Rett på nett

6-7 Internettkurs-oppslag.jpgInternettkurs spesielt beregnet for innvandrerkvinner gir trygghet slik at de våger å møte opp. På sikt kan det bidra til at også denne gruppen øker bibliotekbruken.

 

Tekst: Kjetil S. Grønnestad; foto: Marie von Krogh

6-7 Internettkurs-oppslag.jpgInternettkurs spesielt beregnet for innvandrerkvinner gir trygghet slik at de våger å møte opp. På sikt kan det bidra til at også denne gruppen øker bibliotekbruken.

 

Tekst: Kjetil S. Grønnestad; foto: Marie von Krogh

 

- Innvandrere er storforbrukere av biblioteket. Vi hadde ikke vært mye uten dem, sier Aud Jorunn Aano, leder for internasjonalt bibliotek i Stavanger. Selv om hun ikke har håndfast statistikk å slå i bordet med, ser hun at det blant innvandrerne er flest menn, barn og ungdom som bruker biblioteket. Når kvinnene kommer, er det ofte sammen med barna. Og det er barna som må hjelpe mor med internett på bibliotekets datamaskiner.

     Digitalt bibliotek i Stavanger arrangerer internettkurs som er åpne for alle, en gang i måneden. Det var lederen der, Sissel Dahle, som kom på ideen at de skulle arrangere et internettkurs kun beregnet for innvandrerkvinner.

 

Startet enkelt

Grunnkurset, som ble holdt i begynnelsen av februar, samlet sju deltakere. Aano var fornøyd med det. Kurset var gratis og bestod av tre bolker. Først gikk en gjennom det helt grunnleggende, om tastaturet, musa og adresselinja på internett. En viste også fram bibliotekets og Stavanger Aftenblads nettsider for å vise oppbyggingen av ei nettside.

     I neste del ble søkemotoren Google presentert. Kursdeltakerne ble også vist hvordan de skulle søke etter nettsider de ikke kjente adressen til fra før.

     Til slutt ble aktuelle nettsider for innvandrere, som avisa Utrop, hjemmesidene til Seif (selvhjelp for innvandrere og flyktninger) og Bazar, presentert.

     - Det viktigste med kurset var å gi kvinnene trygghet. At de ikke skal være redde for å rote seg bort på nettet. For kommer de feil, er det bare å gå bakover i loggen, forklarer Aano.

 

Fornøyde kursdeltakere

- Jeg ville lære mer om internett fordi jeg ønsker å være uavhengig av mann og barn. Uten kunnskap om internett blir en nesten handikappa i dagens samfunn, forteller Huma Farooq, opprinnelig fra India.

     Rahila Sheikh, opprinnelig fra Pakistan, forteller at hun lærte mye. - Jeg har to gutter hjemme, men de har ikke tid til å lære meg internett, smiler hun.

     - Hvis jeg skal begynne å jobbe, vil jeg være bedre i stand til å bruke data og nettet etter dette kurset, forteller Nasreen Akhtar, også hun opprinnelig fra Pakistan. - Jeg vil delta på neste kurs også, sier hun.

     Neste internettkurs forbeholdt innvandrerkvinner, arrangeres oppunder påske. - Hvis det blir den samme gjengen som deltar, tar vi sikte på et videregående kurs der vi går dypere inn i bruken av søkemotorer. Dersom det blir nye kvinner som møter opp, legger vi opp til et nytt grunnkurs, forteller Aano.

     Men kursdeltakerne har anledning til å lære mer lenge før det. - Flere ga uttrykk for at de hadde lyst til å delta på internettkursene til digitalt bibliotek som er åpne for alle. Det liker vi, sier Aano.

 

Vil ha flere på kurs

Etter flere år som leder av internasjonalt bibliotek, har Aud Jorunn Aano opparbeidet seg et godt kontaktnett innover i innvandrermiljøene. Det brukte hun aktivt for å skape blest om det nye kurstilbudet. Men Aano brukte ikke bare egne kontakter. Ved siden av annonsering i bibliotekets faste avisannonse, sendte hun informasjon om kurset til viktige institusjoner som Internasjonalt hus og Innvandrerrådet. Flere av kvinnene på kurset fikk informasjon om tilbudet fra Islamsk kvinneforening i Stavanger.

     For biblioteket i Stavanger, var det første gang en arrangerte et internettkurs rettet mot innvandrerkvinner, men biblioteker flere steder i landet har også hatt tilsvarende tilbud, blant annet i Førde og på Rykkin i Bærum.

     - Vi var fornøyde med kursavviklingen, slår Aano fast. Dersom de skulle gjort noe annerledes, ville det vært å legge enda større vekt på søkemotorer. Dessuten ville hun startet kursdagen med å spørre deltakerne hvilke nettsider de var interessert i å bruke. - De kunne lært å søke på tema de var interessert i, og også i å finne informasjon om kjente innvandrere.