Båndene smuldrer - rockerne dør?

62-63_musikk_og_bibliotek_-_rock_-_web.jpgHåpet er at Rockheim og Nasjonalbiblioteket blir navet i et storslått prosjekt for å formidle all norsk rytmisk musikk - i nært samarbeid med de lokale folkebibliotekene, mener Siren Steen, Musikkavdelingen, Bergen Off. Bibliotek.

 

Håpet er at Rockheim og Nasjonalbiblioteket blir navet i et storslått prosjekt for å formidle all norsk rytmisk musikk - i nært samarbeid med de lokale folkebibliotekene.

 

Av Siren Steen, Musikkavdelingen, Bergen Off. Bibliotek

 

Bibliotekenes innhold og tjenester har vært noenlunde konstant lenge. Men i takt med at medienes framstillingsform endres, gjør deler av bibliotekenes tjenester det også. Jeg skal ikke gå inn i diskusjonen om hvorvidt folkebibliotekene, og spesielt musikkavdelingene, på sikt vil bli overflødighetshorn, men vil presentere noen oppgaver innen musikkfeltet som vi ved musikkavdelingen ved Bergen Off. Bibliotek synes er svært viktige oppgaver lokalt, men med stor nasjonal betydning. Om de i tillegg gir den effekt at de introduserer nye lånere for bibliotekenes vidunderlige verden - hoppla!

     Hvem tar vare på den lokale musikken her i landet?

     Pliktavleveringsloven fra 1989 også omfattet lydinnspillinger, og håndteres av Nasjonalbiblioteket (NB). Men innen musikkfeltet er det en vanskelig lov å håndheve - det er et felt med en enorm variasjon i forlagspraksis, ofte en praksis som ikke ligner noen annen. Det finnes en rekke uregistrerte utgivelsesinstitusjoner, mye musikk av høy kvalitet utgitt på eget forlag, og andre faktorer som gjør feltet svært uoversiktlig.

    Der er et stort grått marked der ute som NB vanskelig kan fange opp. NB har i det siste satt fokus på å styrke håndheving av pliktavleveringsloven. De fleste ville blitt forbauset over hvor mye norsk musikkmateriale som gjemmer seg i fjellene i Mo i Rana og i det aktverdige Nasjonalbiblioteket på Sollis plass.

 

Viktige gaver

Ved Bergen Off. Bibliotek var det å ta vare på musikkarven, slik verdensborgeren Edvard Grieg ønsket, selve grunnlaget for at musikkbiblioteket ble opprettet. Edvard Grieg testamenterte i 1906 alle sine musikalier, inkl. notemanuskriptene, brev, dagbøker og lignende til Bergen Off. Bibliotek - under "Forudsætning af, at de af dette vedligeholdes og gjøres tilgjængelig for Bergens Almenhed". En i sannhet utrolig gave.

    En stor demokratisk tanke lå bak dette, Grieg var en sann musikkelsker som ønsket at alle mennesker skulle få høre god musikk. Han elsket også mulighetene han så i grammofoninnspillinger og han rakk selv å spille inn noen håndfuller av sine egne klaverstykker.

     I 1906 la også W. Harloff ned sin virksomhet med leiebibliotek av noter og i 1913 ble 10.000 bind noter derfra overført biblioteket. Det var grunnlaget for at man i 1913 kunne åpne for noteutlån, sannsynligvis som det første bibliotek i landet.

     Det gamle er på plass, det gamle er vel ivaretatt. Det formidles på nye måter, arven etter Grieg er skannet og tilgjengeliggjort (edvardgrieg.no). Den klassiske musikken er den som tradisjonelt har vært bibliotekenes styrke. Da den rytmiske musikken entret arenaen, var de første jazz-skivene fort på plass i musikksamlingen, og jazzfrelste unge var ivrig med på å bygge opp samlingen.

 

Pop-stebarnet

Men med popmusikkens inntog ble det verre. Personalet var blitt eldre, jazzen ble stueren, og popmusikkens banale tekster og den enkle musikken ble sidestilt med Bobsey og Hardy og Nancy Drew - ikke noe man bruker offentlige kroner på.

     Ved vårt bibliotek (og de fleste andre musikkbibliotek i verden) ble det ikke bygget opp en systematisk samling på dette feltet, og det lider vi under ennå. Vi har for eksempel ikke en eneste Bergen Beat-singel. Fra midt på 90-tallet tok vi fatt i dette og har møysommelig startet både med retrospektive innkjøp og systematiske kjøp av ny-innspillinger, vi har god kontakt med de forskjellige miljøene, studio, organisasjoner, musikere - og vi handler lokalt for dermed har vi en veldig tett kontakt med de som forhandler og vi oppfattes aldri som en trussel, men som en samarbeidspartner.

     Vi merker også at hvis vi etterlyser en spesiell innspilling, gjennom lokale aviser eller lokalradio, som vi nylig gjorde med pønke-samleren "Ingenting for Norge", får vi svært god kontakt i miljøet. Husk at de fleste musikksamlere av format er nerder som ingenting annet ønsker enn at deres egen musikk og samling skal skinne i all tid.

     Vi har en god samling - både vinyl og CD - med lokal musikk, fra demoer og ferdige produkter. Videre har vi tatt mål av oss å fange opp så mange lokale band/musikere vi klarer å finne på nettet. Vi startet med MySpace og har etter hvert utvidet. Vi kontakter bandene vi kommer over og inviterer til å bidra med info til vår base "Bergensartister på nettet". Et populært tiltak som både gjør biblioteket kjent og gir kred. I Demoteket oppfordrer vi til å komme og levere egenproduserte cder, dvder, tegneserier, diktsamlinger o.a. som vi katalogiserer og låner ut, nett som med "riktige" bøker. Konserter med lokale musikere og musikkstudenter er også en god måte å komme i kontakt med det litt grå utgivelsesskiktet.

 

Rockheim og NB

Heldigvis har det statlige kultursjiktet erkjent at den norske rytmiske musikken er dårlig dokumentert - og tatt sine forholdsregler: Rockheim er vedtatt bygget. Her skal den norske populærmusikken vises fram, her skal det i samarbeid med NBs musikksamling arkiveres og formidles. Håpet er at Rockheim og NB blir navet i et storslått prosjekt for å formidle all norsk rytmisk musikk.

     De lokale bibliotekene er viktige brikker i dette.

    Vi sitter med materiale som det er svært vanskelig å få tak i, ofte materiale vi ikke vil eller kan gi bort, vi har nærheten til de viktige lokale samlerne. Vi må dele dette materialet med resten av landet. Det hadde vært ønskelig om Rockheim og NB, og de viktigste andre aktørene som har deltatt i "den store lokaliseringsdebatten om senteret som skulle ta vare på den norske populærmusikkmusikkarven", kunne finne gode avtaler for utveksling av klingende musikk og felles databaser - og dele ansvar for å tilgjengeliggjøre denne viktige arven på en mest mulig økonomisk måte.

     "Dødsboer ryddes, spillesteder og studier er nedlagte. Båndene rådner, plakaterne, intrumenterne, livs- og karriereforløbene forsvinder. Historien smuldrer mellem hænderne på os." ("RockCity - Dansk Rock og Pophistorisk Museum & Samlinger", 2000)