identitet. Peter H. Reid skriver i sin bok "The digital age and local studies" fra 2003:

"Globally, the sense of Heimat has re-emerged as a potent force. The internet and the creation of digital records about people, places and events and subjects enable many users to feel that they are overcoming the diaspora that perhaps took their parents or grandparents away from a particular community."

I denne sammenhengen kan lokalsamlingen i biblioteket spille en rolle og medvirke til å overvinne følelsen av ikke å høre til. Bibliotekarer som deltar i wikiens dugnadsarbeid kan gjøre samlingene synlige og mer tilgjengelige.

Alle har vi noe å bidra med, både unge og gamle - om det spesielle stedet som engang var, og fremdeles er - så viktig for oss. Det er bare å sette i gang.

 

Introduksjonsbrosjyren:

http://www.lokalhistorie.no/wiki/wikibrosjyre.pdf

Trinn-for-trinnbrosjyren:

http://www.lokalhistorie.no/wiki/nybegynner.pdf

Lokalhistorisk magasin nr. 2/2008:

http://www.lokalhistorie.no/lm/LM208.pdf

Temasider: Kilder og litteratur fra NLI:

http://www.lokalhistorie.no/kilder_litteratur.html

Lenker til Kilder og litteratur m.m. fra NLI:

http://www.lokalhistorie.no/lenker.html

 

 

Om wikien:

lokalhistoriewiki.no drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) og har i dag over 7000 artikler, rundt 5500 bilder og nærmere 600 registrerte brukere. Hvis du trenger hjelp til å komme i gang eller ønsker å bestille wikibrosjyrer, ta kontakt på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller tlf. 22 92 51 30.