Norges første demotek

piler-red.jpgBrukere med forfattere, musikere og kunstnere i magen har nå fått sitt forum i Bergen Offentlige Bibliotek. Her åpnet nylig Demoteket - som det første i Norge.

Brukere med forfattere, musikere og kunstnere i magen har nå fått sitt forum i Bergen Offentlige Bibliotek. Her åpnet nylig Norges første demotek.

 

Demotek-ideen kommer fra Sverige. Den ble for alvor lansert på i Norge på et seminar på konferansen "Ung 3.0" i Sandefjord i september 2007. Flere av tilhørerne viste tydelig interesse for temaet. De snakket sammen etterpå, de ble enige om å holde kontakt, ja, de dannet en liten gruppe. Nå skulle Demoteket også komme til Norge!

    I tiden etter konferansen gikk det mailer mellom deltakerne i gruppa. Det var stor enighet om at dette var spennende. Men hvem ville bli først? Svaret ble avslørt under Det 71. norske bibliotekmøte i Bergen. Og første bibliotek ut var selvsagt - Bergen!

     8-11_demotek_i_bergen-2_-_web.jpgJeg syntes umiddelbart at dette var noe som fenget på den 3.0-konferansen, forteller Karen Marie Loge ved Bergen Offentlige Bibliotek. "Dette var noe jeg ville gå videre med." Etter en modningsfase før jul, satte hun i gang for fullt et stykke ut i januar. Målet var å ha Demoteket ferdig til det store bibliotekmøtet i mars. "Og det klarte vi akkurat!"

     Vi sitter i musikkavdelingen om ettermiddagen 5. mars. Stemningen er hektisk, det ryddes og ordnes. Om fire timer skal det være fest på her. Hele 400 har meldt seg på til mottakelsen, som først og fremst er et gjestebud i forbindelse med det store bibliotekmøtet, men som samtidig markerer den offisielle åpningen av demoteket. Selveste ordføreren, Gunnar Bakke (FrP) kommer for å "klippe snora".

     Loge er veldig fornøyd med påmeldingen til kveldens arrangement. Men, sier hun og kiker ut, dette været er ikke bra. "Kanskje folk heller vil sitte på hotellet?" Jeg skjønner hva hun mener. For oss som ikke er fra Bergen, er dette et skikkelig pytonvær.

 

Brukernes kunst

Demotek er kort fortalt en egen seksjon i et bibliotek hvor brukerne kan gi fra seg sine egenproduserte verker - "demoer" innenfor musikk, litteratur, bilder, film, grafikk osv. Mange unge sender inn verker til for eksempel forlag og musikkselskap, og de fleste av disse får cd'en eller manuset tilbake i retur med et vennlig avslag og lykke til videre.

     Ved Bergen offentlige bibliotek vil man ikke refusert, så lenge ytringene holder seg innenfor lovens rammer. Men det betyr ikke at kvaliteten er lav. "Tvert i mot, det materialet vi har mottatt hittil, holder imponerende kvalitet", sier Loge. "Vi er sikre på at dette tiltaket vil trekke helt nye brukere til biblioteket."

     Men Demoteket er heller ikke et sted hvor alle kan levere fra seg det de måtte ha samlet opp i skrivebordsskuffen. Det er satt en nedre grense på 14 år og en øvre på 30+ Det siste for å hindre at halvgamle og gamle "forsmedde kunnstnere" skal storme trappene. Demoteket er et sted for unge talenter.

     Jeg kan ikke dy meg og spør om demoteket ikke bare er en slags gammeldags formidlingstanke som YouTube for lengst har gjort overflødig.

     - Man skulle kanskje tro det, svarer Loge. "Men selv om alle i dag kan sende filer i hytt og pine og legge ut hele livet sitt på nettet, ser det ut til at det er noe spesielt gjevt ved å bli tilgjengelig på biblioteket. En datafil er noe abstrakt. En cd, bok eller en tegnserie er noe håndgripelig. Alt tyder på at den fysiske tingen fortsatt er viktig."

 

Venter ras

Loge tror ikke det er vanskelig å få inn bidrag fra brukerne. "Når denne tjenesten blir mer kjent, ikke minst via jungeltelegrafen, regner vi med at det vil rase inn med demoer."

     De siste dagene har hun vært omkring i Bergen og hengt opp plakater om Demoteket. Da jeg hun på en av kafeene i sentrum, ville den ene servitøren gi henne to cd'er med hjemmelaget musikk rett over disken. "Men jeg hadde dessverre ikke med kontrakten, så jeg kunne ikke ta dem i mot."

     For kontrakt må til, dette handler jo om åndsverk. Gjennom kontrakten gis biblioteket rett til å låne ut verket etter gjeldende regler for utlån, mens opphavspersonen garanterer at verket ikke er i konflikt med loven om opphavsrett. "Brukes bilder, tekst eller musikk laget av andre i eget verk, må man ha tillatelse for å bruke dette", står det i kontrakten. Siden opphavsrett ikke er noe enkelt tema, gis det en lenke i kontrakten til www.clara.no, hvor man kan finne mer informasjon på en enkel måte.

 

Råd til andre

I Sverige har i dag 80 bibliotek et demotek. Alt tyder på at dette vil vokse også i Norge. Hva bør så bibliotek som snuser på ideen være obs på?

     "Det er egentlig bare å starte", mener Loge. Men det kan være en fordel å sjekke ut hvilken "kreativ underskog" som finnes i nærmiljøet. I Bergen vrimler det av klubber og miljøer for musikk, litteratur, foto, kunst, film og liknende.

     "Men jeg ville tro at de aller fleste bibliotek i Norge har et kreativt miljø rundt seg som kunne bidra til et demotek."

     Fire timer senere.

     Folk tramper av seg regnet og folder sammen paraplyene. Det er mørkt og surt ute, varmt og trygt inne. I Bergen Offentlige Bibliotek, et lite monumentalbygg i granitt, som for tiden halter, da bare den ene nye fløyen i utbyggingsprosjektet er på plass. Men i løpet av 2009 skal biblioteket være i likevekt, dersom utbyggingsplanene holder.

     Heldigvis, tenker sannsynligvis Karen Marie Loge og de andre som har jobbet med Demoteket, heldigvis trosset folk Bergensværet. Jeg ser dem av og til i mylderet av besøkende som vandrer omkring med vinglass og fingermat. Her knyttes nettverk mellom reolene, her mingles det, her flørtes det diskret, her spres ideer.

     Skal vi tippe at vi i Norge har 15 demoteker om et år?

 

- Av Odd Letnes