Jakten på mashup-katalogen

Digitaliseringen åpner for helt ny bruk av katalogdatene, og et nytt prosjekt skal utvikle infrastruktur og grensesnitt for å sammenkoble katalogdata med data fra andre relevante informasjonskilder.

 

Av Odd Letnes, red.

Uten katalogen ville alt vært et ukoordinert kaos. Digitaliseringen åpner for helt ny bruk av dataene. Et nytt prosjekt skal nå utvikle en infrastruktur og et grensesnitt for å sammenkoble katalogdata med data fra andre relevante informasjonskilder.

 

Av Odd Letnes, red.

 

Hva er en katalog - et sett data som kan settes sammen og gi et bilde av innholdet i bibliotekets samlinger? Men en slik definisjon får noe tørt og kjedelig over seg. Særlig i kjølvannet av web 2.0-utviklingen.

     Å lage en annerledes, mer innholdsrik og brukervennlig katalog, er noe mange er opptatt av. Det står også på Biblioteklaboratoriets dagsorden. Høsten 2007 utlyste laboratoriet en bredt anlagt konkurranse hvor det ene temaet var å lage det som i dag kalles "mashup" - altså å kombinere to eller flere egenskaper og muligheter, slik at resultatet blir en utvidet funksjonalitet.

     Resultatet fra delkonkurransen for beste mashup har nå blitt til et prosjekt støttet av ABM-utvikling og ledet av Deichmanske bibliotek.

     Prosjektet skal kort fortalt utvikle en infrastruktur og et grensesnitt for å sammenkoble katalogdata med data fra andre relevante informasjonskilder. Piloten skal basere seg på åpen kildekode og vil modulvis eller i helhet kunne bli en del av et nasjonalt fellessøk. Eksempler på mashup kan være å koble bilder, anmeldelser, omtaler og levende innhold til katalogens bibliografiske poster. Målsetningen er å sørge for at brukeren i så stor grad som mulig kan få dekket sitt informasjonsbehov gjennom søk i katalogen, enten hun er på jakt etter en bok, et musikkstykke eller liknende.

     - Tenk deg at du søker opp en bok. Du får ikke bare opp metadata og sammendrag av boka. Med på søket får du også relevante bilder og illustrasjoner, et filmklipp dersom boka er filmatisert, lydspor fra filmmusikken og en anmeldelse. Du får kanskje også vite hvor i landet boka befinner seg og om den er til salgs i bokhandelen og til hvilken pris. I sluttproduktet bør det også bli mulig for brukeren å legge inn sine egne tagger og kommentarer, sier Anne-Lena Westrum, Deichmanske bibliotek, som står bak ideen til prosjektet.

     Det å sammenstille informasjon fra flere kilder er for så vidt ikke noe nytt, men noe som gjøres daglig av brukere og bibliotekarer. Prosjektet tar sikte på å gjøre denne koblingen for sluttbrukeren. Dette vil gi langt større brukervennlighet og brukernærhet enn vi finner i dagens kataloger. Men prosjektet er fortsatt i startfasen, innrømmer prosjektleder Anne Karine Sandberg ved Deichmanske bibliotek.

     Veien fram inneholder en rekke utfordringer i forhold til tekniske løsninger og opphavsrettigheter og eierskap til det innholdet man ønsker å koble sammen

     - Biblioteksystemene ble til i en annen tid og må nå tilpasse seg de nye webteknologiene. Det er i dag ikke bare å koble åndsverk og annet beskyttet materiale. For å få til en tjeneste av den typen vi ser for oss, er det nødvendig med gode kollektive avtaler som gjør det mulig for bibliotekene å bruke et vidt spekter av materiale, uten at vi kan risikere å bli dratt for retten, sier Sandberg.

 

Se http://www.biblioteklaboratoriet.no for mer informasjon.